Z KRAJU

Modlitwa za poległych w Powstaniu Warszawskim w kościele s. sakramentek

1 września o godz. 17.00 w kościele sakramentek pw. św. Kazimierza w Warszawie odbędzie się Msza św. za poległych pod gruzami klasztoru i kościoła w czasie Powstania Warszawskiego. 31 sierpnia mija 75 lat od ich śmierci.

Polub nas na Facebooku!

Dokładnie 75 lat temu pod gruzami kościoła św. Kazimierza w Warszawie zginęło 4 kapłanów, 37 sióstr, 12 sierot i ok. 1000 mieszkańców Warszawy. Co roku, w rocznicę ich śmierci w kościele św. Kazimierza odbywa się modlitwa w ich intencji.

Podczas Powstania Warszawskiego sakramentki okazały gotowość pomocy i wszelkich poświęceń dla powstańców i ludności cywilnej. Otwarto klauzurę, by przyjąć szpital powstańczy i mieszkańców Starówki szukających schronienia w piwnicach klasztornych i w krypcie pod kościołem. Mniszki zaopiekowały się ludnością i zorganizowały dożywianie. 31 sierpnia 1944 roku, na skutek bombardowania pod gruzami klasztoru i kościoła zginęło 36 mniszek. Historia sakramentek oraz ich dobrowolnego aktu, przez który oddały swoje życie Bogu w ofierze, stała się znana. Wiele o niej mówiono i pisano, wspomniał o niej także Jan Paweł II w katedrze warszawskiej 8 czerwca 1987 r.

Klasztor Benedyktynek Najświętszego Sakramentu w Warszawie to najstarsze w Polsce ognisko nieustającej, trwającej nieprzerwanie w dzień i w nocy adoracji, który od przeszło trzystu lat pełni swą misję w Kościele i Ojczyźnie.

 

zś/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Płock: parafie zachęcają do tworzenia rodzin zastępczych

Pięć tysięcy ulotek, zachęcających do tworzenia rodzin zastępczych, zostało rozprowadzonych w parafiach dwóch dekanatów płockich i częściowo dekanatu gąbińskiego. Był to efekt współpracy wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku. - To zachęta dla rodzin, aby tworzyły rodziny zastępcze, których bardzo brakuje – mówi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin.

Polub nas na Facebooku!

Pięć tysięcy ulotek pt. „Zostań rodziną zastępczą!”, przy współpracy z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, przygotował, wydał i rozprowadził wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. Trafiły one do parafii dwóch dekanatów płockich: wschodniego i zachodniego oraz częściowo do parafii dekanatu gąbińskiego.

Na ulotkach zamieszczono zachętę Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej do stanowienia rodzin zastępczych: zawodowych, specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla małoletnich matek z dziećmi oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Poza tym można tam znaleźć informacje, że rodziny zastępcze mają zagwarantowaną comiesięczną pomoc finansową i że prowadzenie rodziny zastępczej może być też formą zatrudnienia.

Ponadto czytelnicy ulotek mogli się dowiedzieć, że szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Gen. Franciszka Kleberga 3 w Płocku, tel.: 24 365 92 27, tel/fax 24 366 72 50, a działalność tę wspiera wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

– Wydział ds. rodzin włączył się w tę akcję, ponieważ brakuje chętnych do stanowienia rodzin zastępczych, których obecnie bardzo potrzeba. Papież Franciszek prosi, abyśmy towarzyszyli ludziom w różnych sytuacjach życiowych, a zwłaszcza w trudnościach. W tym przypadku chodzi o dzieci i młodzież, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoich rodzinach i potrzebują zastępczej opieki – mówi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej.

Dodaje, że jest bardzo wdzięczny proboszczom za ogłoszenie tych informacji w kościołach i pomoc w dotarciu z ulotkami do parafian miasta Płocka i miejscowości sąsiednich.

Anna Borkowska, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przyznaje, że wciąż trudno o kandydatów do stanowienia rodzin zastępczych. Ośrodek współpracuje z wydziałem ds. rodzin płockiej Kurii w zakresie udzielania sakramentów dzieciom z rodzin zastępczych.

– Kościół może być dla nas wsparciem, ponieważ stanowi dużą grupę odbiorców informacji o naszych działaniach. Mamy nadzieję, że te informację zakiełkują i dojrzeją – przyznaje Anna Borkowska.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap