GUS: 61 proc. Polaków jest w różnym stopniu zaangażowana religijnie

61 proc. mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat jest, w mniejszym lub większym stopniu, zaangażowana religijnie - czytamy w opublikowanym właśnie szerszym opracowaniu GUS "Wyznania religijne w Polsce w latach 2015-2018".

Polub nas na Facebooku!

Na podstawie badania spójności społecznej GUS opracował wskaźnik zaangażowania religijnego w oparciu o deklaracje dotyczące postaw, aktywności, przekonań religijnych oraz poczucia przynależności do wyznania lub instytucji religijnych.

Chodziło o poczucie przynależności do Kościoła, wspólnoty czy organizacji religijnej, przejawiające się członkostwem i współodpowiedzialnością, a także poświęcanie czasu na pracę społeczną w ramach tejże wspólnoty oraz częstotliwość wykonywania tej pracy; udział w imprezach lub wydarzeniach organizowanych przez tę organizację, wspólnotę (oraz częstotliwość z jaką się to zdarza); przynależność do Kościoła lub związku wyznaniowego.

Brana też była pod uwagę autodeklaracja wiary – stosunek do wiary religijnej, praktyki religijne oceniane jako częstotliwość udziału w mszach św., nabożeństwach lub spotkaniach religijnych, praktyki religijne oceniane jako częstotliwość modlitwy, poczucie związku z parafią, zborem, Kościołem lokalnym, własną wspólnotą religijną, wreszcie znaczenie w życiu wiary religijnej jako wartości.

W oparciu o wartości złożonego wskaźnika wyodrębniono 5 kategorii zaangażowania religijnego.
Pierwsza kategoria to tzw. pozakościelni – tworzą ją osoby deklarujące brak przynależności wyznaniowej, nieodczuwające więzi z organizacjami religijnymi i nieaktywne religijnie w znaczeniu wypełniania instytucjonalnych praktyk religijnych.

Druga kategoria to niezaangażowani – osoby deklarujące przynależność wyznaniową, ale niewykazujące aktywności na polu religijnym lub wykazujące ją jedynie w niewielkim stopniu.

Następne trzy kategorie to grupy osób deklarujące przynależność wyznaniową oraz wykazujące różny poziom zaangażowania religijnego: słabo zaangażowani, średnio i bardzo zaangażowani religijnie.

Bardzo zaangażowani religijnie to osoby, które deklarują swoją wiarę oraz wykazują dużą aktywność w Kościele, tak w sensie religijnym, jak i społecznym.

Z badania wynika, że w 2018 r. około 61 proc. mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat była, w mniejszym lub większym stopniu, zaangażowana religijnie. Wśród nich największy odsetek stanowiły osoby słabo zaangażowane (33 proc.), a następnie średnio zaangażowane (23 proc.). Osoby bardzo zaangażowane religijnie to 5,5 proc. analizowanej populacji.

Liczną zbiorowość – ok.34 proc. – tworzyły osoby, uznane według przyjętych kryteriów, za niezaangażowane religijnie (czyli takie, które deklarowały co prawda przynależność wyznaniową, ale nie wykazywały żadnej lub jedynie znikomą aktywność na polu religijnym).

Najmniej liczną grupę (5 proc.) stanowiły osoby nienależące do żadnego Kościoła lub związku wyznaniowego i nieaktywne religijnie, które zostały określone jako pozakościelni.

Poziom zaangażowania religijnego jest wyraźnie zróżnicowany ze względu na różne cechy społeczno-demograficzne, w tym ze względu na wiek. Istnieją bowiem wyraźne różnice pokoleniowe w poziomie religijności polskiego społeczeństwa.

Najniższym poziomem zaangażowania religijnego odznaczają się osoby młodsze (do 44. roku życia), w tym jednak przede wszystkim osoby w wieku 25–34 lata (a więc nie najmłodsza grupa, lecz druga w kolejności poczynając od najmłodszych).

W tej grupie wieku odnotowano najwyższe odsetki osób niezaangażowanych religijnie oraz „pozakościelnych” (łącznie ponad 51 proc.) oraz najniższe odsetki osób bardzo lub średnio zaangażowanych (łącznie ok. 17 proc.).

W najmłodszej grupie wieku objętej badaniem (16–24 lata) zaobserwowano nieco mniejszy udział osób niezaangażowanych religijnie oraz pozakościelnych (łącznie niecałe 46 proc.) i nieco wyższy odsetek bardzo lub średnio zaangażowanych (łącznie ok.18 proc.). Jednocześnie w najmłodszej grupie wieku zaobserwowano najwyższy udział (spośród 7 uwzględnionych w analizie grup wieku) osób słabo zaangażowanych (ok. 36 proc.).

Wyraźnie najwyższym poziomem religijności charakteryzują się osoby starsze. Dotyczy to głównie osób w wieku co najmniej 75 lat, ale także osób w przedziale 65–74 lata. Wśród osób liczących co najmniej 75 lat ponad połowa (ok. 51 proc.) to osoby o co najmniej średnim poziomie zaangażowania religijnego, w tym ponad 10 proc. została zaliczona do grupy bardzo zaangażowanych.

Grupę osób najstarszych charakteryzuje jednocześnie najniższy udział osób niezaangażowanych religijnie oraz niezwiązanych z żadnym wyznaniem (łącznie 18 proc.).

Wśród osób w wieku 65–74 lata łączny odsetek osób niezaangażowanych religijnie i niezwiązanych z żadnym wyznaniem wyniósł 28 proc., natomiast osób średnio lub bardzo zaangażowanych religijnie ok. 41 proc., w tym bardzo zaangażowanych – prawie 8 proc..

Badanie ankietowe spójności społecznej przeprowadzono w pierwszej połowie 2018 r. Jednostką badania było gospodarstwo domowe oraz jeden wylosowany do badania członek gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Film „Lubię patrzeć jak wschodzi słońce”. Iskra do ciągłego poznawania Jana Pawła II

Oprócz myśli humanistycznej Wojtyły, film pokazuje niezwykłą więź, jaką Papież Polak miał z Chrystusem i drugim człowiekiem.

Polub nas na Facebooku!

Film w reżyserii Pauliny Guzik, wyprodukowany przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Telewizję Polską, to 52-minutowa produkcja ukazująca naukowe dziedzictwo Jana Pawła II – począwszy od jego myśli filozoficznej, przez teologię ciała, komunikację, po refleksję – jak jego myśl oddziałuje dziś na ludzi.

Inspiracją do stworzenia filmu była rozmowa reżyserki Pauliny Guzik z Georgem Weiglem, biografem papieża Jana Pawła II, podczas której George powiedział: „W stulecie urodzin papieża wy, Polacy, musicie przestać mówić o nim tylko emocjonalnie. Zróbcie wszystko, by nie zmarnować okazji do opowiedzenia Wojtyły na poważnie w 100-lecie jego urodzin”.

Dzięki koprodukcji Uniwersytetu Papieskiego i Telewizji Polskiej możliwa była współpraca z młodymi twórcami – operatorzy to młodzi filmowcy: Jakub Stoszek i Piotr Ćwik, absolwenci UPJPII. Przy filmie pracowali także doskonali profesjonaliści: muzykę skomponował i wykonał Adam Prucnal, animacje Paweł Weremiuk, film zmontował Jacek Galica.

 

 

John Allen, jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych watykanistów na świecie, obecny na przedpremierowym pokazie filmu, który 24 października 2019 roku odbył się Rzymie, powiedział: „To był tytan świata, genialny filozof, genialny humanista. Ale przede wszystkim to był człowiek, który najbardziej cenił sobie międzyludzkie kontakty, kochał człowieka. Ten film pokazuje to w najbardziej unikatowy sposób, jaki kiedykolwiek widziałem w jakimkolwiek filmie” – zaznaczył Allen.

Prof. Stanisław Grygiel, który wraz z żoną Ludmiłą obecny był na rzymskim pokazie na Uniwersytecie Angelicum, na którym doktorat robił młody ksiądz Karol Wojtyła, ze wzruszeniem mówił: „Ten, kto oglądał film, nawet jeżeli nie spotkał w życiu papieża, może nawet nie zna jego myśli, musiał zdać sobie sprawę, że chodzi o rzeczy fundamentalne, bez których nie warto żyć, nie warto myśleć i nie warto kochać.”

W filmie oprócz prof. Grygla występują: George Weigel, biograf Papieża Jana Pawła II, Danuta Rybicka, autorka pseudonimu Wujek i jedna z najbliższych papieżowi osób w Środowisku, prof. Teresa Malecka (Środowisko), kard. Stanisław Dziwisz, o. prof. Jarosław Kupczak OP czy prof. Rocco Buttiglione.

 

 

W środę, 4 marca przy wypełnionej widowni krakowskiego Kina Kijów odbyła się premiera filmu „Lubię patrzeć jak wschodzi słońce”. Premierowy pokaz poprowadził dziennikarz Krzysztof Ziemiec.

„Apeluję do wszystkich młodych: Wojtyła wcale nie jest za trudny! Trzeba siąść i czytać! On jest doskonały w każdym aspekcie życia i mam nadzieję, że ten film, zrealizowany w 100-lecie jego urodzin, będzie iskrą, aby poznawać go dalej” – mówiła Paulina Guzik podczas premiery.

Obecny na premierze kard. Stanisław Dziwisz zauważył, że w nauczaniu papieża Polaka jest jeszcze dużo do odkrycia – „Jego nauczanie jest absolutnie ponadczasowe! To dzisiejsze spotkanie pomoże nam na nowo powrócić do osoby Jana Pawła II, a także do jakże aktualnego dziś depozytu, który nam zostawił” – mówił.

Rektor UPJPII, ks. prof. Wojciech Zyzak mówił przed premierą: „Świat akademicki ma obowiązek na co dzień dbać o przekazywanie bogactwa myśli, jakie zostawił nam Jan Paweł II, co też czynimy. Setne urodziny naszego świętego patrona postanowiliśmy uczcić ukazując jego naukowe i myślowe dziedzictwo szerszej publiczności. Ten film to mariaż nauki i profesjonalnej produkcji filmowej. To produkcja ambitna, a zarazem zrozumiała dla wszystkich”.

Patronem honorowym premierowego pokazu 4 marca w krakowskim Kinie Kijów była Archidiecezja Krakowska i Wielki Kanclerz UPJPII, abp Marek Jędraszewski. Patronem wydarzenia został Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II. Partnerem filmu jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Film będzie można zobaczyć już 17 maja na antenie Telewizji Polskiej w specjalnej ramówce na stulecie urodzin Papieża.

 

mat. prasowe, zś/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap