Nasze projekty

Kościół jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprawiły się opinie o działalności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – wynika z najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznych (CBOS). Kościół jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w naszym kraju.

W okresie minionych sześciu miesięcy o 6 punktów (do 62 proc.) wzrosła liczba osób oceniających działalność Kościoła jako dobrą. Minimalnie – o 3 punkty i do 29 proc. – ubyło krytykujących.

We wszystkich analizowanych grupach, z wyjątkiem osób nieuczestniczących w praktykach religijnych, przeważają pozytywne opinie o działalności Kościoła jako instytucji.

W świetle najnowszego raportu CBOS poświęconego ocenie instytucji publicznych, Kościół katolicki należy – obok prezydenta RP czy głównych nadawców telewizyjnych – do instytucji ocenianych najlepiej.

Reklama
Reklama

Notowania głowy państwa zarejestrowane w marcu należą do najlepszych w czasie tej prezydentury. W ciągu ostatniego miesiąca wzrosła (o 5 punktów, do 71 proc.) grupa respondentów dobrze oceniających sprawowanie urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego. Odsetek osób krytykujących jego działalność pozostał jednak stabilny
(19 proc.), ubyło natomiast badanych niepotrafiących jej ocenić (z 14 do 10 proc.).

W ocenach funkcjonowania nadawców radiowych, o których także pytano w badaniu dominują opinie pozytywne. Wyjątkiem jest Radio Maryja, co do którego zdania są podzielone: blisko jedna trzecia respondentów dobrze ocenia jego działalność (30 proc. od września wzrost o 7 punktów), ale krytykuje ją niemal tyle samo (29 proc.)

Najlepiej postrzegana jest działalność Polskiego Radia (77 proc.).

Reklama
Reklama

W marcu nadal przeważają negatywne oceny pracy parlamentu, ale – ogólnie rzecz biorąc – rejestruje się poprawę jego notowań. Może to wynikać ze społecznej percepcji postawy polskiej klasy politycznej wobec wydarzeń na Ukrainie – zauważa CBOS.

Od lutego wzrósł odsetek osób wypowiadających się pozytywnie o pracy posłów (o 7 punktów, do 23 proc.), w zbliżonym stopniu zwiększył się również odsetek tych, które są zadowolone z pracy senatorów (o 6 punktów, do 26 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 6–12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

tk / Warszawa

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite