Ogólnopolskie spotkanie kierowników pieszych pielgrzymek na Jasną Górę

O misyjnej tematyce roku duszpasterskiego 2016-2017, zbliżających się jubileuszach – 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100. rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej – rozmawiali m.in. uczestnicy dorocznego spotkania księży dyrektorów i przewodników pieszych pielgrzymek na Jasną Górę

Polub nas na Facebooku!

Zjazd odbył się w dniach 19-21 września w klasztorze ojców franciszkanów w Harmężach koło Oświęcimia. Obradom z udziałem kilkudziesięciu księży z całej Polski – kierowników diecezjalnych pielgrzymek na Jasną Górę – przewodniczył bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Spotkanie było okazją do podsumowań pielgrzymek w 2016 roku i przedstawienia propozycji na rok 2017.

 

Ks. Marian Janus z Kielc, krajowy koordynator pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, wyjaśnił, że zjazd dał możliwość podzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami, jakie przyniósł udział w ŚDM w Krakowie. Zaznaczył, że rozpoczynający się w Adwencie nowy rok duszpasterski pod hasłem „Idźcie i nauczajcie” jest z kolei szansą, by szczególną uwagę zwrócić na tematykę misyjną.

 

„Sekretarz papieskich dzieł misyjnych przybliżył nam rolę misji w Kościele, a jednocześnie zaproponował, jak konkretnie Dzień Misyjny przeżywać na szlaku pątniczym. Na pewno z tej propozycji skorzystamy i będziemy starać się, aby tematykę misyjną podczas pielgrzymek rozważać w jednakowy sposób, korzystając z udostępnionych materiałów formacyjnych” – powiedział w rozmowie z KAI.

 

Uczestnicy zjazdu poświęcili także czas na analizę tegorocznych pielgrzymek pod kątem duszpastersko- religijnym. „Każda pielgrzymka ma dwa wymiary – pobożności i formacji” – sprecyzował ks. Janus i zaznaczył, że duży wpływ na przeżywanie tegorocznych pielgrzymek miało doświadczenie ŚDM w Krakowie, Roku Jubileuszowego w Kościele oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 

Podczas rozmów zaakcentowano kwestię duchowych przygotowań do zbliżających się jubileuszy maryjnych – 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100. rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej.

 

Przewodnicy mieli okazją okazję odwiedzić niektóre ważne miejsca w diecezji bielsko-żywieckiej. Gościli w miejscu urodzenia św. Jana Sarkandra – w Skoczowie. Byli w Szczyrku oraz nawiedzili celę św. o Maksymiliana na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Zwiedzili także wystawę prac byłego więźnia obozu koncentracyjnego Mariana Kołodzieja w podziemiach kościoła w Harmężach.

 

W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie bp Krzysztof Zadarko przewodniczył Mszy św. z udziałem przewodników diecezjalnych. W homilii przypomniał słowa papieża Franciszka wygłoszone podczas lipcowej wizyty na Jasnej Górze. Zwrócił uwagę na to, że Ojciec Święty ukazał tam Maryję przede wszystkim jako Tę, która uczy nas wypełniać słowo Boga.

 

„Bóg przez taką postawę, przez pokorę, przez uniżenie, przez małość w oczach tego świata, staje się dostępny. Bliskość, czułość – te magiczne słowa, które Franciszek tak często używa – oznaczają nic innego jak spotkanie na swej drodze człowieka, który jest pokorny. W tej pokorze ma w sobie słowo Boże, które codziennie chce realizować” – powiedział biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

 

Uczestnicy zjazdu w Harmężach poruszyli też kwestię rozwoju pielgrzymek rowerowych, a w szczególności możliwych form współpracy tego typu przedsięwzięć z pieszymi pielgrzymkami.


rk / Harmęże / KAI

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Sejm: pierwsze czytanie obywatelskich projektów ustaw dot. aborcji

Pierwsze czytanie obydwu zgłoszonych do Sejmu obywatelskich projektu ws. aborcji – pierwszego, zakazującego jej oraz drugiego, proponującego znaczną liberalizację przepisów

Polub nas na Facebooku!

Alternatywną akcję i apel do parlamentarzystów zorganizowała z kolei Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, a jej propozycję powinna w najbliższym czasie rozpatrzyć sejmowa komisja ds. petycji.

 

Projekt zgłoszony przez Fundację Pro-prawo do życia polega na zmianie niektórych przepisów ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych przepisów Kodeksu karnego tak, aby “rzeczywiście realizowały wyrażoną w art. 38 Konstytucji RP zasadę ochrony życia ludzkiego obejmującą życie na każdym etapie jego rozwoju”.

 

Projekt ustawy podkreśla m.in., że: “Każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia, to jest połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej. Życie i zdrowie dziecka od jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa”.

 

W dalszej części projektu mowa jest m.in. o zmianach dotyczących sankcji karnych wobec każdego, kto dokonuje lub współuczestniczy w zabiegu aborcyjnym. Kto spowodowałby śmierć dziecka poczętego, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat podlegałby ten, kto przemocą wobec matki doprowadziłby do śmierci dziecka poczętego.

 

Jeżeli aborcji dokonałaby matka dziecka poczętego, sąd mógłby zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Gdyby matka dokonała tego czynu nieumyślnie, nie podlegałaby karze.

 

Wprowadzenie do projektu zapisu o możliwości karalności kobiet spowodowało sporo dyskusji w polskim ruchu pro-life. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaproponowała alternatywny projekt. Zakłada on pełną prawno-karną ochronę życia dziecka poczętego i zakazuje aborcji bez wyjątków. W kwestii karalności kobiet, projekt PFROŻ pozostawia dotychczasowy zapis o zwolnieniu z kary matki dziecka poczętego.

 

PFROŻ zauważa, że tradycyjna aborcja chirurgiczna coraz częściej zastępowana jest tzw. aborcją chemiczną lub farmakologiczną, dlatego projekt Federacji wprowadza zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i antynidacyjnym (uniemożliwiającym zagnieżdżenie się zarodka).

 

Z uwagi na problemy, które niosą ze sobą tzw. ciąże specjalnej troski, a także potrzebę wsparcia rodzin wychowujących dzieci chore, projekt PFROŻ zobowiązuje organy rządowe i samorządowe do zapewnienia „pomocy materialnej i opieki dla rodzin oraz samotnych rodziców, wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również matkom oraz ich dzieciom, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego”.

 

Dr Paweł Wosicki i dr inż. Antoni Zięba, przewodniczący i wiceprzewodniczący PFROŻ tłumaczą, że poparcie dla inicjatywy przez możliwie największą liczbę obywateli jest niezmiernie ważne. Od tego często zależy bowiem zachowanie posłów. – Im większe poparcie społeczne, tym większa determinacja polityków do uchwalenia oczekiwanych zmian – podkreślili działacze Federacji.

 

Apel wraz z ok. 150 tys. podpisów pod projektem PFROŻ został w połowie września przekazany marszałkowi Sejmu. Jego droga do pierwszego czytania jest określona w trybie przewidzianym przez ustawę o petycjach. Umożliwia ona zgłaszanie projektów ustaw przez organizacje społeczne. W odróżnieniu od projektów obywatelskich nie wymaga się od zgłaszających określonej liczby podpisów, natomiast o tym, czy projekt zostanie skierowany do laski marszałkowskiej, ostatecznie zdecyduje sejmowa komisja ds. petycji.

 

Organizacje lewicowe za pośrednictwem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Ratujmy kobiety” zgłosiły z kolei projekt „ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie”. Będzie on obok projektu Fundacji Pro-prawo do życia procedowany w najbliższy czwartek.

 

Zapisano w nim, że kobieta miałaby prawo do aborcji do końca 12. tygodnia trwania ciąży. Po upływie tego okresu aborcja byłaby dopuszczalna w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; lub gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego.

 

W projekcie aborcję nazwano „świadczeniem zdrowotnym” polegającym na działaniu medycznym „mającym na celu uniemożliwienie dalszego rozwoju zarodka lub płodu przy użyciu metod farmakologicznych, mechanicznych lub łączonych”. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, po złożeniu przez nią pisemnej zgody na aborcję, byłaby ona dokonywana w ciągu 72 godzin.

 

Ponadto Sejm ma się zająć także poselskim projektem (podpisali się pod nim głównie posłowie Kukiz`15), który ma m.in. zmienić definicję i wzmocnić ochronę zarodka. Stanowi on, że zarodek to dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej. Projekt wprowadza też zakaz tworzenia w procedurze in vitro więcej niż jednego zarodka.


lk / Warszawa

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap