Z KRAJU

Nowy nuncjusz apostolski złożył prezydentowi listy uwierzytelniające

Abp Salvatore Pennacchio, nowy nuncjusz apostolski w Polsce, złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie. Ceremonia odbyła się w czwartek 3 listopada w Belwederze

Polub nas na Facebooku!

Nuncjusz przekazał na ręce prezydenta papieskie błogosławieństwo dla naszej ojczyzny i rodaków. Zapewniał, że Franciszek bardzo dobrze wspomina swój lipcowy pobyt w Polsce w trakcie ŚDM w Krakowie.

Tego samego dnia listy uwierzytelniające złożyli prezydentowi RP ambasadorowie Republiki Portugalskiej, Republiki Tunezyjskiej i Republiki Cypryjskiej.

 

salvatore-pennacchio

Abp Salvatore Pennacchio | fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl / flickr.com

 

Nuncjusz apostolski w Polsce jest przedstawicielem papieża (Stolicy Apostolskiej) przy Kościele w Polsce oraz pełni rolę ambasadora wobec władz kraju. Jego zadaniem wobec władz państwa – oprócz analogicznej funkcji reprezentacyjnej – jest także m.in. podtrzymywanie poprawnych stosunków między Stolicą Apostolską a rządem danego kraju oraz prowadzenie rokowań (w porozumieniu z miejscową Konferencją Biskupów), dotyczących relacji państwo – Kościół.

 

Nuncjusz apostolski w Polsce jest też zwyczajowo dziekanem Korpusu Dyplomatycznego.

 

Wcześniej, 31 października, kilka godzin po przybyciu do Warszawy abp Pennaccchio przekazał przewodniczącemu Episkopatu Polski abp. Stanisławowi Gądeckiemu list powierzający ze strony Stolicy Apostolskiej.

 

salvatore-pennacchio3

Przywitanie abp Salvatore Pennacchio w Polsce | fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl / flickr.com

 

Abp Salvatore Pennacchio zastąpił na stanowisku nuncjusza apostolskiego abp. Celestino Migliore, który został mianowany nuncjuszem w Federacji Rosyjskiej.


lk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Rządowy projekt “Za życiem” wpłynął do Sejmu

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem". Rada Ministrów przyjęła go w trybie obiegowym, a pierwsze czytanie jest zaplanowane na jutrzejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Polub nas na Facebooku!

Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział IAR, że projekt przewiduje wsparcie dla kobiet w tak zwanej trudnej ciąży i dla ich rodzin. Wprowadza instrumenty związane z diagnostyką prenatalną, polityką prorodzinną, wsparciem prawnym i psychologicznym.

 

Zapewnia między innymi jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, “u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Projekt przewiduje jednorazową wypłatę 4 tysięcy złotych. Zapewnia też tym dzieciom odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej, a także dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

 

Projekt umożliwia dzieciom do 18. roku życia z ciężkim nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, do korzystania ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością. W ramach tych świadczeń będą objęte opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz będą mieć zapewnioną rehabilitację. Opieka ta może być realizowana przez hospicja domowe w domu pacjenta. Z opieki psychologicznej będzie mogla również korzystać rodzina chorego dziecka. Jeżeli rodzina nie będzie w stanie dalej opiekować się chorym dzieckiem, wówczas będzie możliwość umieszczenia go w hospicjum stacjonarnym. Rodzina chorego będzie mogła skorzystać też z “opieki wyręczającej”, która polega na zapewnieniu całodobowej opieki w hospicjum stacjonarnym przez okres 10 dni. Czas ten rodzina będzie mogła przeznaczyć np. na odpoczynek, podjęcie leczenia czy załatwienie spraw rodzinnych. Jeżeli zaistnieje potrzeba stałej opieki całodobowej nad chorym dzieckiem, rodzina będzie mogła ubiegać się o umieszczenie dziecka w zakładzie opiekuńczym.

 

Międzyresortowy zespół ds. opracowania projektu rządowego programu wsparcia dla rodzin “Za Życiem” rozpoczął pracę na początku października. Program, jak deklarowała wówczas premier, ma obejmować wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, prenatalną, a także z opieką nad dzieckiem. Kompleksowy program rządowy zostanie przedstawiony do końca roku.


IAR/dw/magos

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap