Nasze projekty

11 miesięcy do ŚDM. Skrót raportu z przygotowań

W przygotowania do Światowych Dni Młodzieży angażuje się coraz więcej osób. Szacuje się, że w przyszłorocznym spotkaniu z papieżem Franciszkiem weźmie udział ok. 2,5 mln młodych z ponad 200 krajów z całego świata.

Reklama

Znamy już plan wydarzeń na dni 20-26 lipca 2016. Pierwsze z nich – powitanie gości – odbędzie się na krakowskich błoniach 26 lipca. Wśród kolejnych wydarzeń centralnych znajduje się ceremonia otwarcia ŚDM, ceremonia powitania papieża Franciszka, Droga Krzyżowa oraz czuwanie z papieżem Franciszkiem na terenie Campus Misericordiae w Wieliczce, które zakończy się koncertem. Ostatniego dnia odbędzie się Msza Święta Posłania, na której Ojciec Święty ogłosi miejsce kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

 

Do wydarzeń centralnych przygotowuje się już zespół architektów, którzy pracują nad projektami ołtarzy i konfesjonałów oraz Zespół ds. designu, odpowiedzialny za przygotowanie kilkunastu tysięcy ornatów. Kraków spodziewa się przybycia nawet 1000 biskupów z całego świata. W trakcie prac są również reżyserzy, scenarzyści, Zespół ds. Muzyki i Zespół ds. Liturgii. Przygotowywane są również liczne katechezy dla młodych.

Reklama
Reklama

 

Według planu zakwaterowania pielgrzymów w Krakowie zamieszka na czas wydarzeń centralnych ok. 300-400 tys. pielgrzymów. Pozostali zostaną rozlokowani na terenie diecezji krakowskiej, tarnowskiej, kieleckiej i katowickiej. Pielgrzymi mają być goszczeni głównie w domach, ale noclegi przewidziane są również na terenie szkół i na polach namiotowych. W ramach stref zakwaterowania planowana jest możliwość bezpłatnego poruszania się komunikacją publiczną.

 

Reklama
Reklama

Ogrom pracy ma też w związku z przyjęciem pielgrzymów ma też Zespół ds. wyżywienia, który zaprasza do pomocy wszystkich krakowskich restauratorów i właścicieli gastronomii. Potrzeba aż 2000 punktów, w których pielgrzymi wybierający pakiet z wyżywieniem będą mogli wykorzystać otrzymane talony.

 

W celu zapewnienia opieki medycznej zaangażowani będą profesjonalni ratownicy medyczni, PCK, harcerze, OSP, fundacje i stowarzyszenia paramedyczne oraz ponad 8 tysięcy wolontariuszy medycznych. Pomocą dla pielgrzymów służyć będą również centra informacyjne na terenie Krakowa – na lotniskach, dworcach, przy zjazdach z autostrady. W niektórych punktach będzie można zarejestrować się jako pielgrzym, jeśli tej rejestracji nie dokona się wcześniej. W wielu punktach informacyjnych posługiwać będą wolontariusze sekcji turystycznych i logistycznych.

Reklama

11 miesięcy do ŚDM. Skrót raportu z przygotowań

Od niemal miesiąca trwa rejestracja grup na ŚDM. Zgłosiło się już ponad 220 tys. pielgrzymów z całego świata. Rejestracja odbywa się dwuetapowo – w pierwszej kolejności zgłaszane są makrogrupy z poszczególnych diecezji, następnie będą one dzielone na podgrupy. W ramach rejestracji można wybrać spośród kilkunastu rodzajów pakietu pielgrzyma. Różnice między pakietami stanowią potrzeba noclegu, wyżywienia oraz czas, jaki młodzi chcą spędzić w Krakowie. Każdy z pakietów opatrzony jest również zestawem materiałów informacyjno-religijnych i gadżetów związanych z ŚDM.

 

Ponad 150 liderów przeszkolono już w ramach Wolontariatu Plus. W przygotowanie ŚDM zaangażowani są również Młodzi Ambasadorzy – wolontariusze pracujący w parafii, Komitecie Organizacyjnym czy swojej wspólnocie. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia na wolontariat krótko- i długoterminowy. Już teraz przy Komitecie działają wolontariusze z Brazylii, Włoch i Niemiec, ale wciąż poszukiwanych jest 25 tysięcy wolontariuszy, którzy będą służyć pielgrzymom przez cały tydzień wydarzeń centralnych.

 

Z Komitetem Organizacyjnym jak i koordynatorami diecezjalnymi są w nieustannym kontakcie episkopaty wielu krajów świata. Swoją chęć przybycia do Krakowa zgłaszają przeróżne wspólnoty, stowarzyszenia, zgromadzenia zakonne i misjonarze. Niektórzy z nich odwiedzili już Polskę, chcąc spotkać się osobiście z organizatorami ŚDM. W listopadzie odbędzie się spotkanie wszystkich koordynatorów krajowych.

 

Podczas ŚDM odbędzie się również Festiwal Młodych. W ramach tego festiwalu pielgrzymi, którzy przybędą do Krakowa, będą mogli wziąć udział w licznych koncertach, przedstawieniach teatralnych czy tanecznych, a także w warsztatach artystycznych i sportowych. Sekcja Festiwalu już przyjmuje i weryfikuje zgłoszenia artystów. W ramach Festiwalu Młodych działać będzie także Centrum Powołaniowe, gdzie swój charyzmat i działaność mogą zaprezentować organizacje katolickie.

11 miesięcy do ŚDM. Skrót raportu z przygotowań

W ramach przygotowań do ŚDM pojawiają się rozliczne projekty angażujące nie tylko młodych ludzi. Wraz z hiszpańskim serwisem społecznościowym May Feelings przygotowano wirtualny maraton modlitwy za ŚDM pod nazwą #prayforWYD. Ludzie z całego świata mogą się łączyć w modlitwie za ŚDM Kraków 2016. W Krakowie każdego wieczoru od godz. 20:00 do 22:00 w kościele św. Wojciecha trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, a w konfesjonale dyżuruje kapłan – tak realizuje się projekt o nazwie „Szpital Domowy”. Kolejny pomysł pozwala na zaangażowanie w modlitwę osób starszych i chorych w szpitalach i domach pomocy społecznej. W ramach projektu L4 deklarują oni ofiarować swoje cierpienie za młodzież przygotowującą się na ŚDM. Na terenie archidiecezji krakowskiej prowadzona jest Diecezjalna Sztafeta Modlitwy – kolejne parafie modlą się w intencji ŚDM.

 

Strona Światowych Dni Młodzieży działa w 8 językach oficjalnych (oprócz języka polskiego), w tym po raz pierwszy w historii ŚDM po ukraińsku i po rosyjsku. Facebookowy profil prowadzony jest w 22 językach, ma już ponad milion fanów i liczba ta stale rośnie. Konto ŚDM na Twitterze jest najpopularniejszym obecnie spośród wszystkich kont religijnych. Wkrótce mają powstać aplikacje ułatwiające pielgrzymom i wolontariuszom przygotowanie duchowe oraz poruszanie się po Krakowie w przyszłym roku. Już teraz zaś wspólnie z TVP przygotowywana jest Kronika ŚDM.

 

Powstają również kolejne wersje Hymnu ŚDM. Gotowe są już wersje: łotewska, hiszpańska, dwie wersje arabskie, rosyjska oraz słowacka. Obecnie oczekujemy na wersję w języku szwedzkim, koreańskim i słoweńskim.

11 miesięcy do ŚDM. Skrót raportu z przygotowań

Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem religijnym i finansowane będą wyłącznie wkładem finansowym wiernych Kościoła. Złoży się na nie ogólnopolska składka oraz udział finansowy pielgrzymów, którzy zarejestrują się w systemie i zdeklarują wsparcie w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na koszt organizacji ŚDM składają się m.in. wydatki na utrzymanie tysięcy wolontariuszy (ich noclegi oraz wyżywienie), oprawę plenerowych uroczystości religijnych oraz innych licznych wydarzeń kulturalnych, które towarzyszyć będą ŚDM, gdzie organizator musi zapewnić nagłośnienie, telebimy, pomoc medyczną, etc. oraz ochronę wynajętych bądź użyczonych obiektów (stadionów, skwerów, czy pól namiotowych). Do tego istnieje potrzeba zgromadzenia środków na wytworzenie materiałów ewangelizacyjnych, informatorów dla pielgrzyma oraz na utrzymanie całej rzeszy rekolekcjonistów, niemal z całego świata. Dwie kolejne składki wiernych odbędą się 15 listopada i 15 maja. Z tego źródła finansowana będzie organizacja wydarzeń centralnych ŚDM, w szczególności takie wydatki jak: ornaty i naczynia liturgiczne, komunikanty, przygotowanie i wystrój miejsc celebracji, nagłośnienie, telebimy, etc.

 

Wydarzenia religijne nie będą finansowane ŚDM z budżetu Państwa. Wkład Państwa polega na realizacji przypisanych władzom państwowym kompetencji. Migracja ludzi na taką skalę i w tak krótkim czasie wiąże się z niestandardowymi przychodami dla działających w Polsce firm usługowych i handlowych, w szczególności transportowych, hotelarskich i gastronomicznych. To wprost przekłada się na przychody z podatków, które zasilać będą budżety Skarbu Państwa oraz samorządów.
Również z przyjazdu papieża wynikają stosowne międzynarodowe zobowiązania Rządu RP oraz organów samorządowych – jest to oficjalna wizyta państwowa.

 

W odróżnieniu od poprzednich edycji ŚDM tym razem ustalono jedną stawkę składki partycypacyjnej. Nie ma rozróżnienia na kraje bogate i biedne. Jedynym wyjątkiem będą ulgi i bonusy dla osób, które bez wsparcia nie mogłyby uczestniczyć w Uroczystościach związanych z ŚDM w Krakowie. W celu pomocy takim osobom stworzono wspomniany już fundusz solidarnościowy. Organizatorzy nie przewidują również innych stawek finansowych dla Polaków, jednak doceniając wkład i zaangażowanie tysięcy wolontariuszy, zapowiadają, że przeznaczą pewną część darmowych świadczeń do rozdysponowania przez Diecezjalne Centra ŚDM.

 

Ze względu na złożoność wydarzenia i wielowątkowość przygotowań do niego, dziś trudno określić całościowy budżet ŚDM. Z doświadczeń poprzednich ŚDM wynika, że największe koszty generują przygotowania logistyczne oraz wydarzenia centralne ŚDM. W Madrycie koszty przygotowania i przeprowadzenia ŚDM dla lokalnego Kościoła zamknęły się kwotą około 50 mln euro. Ta kwota jest punktem odniesienia w planowaniu budżetu ŚDM Kraków 2016.


ot

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę