Nasze projekty

Działacze pro-life przeciw ratyfikacji konwencji antyprzemocowej

Działacze pro life oraz stowarzyszeń prorodzinnych napisali list, w którym sprzeciwiają się ratyfikacji Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Rady Europy

W oświadczeniu, podpisanym m.in. przez Pawła Wosickiego, Ewę Kowalewską, ks. Ryszarda Halwę i in. przypominają o groźnych skutkach, jakie pociągnie za sobą wcielenie w życie jej założeń i apelują do spotykania się z senatorami w ich biurach, wysyłanie do Senatu RP stanowisk i osób uzasadniających swój sprzeciw. Senat RP ma podjąć pracę nad ratyfikacją w dniach 4-6 marca.

 

Podajemy treść listu działaczy pro life i środowisk prorodzinnych:

Reklama

Na najbliższym posiedzeniu Senatu (4-6 marca 2015 r.) podjęte zostaną prace nad upoważnieniem Prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji Rady Europy CAHVIO.

Konwencja ta stosuje inżynierię społeczną i pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza do wymuszenia zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych oraz marginalizacji religii. Jej zapisy mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i mężczyzn”, co godzi w wolność wyboru sposobu życia, oznacza promocję przez państwo nietypowych form relacji, wyrażających się, np. w związkach osób jednej płci.

Poprzez anarchizowanie życia społecznego i niszczenie rodziny konwencja ta spowoduje podwyższenie poziomu przemocy w relacjach międzyludzkich.

Reklama

Konwencja ta również:
· wprowadzi do polskiego prawa, polityki społecznej i programów szkolnych zamęt prawny spowodowany redefinicją płci, zgodną ze skrajnie feministyczną ideologią gender;
· wymusi biologistyczną edukację seksualną typu B, pozbawioną kontekstu małżeństwa i rodziny oraz nauczanie o tzw. „niestereotypowych rolach płciowych”;
· spowoduje utratę suwerenności Polski w sprawach dotyczących wartości etycznych i rodzinnych oraz kosztowny system monitorowania realizacji zapisów tej konwencji;
· naruszy konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zapewniające światopoglądową bezstronność państwa i równość kobiet i mężczyzn.

W tej sytuacji zwracamy się do osób i organizacji przeciwnych genderowej rewolucji kulturowej o:
· spotkania z senatorami w ich biurach, aby zaprezentować swój pogląd na temat ratyfikacji tej konwencji;
· wysyłanie do Senatu stanowisk osób i organizacji uzasadniających sprzeciw wobec ratyfikacji tej konwencji;
· organizowanie dyskusji na temat konwencji w swoich środowiskach;
· modlitwę w intencji ochrony małżeństwa i rodziny;
· podpisanie sprzeciwu wobec konwencji na stronie: www.konwencjinie.pl

W imieniu 87 organizacji rodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
Paweł Wosicki (prezes), Anna Dyndul, Jakub Bałtroszewicz, Aleksandra Gil, Ks. Ryszard Halwa, Ewa Kowalewska, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, Antoni Szymański, Hanna Wujkowska, Antoni Zięba, Urszula Wosicka, Piotr Zajkowski

Reklama

*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.


aw / Warszawa

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę