Nasze projekty

Centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Warszawy

Procesja do czterech ołtarzy wyruszy bezpośrednio po mszy świętej, której w Boże Ciało o godz. 10:00 będzie przewodniczył w archikatedrze warszawskiej kard. Kazimierz Nycz.

fot. Wojciech Łączyński/Archidiecezja Warszawska

Procesja przejdzie z bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ul. Świętojańską na plac Zamkowy, następnie Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską na plac Piłsudskiego. Najświętszy Sakrament będzie niesiony w zabytkowej monstrancji z bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniać go będzie baldachim z parafii archikatedralnej.

Z archikatedry do pierwszego ołtarza monstrancję poniesie bp Piotr Jarecki, do drugiego ołtarza – bp Rafał Markowski a do trzeciego ołtarza bp Michał Janocha. Do czwartego ołtarza biskup polowy Wiesław Lechowicz w asyście generałów Wojska Polskiego.

Mottem tegorocznych obchodów Bożego Ciała będzie hasło roku duszpasterskiego “Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Do wiary w „jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” będą nawiązywać ołtarze, które pod kierunkiem bp. Michała Janochy zaprojektowali prof. Przemysław Krajewski, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dr inż. Michał Pachowski, wykładowca Politechniki Warszawskiej, którzy są również członkami Komisji Architektoniczno-Artystycznej w Archidiecezji Warszawskiej, oraz dr sztuki Michał Kapczyński – nauczyciel akademicki, projektant, grafik i fotograf.

Reklama

W centrum pierwszego ołtarza przy kościele akademickim św. Anny znajdzie się postać Chrystusa, ponieważ Kościół Chrystusowy to więcej niż sama tylko struktura widzialna Kościoła i jego organizacja – Kościół jest ciałem Chrystusa.

Drugi ołtarz przy kościele seminaryjnym będzie przedstawiać jeden i święty Kościół – jeden, ponieważ jest jeden Bóg i Kościół zbudowany na jednej skale – apostole Piotrze oraz święty, ponieważ jego założycielem jest Syn Boży, który ustanowił go drogą do zbawienia. 

Trzeci ołtarz wzniesiony przy kościele sióstr wizytek ukaże powszechność Kościoła, który nie jest zamkniętą wspólnotą, ale jest posłany do wszystkich ludzi. 

Reklama

Ostatni, czwarty ołtarz na placu Piłsudskiego pokaże Kościół apostolski, który jednocześnie zbiera w sobie wszystkie jego przymioty – jeden, święty, powszechny i apostolski, ponieważ został założony na fundamencie apostołów i żyje dzięki ich przepowiadaniu, głoszeniu Słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów.

O oprawę muzyczną przy poszczególnych ołtarzach zadbają: Warszawski Chór Międzyuczelniany, Warszawski Chór Papieski im. Św. Jana Pawła II, Chór Archikatedry Warszawskiej i Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

Tradycyjnie przy każdym z czterech ołtarzy czytana będzie Ewangelia, a przy czwartym na placu Piłsudskiego metropolita warszawski wygłosi kazanie. Na zakończenie procesji uczestnicy odśpiewają dziękczynne “Te Deum”, a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem nastąpi zakończenie procesji. Dla tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli we Mszy Świętej w katedrze, Msza zostanie odprawiona na pl. Piłsudskiego.

Reklama

kh, archwwa.pl/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę