Nasze projekty

CBOS: Polacy nadal za Unią Europejską

Polacy nadal w zdecydowanej większości akceptują nasze członkostwo w Unii Europejskiej. W listopadowym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej poparcie dla przynależności Polski do UE zadeklarowało 84 procent badanych, sprzeciw wyrażał co dziesiąty.

Zwolennicy członkostwa Polski w UE zdecydowanie dominują we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Akceptacji obecności naszego kraju w UE sprzyjają przede wszystkim wyższe wykształcenie oraz lewicowe lub centrowe poglądy polityczne.

Najbardziej jednoznacznie prounijne są elektoraty Nowoczesnej Ryszarda Petru i PO. Poparcie dla członkostwa Polski w UE wyraża jednak także zdecydowana większość głosujących na PiS oraz na ruch Kukiz’15.

Reklama
Reklama

Wśród ostatnio badanych przeważa opinia, że Europa potrzebuje dalszego zjednoczenia (39%), jednak jedna czwarta uważa, że zaszło ono już za daleko.

Reklama
Reklama

Wyrażaniu poparcia dla integracji europejskiej sprzyja starszy wiek – respondenci mający 55 lat i więcej częściej niż młodsi opowiadają się za pogłębianiem integracji w Unii. Istotne znaczenie ma także region zamieszkania – stosunkowo najbardziej sceptyczni wobec zacieśniania integracji europejskiej są mieszkańcy makroregionu południowo-zachodniego, obejmującego województwa dolnośląskie i opolskie. Jest to jedyny makroregion, w którym częstsza jest opinia, że zjednoczenie UE zaszło już za daleko (37%) niż pogląd o potrzebie dalszego rozwoju integracji (27%).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 listopada 2015 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

IAR/CBOS/komunikat/moc/dabr

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę