Nasze projekty

CBOS: Rośnie zaufanie do Kościoła

Działalność Kościoła katolickiego jest postrzegana pozytywnie przez niemal trzy piąte (58%) Polaków, jeden punkt procentowy więcej niż we wrześniu - wynika z najnowszego raportu CBOS, prezentującego oceny instytucji publicznych.

CBOS w październiku zapytał tradycyjnie, jak Polacy oceniają działalność niektórych instytucji publicznych: parlamentu i prezydenta, władz samorządowych i Kościoła katolickiego.

Z badania wynika, że działalność Kościoła jest postrzegana pozytywnie przez niemal trzy piąte Polaków (58%). W komentarzu Michał Feliksiak z CBOS zauważa natomiast, że „w ciągu ostatniego miesiąca istotnie zmniejszyła się skala krytyki” Kościoła. Z dezaprobatą o Kościele wypowiada się bowiem ponad jedna czwarta (27%) respondentów, ale ta grupa zmniejszyła się od września o 7 punktów procentowych.

Działalność Kościoła w większym stopniu niż inni chwalą najmłodsi respondenci, osoby mające wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, mieszkańcy wsi, zaangażowani w praktyki religijne (uczestniczący w nich przynajmniej raz w tygodniu) oraz deklarujący prawicową orientację polityczną. Z kolei pod względem opinii krytycznych wyróżniają się mieszkańcy dużych i największych miast, mający wyższe lub średnie wykształcenie, niepraktykujący lub praktykujący rzadko (kilka razy w roku) i osoby o poglądach lewicowych.

Reklama
Reklama

Minimalnie lepsze niż miesiąc temu są notowania głowy państwa. W październiku zadowolenie z prezydentury Bronisława Komorowskiego deklaruje 75% badanych (wzrost o 2 pkt. procentowe), natomiast negatywnie ocenia ją 15% (spadek o 3 pkt.). Jest to wynik identyczny z zarejestrowanym w czerwcu tego roku – najlepszym w tej kadencji – zauważa w swoim komunikacie CBOS.

Październikowe notowania parlamentu nie różnią się znacząco od ubiegłomiesięcznych. Polacy minimalnie rzadziej niż we wrześniu krytykują funkcjonowanie izby niższej, co jednak nie zmienia faktu, że nadal dominujące są opinie negatywne (57%, spadek o 3 pkt). Pozytywnie o pracy posłów wypowiada się 26% badanych (bez zmian). Nieznacznie gorsze niż przed miesiącem są notowania Senatu. Jego działalność dobrze ocenia co czwarty respondent (25%, spadek o 3 pkt.), natomiast źle – 46% (wzrost o 2 pkt.).

Notowania władz lokalnych pozostają w ostatnich latach stosunkowo stabilne. Na około miesiąc przed wyborami pracę samorządowców w swojej miejscowości pozytywnie ocenia trzy piąte Polaków (61%), natomiast niezadowolona z niej jest niespełna jedna trzecia (29%).

Reklama
Reklama

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 9-15 października na 919-osobowej grupie dorosłych Polaków.


lk / Warszawa

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite