video-jav.net

Meksyk: biskupi po zabójstwie trzech kapłanów

„Z całą mocą apelujemy, by nie splamiono już żadnego kapłana ani żadnej innej osoby” – to słowa z dramatycznego komunikatu episkopatu Meksyku. Nieustające akty przemocy w tym kraju szczególnie mocno doświadczyły ostatnio tamtejszy Kościół. W ciągu jednego tygodnia zamordowano aż trzech księży

Polub nas na Facebooku!

Meksyk: biskupi po zabójstwie trzech kapłanów
„Z całą mocą apelujemy, by nie splamiono już żadnego kapłana ani żadnej innej osoby” – to słowa z dramatycznego komunikatu episkopatu Meksyku. Nieustające akty przemocy w tym kraju szczególnie mocno doświadczyły ostatnio tamtejszy Kościół. W ciągu jednego tygodnia zamordowano aż trzech księży

Meksykańscy biskupi przyłączają się tym samym do niedzielnego apelu papieża Franciszka, który po niedzielnej modlitwie Anioł Pański modlił się za zabitych księży i wzywał do zaprzestania przemocy.

 

W komunikacie podkreślają, że hierarchowie są w kontakcie z organami ścigania, od których oczekują pełnego wyjaśnienia tych tragicznych wydarzeń i ujęcia sprawców zbrodni. „Zobowiązujemy się ponadto – piszą biskupi – usilnie pracować wraz z całym Ludem Bożym nad tym, by nigdy więcej żaden obywatel nie miał do czynienia z takimi aktami przemocy, do jakich dochodzi w wielu miejscach naszego kraju”.

 

Polecają się także opiece Matki Bożej z Guadalupe, Królowej Pokoju.


RV / Miasto Meksyk

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 

CBOS: większość Polaków ma zaufanie do Kościoła

Oceny działalności Kościoła katolickiego w Polsce od ponad roku są stabilne. Tak jak w marcu tego i ubiegłego roku, dobrego zdania o funkcjonowaniu Kościoła jest 55% badanych, z kolei 31% ocenia je negatywnie – wynika z najnowszego badania CBOS dotyczącego oceny wybranych instytucji publicznych

Polub nas na Facebooku!

CBOS: większość Polaków ma zaufanie do Kościoła
Oceny działalności Kościoła katolickiego w Polsce od ponad roku są stabilne. Tak jak w marcu tego i ubiegłego roku, dobrego zdania o funkcjonowaniu Kościoła jest 55% badanych, z kolei 31% ocenia je negatywnie – wynika z najnowszego badania CBOS dotyczącego oceny wybranych instytucji publicznych

Jak podaje CBOS, oceny działalności Kościoła katolickiego w Polsce od ponad roku są stabilne. Tak jak w marcu tego i ubiegłego roku, dobrego zdania o funkcjonowaniu Kościoła jest 55% badanych, natomiast mniej niż jedna trzecia (31%) ocenia je negatywnie.

 

CBOS tłumaczy, że zadowoleniu z działania Kościoła sprzyja w największym stopniu, co oczywiste, większa częstość praktyk religijnych, ale także prawicowe poglądy polityczne oraz starszy wiek.

 

Niemniej jednak częściej niż pozostali, pozytywne opinie wyrażają także uczniowie i studenci (63%), gospodynie domowe (65%), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (66%) oraz zasadniczym zawodowym (63%).

Najwięcej negatywnych ocen Kościół katolicki ma wśród pracowników administracyjno-biurowych (48%), badanych o dochodach przekraczających 2000 zł na osobę w gospodarstwie domowym (42%), nieuczestniczących w praktykach religijnych (61%) oraz identyfikujących się z lewicą (51%).

 

Tradycyjnie CBOS zapytał także Polaków o ich stosunek do najważniejszych instytucji administracji państwowej.

W przypadku parlamentu odpowiedzi respondentów nie napawają optymizmem, choć są o kilka punktów proc. lepsze niż pod koniec ubiegłej kadencji z jesieni 2015. Niewiele ponad jedna czwarta Polaków (27%) pozytywnie postrzega działalność Sejmu, a przeciwnego zdania jest 57% ankietowanych. Zadowolenie z Senatu deklaruje 26% badanych, niezadowolenie – mniej niż połowa (46%).

Pozytywne oceny działalności Sejmu dominują w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, zaś wśród potencjalnych wyborców ruchu Kukiz’15, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w różnym stopniu przeważają oceny negatywne.

 

Od sierpnia nieznacznie pogorszyły się notowania prezydenta Andrzeja Dudy. O ile przez poprzednie 3 miesiące były one względnie stabilne, o tyle we wrześniu nieco więcej osób wyraża dezaprobatę wobec działalności głowy państwa. Negatywną ocenę wyraża 37% (wzrost o 3 punkty proc.), pozytywną 53%.

Polacy zostali zapytani także m.in. o ocenę niektórych mediów, w tym publicznego radia i telewizji oraz Radia Maryja.

W stosunku do wyników z marca pogorszyły się notowania wszystkich badanych stacji telewizyjnych, choć w największym stopniu zmiana ta dotyczy telewizji publicznej. Pozytywnie ocenia ją prawie dwie trzecie Polaków (63%), krytycznie wypowiada się 28%. Jest to zdecydowanie najwyższy odsetek negatywnych opinii na temat działalności telewizji publicznej od 2008 r.

 

Radio Maryja pozytywnie odbiera tyle samo osób, co w marcu br. (24%), a negatywnie – mniej niż marcu (25%, spadek o 4 punkty proc.), natomiast dominująca grupa badanych nie ma na jego temat wyrobionego zdania (50%, wzrost o 4 punkty proc.). Wśród osób, które mają jakiś pogląd w kwestii toruńskiej rozgłośni, opinie rozkładają się obecnie zatem prawie równomiernie.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-15 września na 981-osobowej grupie dorosłych mieszkańców Polski.


lk / Warszawa

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 

Share via