Nasze projekty

Nowy Arcybiskup Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej

Bp Józef Górzyński został właśnie ogłoszony nowym arcybiskupem koadiutorem Archidiecezji Warmińskiej

Biskup koadiutor, to zgodnie z Kan. 403 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustanowiony przez papieża biskup pomocniczy, wyposażony w specjalne uprawnienia. Biskup koadiutor po awansie, przejściu na emeryturę lub śmierci biskupa diecezjalnego posiada prawo następstwa na urzędzie biskupa.

fot. Archidiecezja Warmińska / archwarmia.pl
abp Wojciech Ziemba

Obecny Abp Wojciech Ziemba, sakrę biskupią przyjął 4 lipca 1982 roku. Głównym konsekratorem był Kardynał Józef Glemp Arcybiskup Metropolita Warszawski i Prymas Polski  a współkonsekratorami: Arcybiskup Wrocławski Henryk Gulbinowicz oraz Biskup Warmiński Jan Obłąk. Po reorganizacji diecezji w Polsce, 25 marca 1992 roku, został mianowany biskupem ełckim.

 

Reklama

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 16 listopada 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował dotychczasowego Biskupa Diecezji Ełckiej Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Dnia 9 grudnia 2000 r. odbył ingres do katedry białostockiej.

Dnia 30 maja 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim. Kanoniczne objęcie diecezji miało miejsce 9 czerwca 2006 r.

 

Reklama

Uroczysty ingres do Współkatedry św. Jakuba w Olsztynie odbył się 11 czerwca 2006. Dnia 29 czerwca 2006 na Placu św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI otrzymał paliusz metropolitalny.

Nowy Abp koadiutor Józef Górzyński, święcenia biskupie przyjął 7 grudnia 2013 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Na dewizę biskupią wybrał słowa: „Ad Mysterium ministrandum” (Do posługi Tajemnicy). Głównym konsekratorem był Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Współkonsekratorami – Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Biskup Kazimierz Romaniuk Biskup Senior Diecezji Warszawsko – Praskiej.

 

Reklama

Ojciec Święty mianując bp Górzyńskiego koadiutorem archidiecezji warmińskiej zwolnił go jednocześnie ze stolicy tytularnej Lentini.

 

Więcej o Bp Józefie Górzyńskim, można przeczytać na stronach Archidiecezji Warszawskiej.

 

Stacja7.pl/AL

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę