Kim jest biskup koadiutor?

Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa, czyli sukcesji, oraz ma specjalne kompetencje. Obejmie diecezję z chwilą sede vacante

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Innymi słowy, biskup Romuald Kamiński stanie się biskupem diecezjalnym diecezji warszawsko-praskiej w chwili ukończenia przez abp. Henryka Hosera 75 lat, 27 listopada tego roku. Taką drogą został nominowany na metropolitę warmińskiego abp Józef Górzyński. W marcu 2015 został on koadiutorem archidiecezji warmińskiej, a w październiku 2016 stał się arcybiskupem warmińskim, z chwilą ukończenia przez poprzednika 75 lat.

 

Warto wspomnieć, że biskupowi Romualdowi Kamińskiemu nie będzie w myśl dekretu przysługiwał tytuł arcybiskupa koadiutora, jak to było w wypadku abp. Górzyńskiego, ponieważ diecezja warszawsko-praska nie jest archidiecezją. Abp Henryk Hoser jest arcybiskupem tytularnym.

Charakter i prawa biskupa koadiutora określają kanony 403 – 411 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

Na mocy swojej konsekracji biskupiej jest członkiem kolegium biskupów (kan. 336 KPK), ma prawo i obowiązek uczestniczyć w soborach ekumenicznych (kan. 339 KPK), w synodach partykularnych, synodach diecezjalnych, a także w obradach konferencji episkopatu. Jego prawa i obowiązki są szczegółowo określone w listach nominacyjnych. Ma te same obowiązki co biskup pomocniczy, czyli ma pomagać biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją, a także zastępuje go gdy jest nieobecny lub niedyspozycyjny. Zawsze powinien być mianowany wikariuszem generalnym.

 

W przypadku, gdy biskup koadiutor obejmuje diecezję, osobiście, albo poprzez reprezentanta, przedstawia listy apostolskie swojej nominacji biskupowi diecezjalnemu, kolegium konsultorów i w obecności kanclerza kurii. Gdyby biskup diecezjalny był niedostępny lub ubezwłasnowolniony przedstawia swoje listy nominacyjne tylko kolegium konsultorów w obecności kanclerza kurii.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Bp Ryś w Łodzi, Bp Kamiński w diecezji warszawsko-praskiej

Papież Franciszek mianował dziś biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Grzegorza Rysia arcybiskupem metropolitą łódzkim a bp. Romualda Kamińskiego biskupem-koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Bp Ryś od 6 lat przewodniczy Zespołowi Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji i znany jest z aktywnej działalności ewangelizacyjnej i kaznodziejskiej, którą łączył z posługą biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Natomiast bp Kamiński przez ostatnie lata był biskupem pomocniczym diecezji ełckiej, ale decyzją papieża, po 12 latach posługi wraca do Warszawy, na Pragę.

 

Nowi biskupi:

Bp Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W latach 1982-1988 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze na Wawelu. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła PAT.

 

Biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej mianował papież Benedykt XVI 16 lipca 2011 r. Święcenia biskupie przyjął 28 września 2011 r. z rąk kard. Stanisława Dziwisza, kard. Franciszka Macharskiego i kard. Stanisława Ryłko. Jego dewizą biskupią są słowa “Virtus in infirmitate” czyli “Moc w słabości”.

 

Po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach został zatrudniony na tymże Wydziale i podjął studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii. Kierował katedrą historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Bp Ryś jest cenionym historykiem, autorem licznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii. Był także członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – m.in. Jana Pawła II.

Owocną pracę naukową łączył z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczył w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

 

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjator spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011); współtwórca i wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010); członek kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krakowie (od 2009). Od 2012 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski od 2011 r. przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji krakowskiej. Jest także członkiem Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

 

Bp Romuald Kamiński z diecezją warszawsko-praską jest związany od początku jej powstania w 1992 r. Do chwili nominacji biskupiej 8 czerwca 2005 r. przez 13 lat był kanclerzem Kurii Warszawsko-Praskiej.

Bp Romuald Kamiński urodził się 7 lutego 1955 r. w Janówce w diecezji ełckiej. Jest magistrem teologii, specjalizował się w patrologii. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego.

Przez 2 lata po święceniach był wikariuszem w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, a następnie administratorem w Domu Arcybiskupów Warszawskich. W latach 1983-1992 był referentem w Sekretariacie Prymasa Polski i kapelanem Prymasa Józefa Glempa.

 

W latach 1992-2005. pełnił funkcję kanclerza Kurii Warszawsko-Praskiej, był też członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. 8 czerwca 2005 r. mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji ełckiej.

Sakrę biskupią przyjął 23 czerwca 2005 r. w katedrze św. Wojciecha w Ełku z rąk ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka. Współkonsekratorami byli: biskup ełcki Jerzy Mazur i pierwszy biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk.

Jego mottem biskupim są słowa: „Sub Tuum praesidium” czyli “Pod Twoją obronę”

 

W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Kamiński jest obecnie przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy. Ponadto jest członkiem: Rady ds. Rodziny i Rady ds. Dialogu Religijnego oraz Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Pracuje również w ramach Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

W latach 2006-2016 roku bp Kamiński był przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski oraz delegatem KEP ds. dialogu katolików i muzułmanów. W 2016 r. został uhonorowany tytułem Człowieka Dialogu 2016 przyznawanym przez członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap