Nasze projekty

Bp Kamiński: módlmy się o deszcz!

Kolejny rok jesteśmy świadkami dotykającej region środkowej Europy długotrwałej suszy. Bardzo proszę wszystkich o podjęcie intensywnej modlitwy błagalnej o deszcz! - napisał warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński, wyrażając zatroskanie o losy rolników i dostęp wszystkich innych do żywności, która z powodu suszy może znacznie zdrożeć.

FOT. Alexandermcnabb/Wikipedia

Prośba skierowana jest zwłaszcza do wszystkich proboszczów i duszpasterzy diecezji warszawsko-praskiej, ale ponieważ susza dotyka również wielu innych rejonów kraju, można ją rozciągnąć na wszystkich katolików w Polsce.

„Kolejny rok jesteśmy świadkami dotykającej region środkowej Europy długotrwałej suszy. Występowanie tego zjawiska w chwili obecnej jest tym groźniejsze, iż na polach trwa intensywny proces wegetacji, zawiązywania się owoców w sadach, itd. Od sprzyjających warunków atmosferycznych zależą plony lub ich brak, los wielu rodzin żyjących z uprawy roli i hodowli zwierząt, wreszcie zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla nas wszystkich” – zauważa biskup. Nawiązuje również do fragmentu z Księgi proroka Izajasza Iz 55,10-11a. „Prorok Pański mówi o skuteczności działania Słowa Bożego w ludzkich duszach, jednak mamy świadomość, że wyrazistość tego obrazu płynie z odwiecznego doświadczenia: woda, deszcz jest czynnikiem, bez którego nie ma możliwości, by ziemia wydała plony”.

W związku z powyższym biskup zaleca, by intencja o deszcz została dołączona jako wezwanie każdej modlitwy powszechnej podczas wszystkich Mszy Świętych sprawowanych w parafiach i innych ośrodkach diecezji warszawsko-Praskiej. Prosi również, aby w miarę możliwości ofiarować również w tej intencji adorację przed Najświętszym Sakramentem oraz by wszyscy wierni modlili się o deszcz w swoich modlitwach prywatnych.

Reklama

Bp Kamiński wyraził również zgodę, by kapłani skorzystali z mszalnego formularza „Modlitwa o deszcz”, dodając że można z niego korzystać  w dni powszednie, z wyłączeniem Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, Niedziel, Uroczystości i Świąt.

Modlitwa o deszcz z tego formularza brzmi następująco:

Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, † ześlij nam obfity deszcz, abyśmy posiadając dostateczne środki do życia doczesnego, * z większą ufnością ubiegali się o dobra wieczne.

Reklama

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ad, BP DWP/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę