Od 30 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej pomaga najbardziej potrzebującym

W niedzielę 29 września o godz. 12.30 Msza św. i obchody 30-lecia Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która od 1989 r. działa na terenie lewobrzeżnej Warszawy i okolic. Od 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Wspiera codziennie blisko tysiąc osób potrzebujących, chorych, bezdomnych oraz dzieci i ich rodziny z różnych środowisk

Polub nas na Facebooku!

W programie: Msza św. 29 września o godz. 12.30 w kościele seminaryjnym, a następnie uroczystość na dziedzińcu siedziby Caritas Archidiecezji Warszawskiej: wręczenie wyróżnień i podziękowań oraz koncert organowy

Warszawska Caritas pomaga każdemu bez względu na rasę, wyznanie, przekonania czy narodowość. Prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy oraz hospicjum stacjonarne przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie, hospicjum domowe w Błoniu, Grójcu, Piasecznie i Raszynie, pielęgniarską opiekę długoterminową domową w Błoniu i Grójcu, 3 schroniska dla osób bezdomnych, 2 jadłodajnie oraz 5 świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci. Wspiera dzieci w ramach programu „Skrzydła”, organizuje i częściowo finansuje kolonie letnie i zimowisko dla dzieci, pomaga osobom potrzebującym w zakupie leków, sprzętu AGD oraz dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest zorganizowana wokół trzech obszarów pomocy: dla ciężko i nieuleczalnie chorych, dla osób bezdomnych, dla dzieci i ich rodzin. Pomaga też innym osobom w trudnej sytuacji życiowej – podsumowuje ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor warszawskiej Caritas od 2007 r. W planach ma rozwinięcie działalności w zakresie niesienia pomocy seniorom. – Miarą rozwoju jest praca nad jakością i sprawnym funkcjonowaniem. Chcemy nieustannie poszerzać ofertę poszczególnych placówek, by odpowiadały potrzebom ludzi, dla których zostały powołane – podkreśla ks. Zembrzuski.

Na przestrzeni 30 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej ulegała znacznym przeobrażeniom – zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę jak i formy organizacyjne. Wszystko po to, aby pomoc świadczona przez organizację była skuteczniejsza i odpowiadała wymogom zmieniających się czasów i współczesnym, europejskim standardom. – Wśród tych standardów na pierwsze miejsce wysuwa się dbałość o godność osoby wspomaganej i jej dobrostan fizyczny i psychiczny, co jak najbardziej harmonizuje z chrześcijańskim fundamentem Caritas – podkreśla Andrzej Czarnowski, który w warszawskiej Caritas pracuje od 12 lat, a od 2015 r. kieruje Ośrodkiem „Tylko” obejmującym schronisko dla bezdomnych, mieszkania wspierane, ogólnodostępną łaźnię, jadłodajnię i magazyn odzieżowy.

W ciągu minionego 30-lecia warszawską Caritas kierowali:

  • w latach 1989-1995 ks. Krzysztof Wojno (zm. 2012)
  • 1995-2007 ks. Mirosław Jaworski
  • 2007- ks. Zbigniew Zembrzuski

Ponadto w parafialnych zespołach Caritas na terenie archidiecezji warszawskiej zaangażowanych jest ponad tysiąc wolontariuszy. Zajmują się oni szeroko rozumianą pomocą charytatywną w zależności od potrzeb danej wspólnoty parafialnej i jej możliwości. – Najczęściej jest to opieka nad osobami chorymi, samotnymi lub rodzinami potrzebującymi wsparcia – wylicza ks. Sławomir Opaliński, od 2015 r. zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Współpracując z Caritas diecezjalną zespoły parafialne biorą udział m.in. w zbiórkach żywności przed świętami, rozprowadzają świece wigilijne. – Są na pierwszej linii frontu i mają wiedzę o indywidualnych potrzebach ludzi z bliskiego sobie otoczenia, znają konkretne rodziny, do których pomoc powinna trafić i mają możliwość szybkiej interwencji. Pełnią też ważną rolę w naborze dzieci i młodzieży na kolonie organizowane przez warszawską Caritas, zgłaszają też podopiecznych do programu stypendialnego „Skrzydła” podkreśla ks. Opaliński.

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zachęca do konkretnej pomocy migrantom

- Zainteresować się obcokrajowcami w parafii, którzy potrzebują pomocy, podjąć współpracę z Caritas i organizacjami pozarządowymi wspierającymi uchodźców, modlić się w ich intencji – do takich m.in. konkretnych działań zachęca Komunikat Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek wydany z okazji przypadającego w Kościele 29 września 105 Dnia Migrantów i Uchodźców.

Polub nas na Facebooku!

Bp. Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady zaznacza w wydanym 19 września komunikacie, że pod koniec 2018 r. na świecie było ponad 70 mln. osób przymusowo przemieszczonych z powodu wojen i prześladowań. Zwraca też uwagę, jak wiele osób migruje w poszukiwaniu pracy, nauki czy lepszego życia. Przypomina, że w Polsce mieszka ok. 1,5 mln. obcokrajowców.

Nawiązując do tegorocznego Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2019 bp Zadarko podkreśla, że „spotkanie z uchodźcami odsłania nasze człowieczeństwo lub jego niedojrzałość”, zachęca do refleksji nad lękami i obawami wobec nich i za Ojcem Świętym przypomina słowa Jezusa „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Mt 5, 46). „Poprzez uczynki miłosierdzia okazujemy naszą wiarę, a najwznioślejszym miłosierdziem jest świadczenie osobom, które nie są w stanie się odwzajemnić, a być może nawet nie są w stanie podziękować” – czytamy w Komunikacie.

– Obecne orędzie papieskie zawiera oczekiwanie, że zwłaszcza politycy i publicyści przyznający się do związku z Kościołem, zrezygnują z wzniecania poczucia zagrożenia w społeczeństwie ze strony imigrantów, gdy nie ma do tego poważnych podstaw, a które jest sprzeczne z Ewangelią Chrystusa – pisze bp Zadarko.

Podkreśla, że za politykę migracyjną w kraju odpowiada przede wszystkim państwo we właściwym sobie zakresie, dbając o bezpieczeństwo obywateli i respektując obowiązujące prawo. Zwraca jednak uwagę, ze nie zastępując struktur państwa, Kościół ma swoją misję, która powinna odpowiadać na wskazania Ewangelii.

W tym kontekście proponuje m.in., by w każdej parafii odprawiona została Msza św. w intencji uchodźców i by podjęto dzieło modlitwy za tych, którzy zginęli uciekając w drodze do Europy. Zachęca, by zainteresować się obcokrajowcami w parafii, którzy potrzebują pomocy, a także – w porozumieniu z Caritas czy innymi organizacjami pozarządowymi – włączyć się w konkretne formy pomocy migrantom i uchodźcom w Polsce i w regionach przebywania uchodźców w obozach. Proponuje, by do budowania relacji z migrantami wykorzystać czas Świąt Bożego Narodzenia. Prosi też o zapoznanie się z Orędziem Papieża Franciszka i rozpowszechnianie jego treści.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap