Nasze projekty

Abp Gądecki zachęca do „postu oczu”. „Post pomaga nam unikać grzechu”

"Według badań, przeciętny użytkownik smartfona zagląda do niego 85 razy dziennie. Odtrutką na to zjawisko może się okazać „post oczu”, czyli ograniczenie kontaktu z mediami elektronicznymi" – mówił abp Stanisław Gądecki w czasie mszy w Środę Popielcową w Poznaniu.

fot. Archidiecezja Poznańska/Twitter

W homilii przewodniczący KEP zwrócił uwagę na rozpoczynającą się wielkopostną drogę, w czasie której „ludzie ochrzczeni, trwając na modlitwie i w czynnej miłości, przechodzą drogę swego duchowego oczyszczenia przez jałmużnę, modlitwę i post”.

Abp Gądecki zaznaczył, że starotestamentalny post wyrażał skruchę i nawrócenie, w sposób widzialny. W tych czasach praktyce postu często towarzyszyły inne zewnętrzne formy umartwienia: płacz, nakładanie worka na ciało, posypywanie głowy popiołem, padanie na twarz – zauważył metropolita poznański.

Przewodniczący KEP, przypominając praktyki wielkopostne, podkreślił, że jałmużna pozwala uwolnić się od przywiązania do dóbr ziemskich.

Reklama

Jej praktykowanie uwalnia nas od chciwości i pomaga odkryć, że drugi człowiek jest naszym bratem, zaś my nie jesteśmy autonomicznymi właścicielami, lecz tylko zarządcami dóbr otrzymanych od Stwórcy. Winniśmy więc posługiwać nimi dla dobra bliźnich – stwierdził abp Gądecki.

Mówiąc o modlitwie, przekonywał, że „prawdziwa modlitwa jest siłą napędową świata, bo otwiera nas na Boga”.

„Post pomaga unikać grzechu”

Przewodniczący KEP wskazał na pożytki płynące z praktykowania chrześcijańskiego postu. Zauważył, że post „pomaga nam unikać grzechu i tego wszystkiego, co do niego prowadzi”.

Reklama

Odmawianie sobie pokarmu materialnego służy celem zaspokojenia o wiele większego głodu, jakiego człowiek doświadcza w swoim życiu, a mianowicie głodu i pragnienia Boga – mówił metropolita poznański.

Abp Gądecki zaznaczył, że kiedy pościmy, łatwiej jest nam pokonać pokusy i walczyć z nałogami. Poszczenie zaprawia także do przeżycia braków w dziedzinie moralnej, zarówno własnych, gdyż pomaga w pokucie, jak i bliźnich, bo zwiększa zdolność do wybaczania, wspiera trwałość związków, wyzwala większą otwartość na drugiego człowieka. Przywraca harmonię z otoczeniem – stwierdził metropolita poznański.

„Post oczu”

Przewodniczący KEP podkreślił, że post powinien wiązać się ze wstrzemięźliwością od wszelkiego zła tak w myślach, słowach, jak i w czynach.

Reklama

Post, a więc wstrzemięźliwość od pokarmów, winien łączyć się także z „postem oczu”. Jemy nie tylko ustami, dziś miliardy ludzi zajadają się wzrokiem. Według badań, przeciętny użytkownik smartfona zagląda do niego 85 razy dziennie. Odtrutką na to zjawisko może się okazać „post oczu”, czyli ograniczenie kontaktu z mediami elektronicznymi – przekonywał abp Gądecki.

Zauważył, że post miły Bogu zawsze owocuje dobrymi uczynkami, zgodnie ze starą chrześcijańską zasadą „moim postem ma się nakarmić głodny”.

Metropolita poznański wskazał na różnicę między religijnym postem a różnego rodzaju postami podyktowanymi zdrowiem czy urodą.

Dziś w miejsce religijnego postu pojawiła się moda na różnego rodzaju oczyszczające głodówki, w imię urody, zdrowia, które współczesna medycyna pochwala, o ile – rzecz jasna – stosuje się je w sposób rozumny – stwierdził przewodniczący KEP.

Podkreślił, że „wszystkie te „świeckie” posty skoncentrowane są na ciele człowieka, jego wyglądzie i zdrowiu, co ma swoją wartość. Niemniej jednak największą wartość postu odkrywamy dopiero wtedy, gdy dostrzeżemy jego zbawienny wpływ na życie duchowe człowieka”.

Niech więc Wielki Post posłuży każdej osobie, rodzinie i chrześcijańskiej wspólnocie do pogłębienia tego, co karmi duszę, otwierając ją na miłość Boga i bliźniego – powiedział abp Gądecki.

Kościoły stacyjne w Poznaniu

Metropolita poznański zainaugurował też tegoroczne pielgrzymowanie po kościołach stacyjnych.

Zgromadzeni na Eucharystii modlili się o ducha pokuty i nawrócenia w Kościele, zgodnie z intencją wyznaczoną na pierwszy dzień pielgrzymki do kościołów stacyjnych.

Wierni będą mogli pielgrzymować do świątyń parafialnych, rektoralnych i zakonnych w stolicy Wielkopolski oraz do kaplicy szpitalnej Przemienia Pańskiego przy ul. Długiej ½ w Poznaniu. Każdego dnia w wyznaczonym kościele będzie obowiązywać ten sam program: adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św. i nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Codziennej modlitwie będzie towarzyszyć wybrana intencja, m.in. o pokój na Ukrainie, o powołania do służby Bożej czy o świętość rodzin.

Ostatnim kościołem stacyjnym będzie ponownie poznańska katedra. Inicjatywa zakończy się w Niedzielę Palmową 2 kwietnia, podczas Mszy św. o g. 10 w bazylice archikatedralnej.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszy hasło: „Wierzę w Kościół Chrystusa Ukrzyżowanego”.

Tradycja wielkopostnej modlitwy stacyjnej sięga IV wieku, gdy po uzyskaniu wolności religijnej chrześcijanie pielgrzymowali do grobów rzymskich męczenników.

Szczegółowy spis kościołów stacyjnych oraz intencje towarzyszące modlitwie stacyjnej zostały opublikowane na stronie internetowej archidiecezji poznańskiej (www.archpoznan.pl).

W Polsce inicjatywa ta znana jest m.in. w obu diecezjach warszawskich i w archidiecezji łódzkiej.

kh, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę