Nasze projekty

Abp Szymecki obchodzi 99 urodziny. Przyjął święcenia z rąk późniejszego papieża

Arcybiskup Stanisław Szymecki był metropolitą białostockim i jako pierwszy nazwał Białystok "Miastem Miłosierdzia". Do kapłaństwa przygotowywał się w Paryżu, a święcenia diakonatu przyjął w 1947 roku z rąk abp. Angelo Giuseppe Roncallego, późniejszego papieża Jana XXIII.

26 stycznia arcybiskup senior Stanisław Szymecki obchodzi 99. urodziny. Metropolita białostocki w latach 1993-2000, jako pierwszy określił Białystok „Miastem Miłosierdzia”, a Podlasie nazwał „swoja ziemią obiecaną”. Życzenia Dostojnemu Jubilatowi przekazał osobiście abp Józef Guzdek, zapewniając o modlitwie i życzliwej pamięci duchownych i wiernych Kościoła białostockiego.

Święcenia otrzymał z rąk późniejszego papieża

Stanisław Szymecki urodził się 26 stycznia 1924 roku w Katowicach (Załęska Hałda). Jako dziecko wraz z rodzicami i rodzeństwem wyemigrował do Francji. Po ukończeniu szkół i seminarium duchownego w Paryżu święcenia diakonatu otrzymał 3 maja 1947 r. z rąk abp. Angelo Giuseppe Roncallego, nuncjusza apostolskiego w Paryżu, później papieża Jana XXIII, a święcenia prezbiteratu 3 lipca 1947 r. z rąk arcybiskupa metropolity Paryża kard. Emanuela Suharda.

W 1948 r. powrócił do Polski do diecezji katowickiej. Był wikariuszem w parafiach archidiecezji (1948-1949, a następnie kapelanem bp. Stanisława Adamskiego (1949-1957). W 1961 r. uzyskał doktorat z teologii fundamentalnej w Institute Catholique de Paris (Francja).

Reklama

W latach 1968-78 był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym czasie zrodziły się przyjacielskie relacje z ówczesnym metropolitą krakowskim kard. Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II.

27 marca 1981 r., po rocznym pobycie w Polskiej Misji Katolickiej we Francji, mianowany został ordynariuszem diecezji kieleckiej.

Święcenia biskupie otrzymał z rąk Jana Pawła II, 12 kwietnia 1981 r. w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie. Jako dewizę biskupią przyjął słowo „Diliges” („Będziesz miłował”).

Reklama

Posługę pasterską w diecezji kieleckiej pełnił przez 12 lat.

15 maja 1993 r. papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Ingres do bazyliki archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku odbył 5 czerwca 1993 r., zaś 29 czerwca w Rzymie z rąk Ojca Świętego otrzymał paliusz.

Podczas posługi w archidiecezji białostockiej przeprowadził m.in. peregrynację obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w parafiach archidiecezji, uwieńczoną ukoronowaniem papieskimi koronami wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia w archikatedrze białostockiej 5 czerwca 1995 r. Zakończył postępowanie na szczeblu diecezjalnym ws. heroiczności cnót w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki oraz księży męczenników II wojny światowej. Utworzył nowe dekanaty Białystok Śródmieście i Białystok Wschód oraz nowe parafie m.in. św. Alberta Chmielowskiego w Mońkach, Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie oraz białostockie parafie Przemienienia Pańskiego, św. Karola Boromeusza, NMP Królowej Rodzin, NMP Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Fatimskiej. Powołał Studium teologii w Białymstoku, Muzeum Archidiecezjalne i Radę Rochów Katolickich. Zainaugurował pracę Katedry Teologii Katolickiej UwB. Erygował Kapitułę Kolegiacką w Krypnie. Otworzył Dom Opieki Caritas w Białymstoku. Ponadto powołał pismo diecezjalne „Czas Miłosierdzia” (obecnie miesięcznik „Drogi Miłosierdzia”) i archidiecezjalne Radio „Miłosierdzie” (obecnie „Radio i”).

Reklama

To on nazwał Białystok „Miastem Miłosierdzia”

15 czerwca 1998 r. abp Stanisław Szymecki otrzymał honorowe obywatelstwo Miasta Białegostoku, które jako pierwszy nazwał „Miastem Miłosierdzia”. Ten tytuł propagował i propaguje w Polsce i na świecie, podkreślając dzieło życia i spuściznę, którą pozostawił tu bł. ks. Michał Sopoćko oraz postawę życiową tutejszych mieszkańców, jak mówi „dobrych, życzliwych, pracowitych i żyjących wiarą w Boga”.

W Episkopacie Polskim Arcybiskup Stanisław Szymecki pełnił funkcję m.in. przewodniczącego Komisji Iustitia et Pax oraz Komisji ds. Seminariów Duchownych, delegata Konferencji Episkopatu Polski do współpracy ze stałą Interdykasterialną Komisją Rozmieszczenia Kapłanów w Świecie; konsultora Kongregacji Edukacji Katolickiej i członka Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski.

W roku 1987 i 1990 brał udział w Synodach Biskupów w Rzymie.

W 2000 r. przewodniczył uroczystym obchodom Jubileuszu Roku Świętego i zakończył I Synod Archidiecezji Białostockiej uroczyście otwarty podczas wizyty Jana Pawła II 5 czerwca 1991 r.

16 listopada tegoż roku papież Jan Paweł II przyjął kanoniczną rezygnację abp. Szymeckiego z obowiązków pasterza archidiecezji białostockiej.

Od momentu przejścia na emeryturę aktywnie uczestniczył w życiu archidiecezji białostockiej. Wizytował parafie, udzielał sakramentu bierzmowania, brał udział w uroczystościach religijnych. Otaczała go zawsze wdzięczność i życzliwość wiernych i kapłanów. Jego radosne usposobienie i otwartość na drugiego człowieka stały się jego znakiem rozpoznawczym na ziemi białostockiej, którą wielokrotnie nazywał swoją „ziemią obiecaną”.

W roku 2014 wraz z kapłanami i wiernymi w archikatedrze białostockiej świętował swoje 90. urodziny, a w roku 2017 – 70. rocznicę święceń kapłańskich.

Od momentu przejścia na emeryturę 16 listopada 2000 r. do czerwca 2018 r. aktywnie uczestniczył w życiu archidiecezji białostockiej.

Abp Szymecki obecnie mieszka w domu biskupa emeryta przy ul. Cedrowej w Białymstoku, otoczony życzliwością kapłanów i wiernych oraz troskliwą opieką Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (śląskie), w sposób szczególny wieloletniej gospodyni domu biskupiego – s. Benicji.

kh, KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę