Nowe zasady organizacji kursów przedmałżeńskich

Zakaz kursów weekendowych i zalecenie, aby narzeczonych przygotowywali nie tylko duchowni, ale i świeccy, to postanowienia kard. Kazimierza Nycza w kwestii organizacji przygotowania do sakramentu małżeństwa w parafiach archidiecezji warszawskiej. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

W dokumencie skierowanym do duszpasterzy archidiecezji warszawskiej kard. Nycz wskazuje, że przygotowanie do sakramentu małżeństwa musi obejmować następujące etapy: spotkania z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, katechizację przedślubną, spotkania w parafialnej poradni rodzinnej oraz spowiedź przedślubną. Program zakłada, że odpowiednia katechizacja przedślubna musi składać się z dziesięciu cotygodniowych spotkań, podczas których podejmowana będzie formacja narzeczonych oparta na opracowanym przez kurię warszawską programie.

 

Dla narzeczonych, którzy z uzasadnionych powodów, takich jak zamieszkiwanie poza granicami kraju lub w różnych miastach, bądź specyficzny rodzaj pracy, nie mogą uczestniczyć w formie zwyczajnej katechizacji przedślubnej, przewidziano przygotowanie w formie nadzwyczajnej, przeprowadzane w dwie soboty i dwie niedziele, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

 

Dokument metropolity warszawskiego przypomina, że za organizację katechizacji przedślubnej odpowiada proboszcz lub wicedziekan, jeśli katechizacja przeprowadzana jest na poziomie dekanatu, zaś programy, według których realizowane jest bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa, mają posiadać akceptację arcybiskupa.

 

Zespół prowadzący katechizację dla przyszłych małżonków powinien składać się z duszpasterza, doradcy życia rodzinnego oraz innych świeckich, najlepiej pary małżeńskiej. – Osoby, które w czasie nauk głoszą konferencje na temat nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny mają – zdaniem autora dokumentu – posiadać misję kanoniczną. Mogą ją otrzymać tylko te osoby, które posiadają właściwe przygotowanie, nie pozostają w karach kościelnych, są w pełnej komunii sakramentalnej z Kościołem i cieszą się dobrą opinią wiernych. Misja kanoniczna udzielana jest na dwa lata. Warunkiem jej przedłużenia jest udział w formacji i szkoleniach prowadzonych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej. O przyznanie misji kanonicznej występuje do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin proboszcz parafii, w której osoby te podejmują katechizację narzeczonych.

 

Według nowych dyrektyw narzeczeni w ramach przygotowania do małżeństwa odbywają również co najmniej trzy spotkania w parafialnej poradni rodzinnej. Spotkania mają dotyczyć odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod rozpoznawania płodności.

 

Kard. Nycz zaleca, aby taką poradnię posiadała każda parafia miejska i według potrzeb każda parafia pozamiejska, a doradcy życia rodzinnego posługujący w poradni rodzinnej mają mieć misję kanoniczną.

 

Zaleca się, aby katecheza przedmałżeńska nie tylko przekazywała informacje, ale również formowała narzeczonych. Z tego względu, jak czytamy w zaleceniu, “właściwa realizacja podstawy programowej katechizacji przedślubnej wymaga trzech elementów: wspólnotowo-liturgicznego, konferencyjnego oraz dialogowego. Umożliwi to wyjaśnienie wszelkich wątpliwości narzeczonych, udzielenie odpowiedzi na pytania z właściwym uzasadnieniem.”

 

Aby spotkania dobrze przygotowywały do życia małżeńskiego, kardynał wskazuje, że w wypadku większej grupy należy ją na czas pracy warsztatowej podzielić na mniejsze zespoły. Ilość uczestników jednej grupy warsztatowej nie może przekraczać 7 par narzeczonych.

 

Metropolita warszawski podkreśla, że nowe zasady organizacji przygotowania narzeczonych do małżeństwa wynikają z refleksji nad powołaniem i misją rodziny we współczesnym świecie, która była tematem dwóch zwołanych przez papieża Franciszka synodów. Wśród wielu ważnych tematów, które podjęto podczas obydwu synodów, była również troska o właściwe przygotowanie osób mających zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

 

– Kościół na drodze przygotowania do sakramentu małżeństwa jest przy młodych, rozumie ludzką miłość i piękne chwile zakochania, pomagając im odkryć znaczenie i piękno powołania, w którym nigdy nie pozostają sami. Skuteczność tej pomocy, jak podkreślił Synod, wymaga, aby została udoskonalona katecheza przedmałżeńska, która stanowi integralną część duszpasterstwa zwyczajnego – pisze kard. Kazimierz Nycz we wprowadzeniu do nowego zalecenia.

 

Nowe zasady przygotowania do sakramentu małżeństwa w archidiecezji warszawskiej będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku. Dokument został opracowany na podstawie wniosków z obrad odbywającego się w listopadzie br. Synodu Biskupów o rodzinie oraz w oparciu o adhortację apostolską “Familiaris consortio”, “Instrukcję Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim”, “Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin” i postanowienia IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej.


mip / Warszawa

AdrianW

Adrian Wawrzyczek

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >

Kraków: żywa szopka u franciszkanów

Franciszkańscy klerycy od kilku dni wznoszą szopę przy swoim seminarium w Krakowie. W Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 22.00 wystawią pierwsze jasełka i dadzą pierwszy koncert kolęd. Tradycyjnie będą też zwierzęta z krakowskiego ZOO i hodowli Uniwersytetu Rolniczego.

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Podczas tej nocy przyjdzie się spotkać z mieszkańcami miasta i turystami metropolita krakowski. Kard. Stanisław Dziwisz złoży życzenia i podzieli się opłatkiem.

 

„Żywa szopka” przy Franciszkańskiej będzie też po południu w pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

Od godz. 14.00 do 19.00 w programie przewidziane są na przemian jasełka i kolędowanie. Wśród wykonawców zobaczymy m.in.: uczniów Zespołu Szkół im. św. Franciszka w Poskwitowie, Grupę Uwielbienia z Warszawy, Niezależne Domostwo San Damiano z Chęcin, Marię Krawczyk i Małe Ważne Sprawy z Krakowa czy Folk Kapelę „Góralską Horę”.

 

Gościem specjalnym w Boże Narodzenie będzie bp Grzegorz Ryś. O godz. 14.00 wygłosi konferencję o przeżywaniu Bożego Narodzenia.

 

Żywą szopkę po raz pierwszy zorganizował św. Franciszek z Asyżu w Greccio w 1223 r. Osiem wieków później franciszkańscy klerycy z Krakowa przeszczepili ten zwyczaj do Polski. Przy Franciszkańskiej 4 w Krakowie jest nieustannie wystawiana od 1992 r.

 

A już dziś w Bazylice przy Franciszkańskiej 2 (w bocznej kaplicy) można oglądać „Szopkę Krakowską”.


jms / Kraków

AdrianW

Adrian Wawrzyczek

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap