Diecezje przygotowują programy ochrony dzieci

Pierwsze zakony i diecezje w Polsce opracowały programy ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. O doświadczeniach tych dyskutowano 24 października w Warszawie podczas sesji pt. "Kościół wobec problemu wykorzystania seksualnego małoletnich - system profilaktyki w budowie". Zorganizowano ją w ramach 14. Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Dzieciom - ofiarom przestępstw.

Polub nas na Facebooku!

Zalecenie, aby w diecezjach oraz zakonach, które specjalizują się w edukacji, opiece i duszpasterstwie dzieci i młodzieży opracowano programy zapobiegania ewentualnym nadużyciom znalazło się w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski pt. „Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”.

 

Dokument ten, jak zauważył o. Adam Żak SJ, jest jeszcze wciąż mało znany w świadomości społecznej choć ukazał się w tym samym czasie, co Wytyczne Episkopatu dotyczące procedur postępowania w przypadku nadużyć popełnionych przez duchownych. To dokument komplementarny do tych Wytycznych – podkreślił koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jego celem jest m.in. wyeliminowanie ryzyka wykorzystania seksualnego w pracy duszpasterskiej, pomoc w ochronie granic intymności psychicznej i fizycznej.

 

O. Żak zwrócił też uwagę, iż zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie Episkopatu o prewencji, wszystkie dzieła prowadzone przez jednostki organizacyjne Kościoła podejmujące pracę z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami niepełnosprawnymi umysłowo są zobowiązane do przyjęcia i stosowania przejrzystych procedur prewencji nadużyć seksualnych. Wychowawcy, opiekunowie i animatorzy powinni otrzymać odpowiednie przeszkolenie oraz zobowiązać się pisemnie do przestrzegania kodeksu zachowań obowiązujących w danym miejscu. Przy zatrudnianiu wychowawca musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie o niekaralności. “Kultura dyskrecji musi przekształcić się w kulturę przejrzystości” – podkreślił koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

 

Dr Anna Seredyńska z Akademii Ignatianum w Krakowie przeanalizowała 6 dokumentów opracowanych przez zgromadzenia zakonne i diecezje w Polsce. Zawierają one zarówno zasady postępowania w przypadku nadużyć ale też “kodeksy dobrych praktyk”, które mają charakter profilaktyczny. – Choć są napisane często językiem prawniczym to dokumenty te choć niedoskonałe, stanowią dobry punkt startu do wypracowania nowych rozwiązań – zauważyła w dyskusji s. Karina Katarzyna Baca, dyrektorka przedszkola prowadzonego przez nazaretanki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

W Polsce jako jedni z pierwszych własne “Zasady postępowania służące ochronie i zabezpieczeniu małoletnich” opracowali w 2013 r. misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. W 2015 r. salezjanie wprowadzili “Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej”. Rok później również księża michalici opracowali “Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia św. Michała Archanioła”.

 

Natomiast w 2017 r. Urszulanki Unii Rzymskiej wprowadziły w życie “Zasady ochrony dzieci, młodzieży i innych podopiecznych obowiązujące w Prowincji ” a Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki) “Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą “Kodeks bezpieczeństwa”. Oba te zgromadzenia prowadzą cenione w całej Polsce placówki edukacyjne.
Spośród polskich diecezji, jako pierwsza własny program profilaktyki nadużyć opracowała diecezja rzeszowska. Zawarto go w dokumencie pt. “Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Diecezji Rzeszowskiej” wydanym w 2017 r.

 

Zdaniem ks. Łukasza Kniecia, duszpasterza młodzieży z diecezji opolskiej, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych napotyka trudności głównie z powodów mentalnych, choć czasem również – strukturalnych. Stąd można czasem jeszcze usłyszeć, że “Nie ma problemu, a jak jest to marginalny”, “Nie ma powodów, by wprowadzać programy profilaktyczne, radzimy sobie bez nich”. Dr Seredyńska w dyskusji przypomniała, iż istotą profilaktyki jest uczenie pozytywnych zachowań, a nie tylko zapobieganie złym.

 

Według dr Moniki Sajkowskiej, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która była organizatorem ogólnopolskiej konferencji w PKiN w Warszawie, działania Kościoła na rzecz profilaktyki to ważny temat gdyż Kościół odgrywa dużą rolę w edukacji. – Działania systemowe jakie podejmuje Kościół, wyprzedzają działania innych instytucji. To bardzo ciekawy proces i doświadczenie – stwierdziła dr Sajkowska.

 

W 14. Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Dzieciom – ofiarom przestępstw, jaka odbyła się w dniach 23-24 października w Warszawie wzięło udział ok. 500 specjalistów, w tym m.in. wychowawców, psychologów, prawników, policjantów, kuratorów. Od kilku lat uczestniczą w niej także przedstawiciele Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.


(KAI) awo / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Abp Skworc: Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii

Tym zdaniem rozpoczął swój wykład pt. „Misja Kościoła” metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Wygłosił go w Bibliotece Śląskiej w ramach spotkania z cyklu „Wszechnica”.

Polub nas na Facebooku!

– Nakaz misyjny “Idźcie i głoście” otrzymali apostołowie i uczniowie zebrani w Wieczerniku, gdzie był cały Kościół – kontynuował metropolita katowicki podczas wykładu w ramach spotkania „Wszechnicy” zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności – Stację Badawczą w Katowicach i Bibliotekę Śląską.

 

– Misja Kościoła jest zawsze dwuwymiarowa: ad intra i ad extra; na zewnątrz i niejako do środka. Ja chciałbym bardziej zająć się misją ad extra, do narodów – ad gentes, ale z tej misji będzie wynikała także misja ad intra, do człowieka i do konkretnego społeczeństwa – mówił abp Wiktor Skworc podczas swojego wykładu.

 

Mówiąc o Kościele powszechnym abp Skworc zauważył, że „Katolicyzm już się nie ogranicza do świata śródziemnomorskiego czy europejskiego”. – Mówią o tym także przemiany w Episkopacie świata, który – szczególnie podczas pontyfikatu Jana Pawła II i Następców – stał się bardziej afrykański i azjatycki – mówił abp Skworc.

 

Hierarcha podzielił się także z trudnościami ewangelizacyjnymi, jakie napotyka przesłanie Ewangelii. Zauważył, że w Ameryce Łacińskiej „wskazywano na problemy społeczne, przede wszystkim ubóstwo mas i nieograniczone bogactwo wąskich elit”. Wskazał, że w Afryce „zmagano się z problemami rodzimości Kościoła, jego inkulturacji”. – Azja, najmniej przeniknięta ewangelizacją, zdawała się wciąż zmagać z problemami typowymi dla mniejszości, często prześladowanej, w której na plan pierwszy wysuwał się dialog międzyreligijny – przypomniał hierarcha.

 

Metropolita katowicki wskazał, że symbolika geograficzna w rozumieniu misyjności Kościoła „jest dzisiaj zastępowana przez inną symbolikę, odwołującą się do spotkania i różnorodności świata ludzkiego”. Hierarcha wyróżnił trzy obszary spotkania: obszar kultury, obszar religii, obszar życia gospodarczo-społecznego.

 

Nawiązując to wspomnianych obszarów abp Skworc zauważył, że „działalność misyjna dzisiaj to: ewangelizacja, edukacji i działalność prozdrowotna”.

 

Poświęcił też fragment swojego wystąpienia na refleksje nad dialogiem z „braćmi o innych przekonaniach”. – Dialog międzyreligijny pozwala na uczestnictwo w szacunku, jakim Bóg darzy ludzką wolność, wzywa do otwarcia się na różnorodność myślenia i działania. Domaga się również pokory – powiedział abp Skworc.

 

Kończąc swoje wystąpienie arcybiskup wskazał, że „misja Kościoła to nie tylko misja ewangelizacyjna”. – Jest to misja, która z Bożej optyki widzi człowieka integralnie, całościowo i pragnie wspomóc każdego człowieka i całą ludzką rodzinę w budowaniu wspólnoty Dzieci Bożych na ewangelicznych wartościach – powiedział abp Skworc.

 

Po wykładzie miała miejsce dyskusja. W jej trakcie szeroko zostały poruszone zagadnienia związane z działalnością i misją Kościoła tak powszechnego, jak i lokalnego. – Nasi klerycy kształcą się na Wydziale Teologicznym i chcemy, żeby zdobyli jak najlepsze wykształcenie – mówił hierarcha, odpowiadając na jedno z pytań.

 

Spotkania z cyklu „Wszechnica” są organizowane regularnie od kilku lat. Raz w miesiącu w Bibliotece Śląskiej ma miejsce spotkanie z wybitnymi przedstawicielami różnorakich dziedzin wiedzy, w czasie których dzielą się oni swoją wiedzą i refleksją.


(KAI) ks. sk / Katowice

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap