Na co powinni zwracać uwagę duszpasterze w czasie zagrożenia epidemicznego? Oto wytyczne

Zachowywanie odległości, nieorganizowanie mszy w małych salkach, dystrybuowanie wody święconej w zamkniętych butelkach, wyposażenie kościołów i zakrystii w środki dezynfekujące - to tylko niektóre z wytycznych dla duszpasterzy dotyczących opieki nad wiernymi w czasie zagrożenia epidemicznego. Publikuje je na swoich stronach Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Polub nas na Facebooku!

Poniżej publikujemy tekst Wytycznych:

Wytyczne dla duszpasterzy dotyczące opieki nad wiernymi w czasie zagrożenia epidemicznego

1. W celu zachowania normy dot. obecności max. 50 osób w kościele należy wyznaczyć osoby regulujące napływ ludzi do świątyni;

2. Uwzględniajmy zasadę by ludzie zachowywali właściwą odległość między sobą. Nie zaleca się więc organizowania Mszy św. w małych salkach przykościelnych;

3. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;

4. Zakrystie, kościoły i kaplice należy wyposażyć w środki dezynfekujące, wodę, mydło płynne, jednorazowe ręczniki;

5. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne i dezynfekować po każdym penitencie;

6. W miarę możliwości zapewnić alternatywne miejsca do spowiedzi poza konfesjonałem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;

7. Kropielnice należy opróżnić z wody święconej, umyć i zdezynfekować;

8. Wodę święconą można dystrybuować tylko w zamkniętych butelkach;

9. Kilka razy dziennie, zwłaszcza po nabożeństwach należy zdezynfekować wszystkie klamki w kościołach, kaplicach, ośrodkach duszpasterskich, kancelariach i innych miejscach nawiedzanych przez wiernych;

10. Należy rozważyć odwołanie rekolekcji wielkopostnych;

11. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęca się do śpiewania w naszych kościołach suplikacji «Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie.»”.

12. Należy skierować do wiernych czytelny komunikat o zasadach obowiązujących w tym szczególnym okresie w naszych kościołach. Propozycja takiego komunikatu poniżej

Komunikat dla wiernych (propozycja)

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, w kościołach obowiązują następujące zasady:

1. w świątyni, również podczas nabożeństw i Mszy św. jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób;

2. przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem, osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny podchodzić jako pierwsze a dopiero po nich, ci którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust;

3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;

4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;

5. należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;

6. rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą;

7. przy wejściach do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni;

8. w kolejkach do spowiedzi, w czasie i po liturgii należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m;

9. niektóre spotkania duszpasterskie mogą zostać odwołane.

Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Komunikat do wiernych należy:

– odczytać przed każdą mszą św. i nabożeństwem

– wywiesić w miejscach widocznych przy kościołach, kaplicach, ośrodkach duszpasterskich, kancelariach (tablice ogłoszeń, gabloty itp.)

– wyłożyć w formie ulotek w kościele, kancelarii, ośrodkach duszpasterskich

– umieścić na stronach internetowych parafii, klasztoru, sanktuarium i innych dzieł oraz profilach społecznościowych

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Wolontariat kryzysowy, zmiana w zbiórkach żywności – Caritas wobec koronawirusa

Wolontariat kryzysowy, reorganizacja pomocy żywnościowej, specjalne dyżury – to niektóre z rozwiązań wprowadzonych w odpowiedzi na wyzwania ostatnich dni. Podstawą jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, ale Caritas nie ustaje w niesieniu pomocy potrzebującym.

Polub nas na Facebooku!

Z powodu zagrożenia koronawirusem zmodyfikowana być musi prowadzona zwykle w marketach  przed Wielkanocą zbiórka żywności “Tak, pomagam”. Właśnie dlatego Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne apelują o przekazywanie wsparcia finansowego, za które same organizacje kupią produkty żywnościowe, z których co roku korzysta 350 tys. osób, w tym wielu seniorów. Informacje o SMS-owych zbiórkach i numery kont, na które lokalnie można przekazywać darowizny na ten cel, są podawane na stronach Caritas diecezjalnych. W skali ogólnopolskiej Caritas Polska uruchomiła program „Kromka chleba dla sąsiada”; przekazana w jej ramach pomoc również zostanie skierowana do potrzebujących w diecezjach.

Caritas przygotowała także plakat, który ma ułatwić informowanie sąsiadów unieruchomionych w domach o gotowości pomocy przy zakupach czy innych sprawach. Plakat można pobrać, samodzielnie wydrukować, wpisać swoje imię i np. numer mieszkania, po czym powiesić na klatce schodowej czy osiedlowej tablicy ogłoszeń.

Plakat znajduje się tutaj (kliknij i pobierz większy rozmiar) >>

Swoją działalność reorganizują także diecezjalne oddziały Caritas.

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska została podzielona na pięć stref; dla każdej z nich wyznaczono koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację wolontariatu kryzysowego. Zgłoszenia wolontariuszy są przyjmowane elektronicznie, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej miejscowej Caritas (http://koszalin.caritas.pl/index.php/aktualnosci/wolontariat-kryzysowy/). Na stronie są też podane numery telefonów koordynatorów i mapa diecezji, na której każdy potrzebujący pomocy może sprawdzić, do której strefy należy jego gmina. Pomocą polegająca na robieniu codziennych zakupów i dostarczaniu leków z apteki będą obejmowane osoby starsze, chore, należące do grupy wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o możliwość zakażenia. Program ruszył w poniedziałek, 16 marca.

Podobne rozwiązania stosują inne diecezjalne Caritas, m.in. w Poznaniu. Wolontariusze będą odbierać pieniądze od osób potrzebujących i za nie dokonywać zakupów, a następnie dostarczać je podopiecznym. Działania, prowadzone we współpracy Miasta Poznania, poznańskiej Caritas, harcerzy oraz innych organizacji pożytku publicznego, mają na celu zachowanie środków bezpieczeństwa i zadbanie o to, aby osoby chore i starsze pozostały w domu. Za ich koordynację po stronie wolontariuszy odpowiedzialne będzie Centrum Wolontariatu Caritas.

– Apeluję również, aby nie zapominać o osobach potrzebujących z bliskiego sąsiedztwa. Postarajmy się włączyć w tę pomoc i otoczyć opieką oraz wsparciem osoby z naszego otoczenia, które mogą być w grupie ryzyka – apeluje ks. Łukasz Łukasik, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Caritas Diecezji Siedleckiej uruchomiła specjalne dyżury telefoniczne.

– Mogą się zgłaszać osoby potrzebujące pomocy m.in. w wykupieniu leków, żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby. Chodzi głównie o seniorów i osoby samotne. Pomoc udzielana jest przez wolontariuszy Caritas diecezjalnej – informuje Anna Nowińska z biura prasowego Caritas Diecezji Siedleckiej.

Dla ubogich i bezdomnych

Zagrożenie koronawirusem dotyka liczne grupy potrzebujących, korzystających ze wsparcia Caritas. Przypomina o tym m.in. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

– Głównymi odbiorcami naszej pomocy w łaźni i jadłodajni są bezdomni, będący często seniorami. Nie możemy ich pozostawić bez opieki. Dlatego jadłodajnia i łaźnia we Wrocławiu pracują bez zmian, zamknięta została jadłodajnia w Oławie. Jadłodajnia przy ul. Słowiańskiej 17 wydaje posiłki codziennie od poniedziałku do soboty, od godz. 12.00 do 14.00. Łaźnia i magazyn odzieży działają bez zmian, trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki, od 6.00 do 14.00. W placówkach zostały wprowadzone zasady zwiększające bezpieczeństwo zarówno pracowników, wolontariuszy jak i podopiecznych – informuje Paweł Trawka, rzecznik prasowy wrocławskiej Caritas, która przygotowuje także paczki żywnościowe dla osób dotkniętych bezdomnością.

ad, mat. prasowe/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap