Nasze projekty

Franciszkanie mają czterech nowych diakonów. „To nie wyście wybrali Go, ale to On was wybrał”

Diakoni asystują kapłanowi przy ołtarzu, mogą również czytać Ewangelię i głosić homilie, ale także – przewodniczyć obrzędom chrztu, pogrzebom, błogosławić śluby.

fot. Franciszkanie/Facebook

W uroczystość św. Józefa bp Edward Kawa, biskup pomocniczy lwowski, udzielił w Krakowie święceń diakonatu czterem franciszkanom. W homilii bp Kawa wezwał nowych diakonów do naśladowania patrona dnia – św. Józefa, uczenia się od niego wiary, pokory, zaufania, żywej relacji z Bogiem i autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego.

Dzisiaj Kościół potrzebuje wierzących zakonników, wierzących diakonów, wierzących kapłanów, wierzących biskupów (…). Jesteśmy powołani do tego, aby objawiać światu, jak ważne jest zaufanie Bogu (…). Jesteśmy wezwani do zażyłości w relacji z Bogiem, aby słuchać Boga, żyć z Bogiem, aby głosić Boga, aby objawić światu prawdziwą miłość (…). Dzisiaj świat potrzebuje autentycznego świadectwa, autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego, franciszkańskiego, życia pełnego wiary, tak aby za naszymi słowami szły konkretne czyny, które świadczą o tym, że jesteśmy ludźmi poświęconymi Bogu, naszemu kochającemu Bogu – przekonywał.

Na koniec prosił diakonów, aby przyjęli i przeżyli tę posługę jako wielki dar od Boga, Jego wielkie zaufanie względem nich. To nie wyście wybrali Go, ale to On was wybrał – przypomniał.

Reklama

Minister prowincjalny o. Marian Gołąb OFMConv publicznie podziękował Bogu za to, że obdarzył tych czterech braci swoim powołaniem; im za to, że na nie odpowiedzieli; a ludziom, że pomogli im na tej drodze. Jednocześnie zachęcił swoich młodszych współbraci, aby teraz dali się Bogu posłać do misji, którą dla nich przewidział.

W czasie liturgii diakoni ubrani są w albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię i szatę zwaną dalmatyką. Diakoni asystują kapłanowi przy ołtarzu, mogą również czytać Ewangelię i głosić homilie, ale także – przewodniczyć obrzędom chrztu, pogrzebom, błogosławić śluby, udzielać komunii świętej oraz spełniać dzieła miłosierdzia.

Br. Dawid Jeziorski, br. Dawid Furgał i br. Szymon Tuptoński należą do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv), a br. Łukasz Kucięba – do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM). Na co dzień studiują w Instytucie Teologicznym Studium Franciszkańskim w Krakowie.

Reklama

kh, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę