Uwielbienie – lek na nieskuteczne prośby

Dla wielu katolików modlitwa uwielbienia pozostaje wciąż nieodkryta. Najpopularniejszą i często jedyną – lub prawie jedyną – praktykowaną formą rozmowy z Panem Bogiem pozostaje modlitwa prośby – od święta przeplatana dziękczynieniem.

Grzegorz
Mazur OP
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639). Innymi słowy, uwielbienie jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy.

 

Nie wysławiam Pana za coś co dla mnie zrobił, ale dlatego, że jest.

 

Wielbię Go w Jego Bóstwie, Mądrości, Mocy, Majestacie i Chwale. Wielbię w Jego Miłosierdziu, dobroci, delikatności i dyspozycyjności, bliskości i trosce – zwłaszcza wtedy, gdy niespecjalnie je odczuwam. Koncentruję się na Nim, a nie na sobie. Wtedy Pan czuje się zaproszony do mojego życia i zaczyna działać.

 

Uwielbienie - lek na nieskuteczne prośby

Modlitwa przeciw bałwochwalstwu

 

Trwając w uwielbieniu przywracam Bogu właściwe, czyli pierwsze miejsce w moim życiu. Potwierdzam, że tylko On jest moim Panem. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że Bóg jest dla mnie najważniejszy. Większość katolików deklaruje to gładko, choć z przełożeniem na prozę codzienności bywa różnie.

 

Zawierzając Panu pozwalam Mu sobą kierować – dopiero tutaj, a nie w zewnętrznych praktykach lub deklaracjach, zaczyna się chrześcijaństwo i życie według Ducha.

 

Uwielbieniem zapraszam, wręcz prowokuję, Pana do tego by przejął władzę i kontrolę nad moim życiem. W efekcie, skupiam się o intensywniej na Nim i Jego prowadzeniu, niż na sobie, swoich zamiarach, planach.

 

Antidotum na nieskuteczną modlitwę prośby

 

Niska skuteczność modlitwy prośby bierze się między innymi właśnie stąd, że o wiele łatwiej przychodzi nam koncentrować się w niej na sobie i swoich problemach, niż na Panu Bogu. Nie zawsze prosimy o prawdziwe dobro dla siebie, a nawet jeśli, to niekoniecznie jest to rzeczywiście dobro dla nas (nie da się przecież realizować wszystkich możliwych i dostępnych dóbr w życiu; wielokrotnie potrzebujemy Bożej podpowiedzi i światła, by dokonać słusznego wyboru). Zdarza się również, że prosimy o coś dobrego i zgodnego z wolą Bożą, ale w niewłaściwym czasie (na przykład chcemy czegoś za wcześnie lub zbyt szybko).

 

Inaczej sprawa wygląda z modlitwą uwielbienia. Dobro Najwyższe, którym jest sam Pan, to Dobro zawsze dla nas; Dobro, bez którego nie możemy żyć pełnią szczęścia i które zawsze jest do wygrania.

 

Każdy czas jest odpowiedni, by uwielbiać Pana. Nie ma obawy, że uwielbię Go w niewłaściwym momencie. Wręcz przeciwnie: im bardziej moment wydaje się niewłaściwy (bo jestem smutny, zmęczony, zniechęcony, czuję się odrzucony lub skrzywdzony), tym gorliwiej i dłużej warto trwać w uwielbieniu.

 

Uwielbienie - lek na nieskuteczne prośby

Katechizm uczy, że „uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem” (KKK 2639).

 

Jeśli chcesz, aby Twoje modlitwy były spójne i nie pozostawały bez odpowiedzi, zainwestuj w uwielbienie.

 

Przeznacz na nie jak najwięcej czasu w modlitwie osobistej, medytacji, adoracji… Uwielbiaj Pana w Jego Słowie (Pismo Św.); uwielbiaj Go w życiu innych osób, zwłaszcza tych, którym trudno Ci przebaczyć; których nie umiesz jeszcze pokochać… Zadbaj o to, by nie uwielbiać tylko w pojedynkę. W Kościele istnieje wiele wspólnot i grup, które modlą się uwielbieniem. Modlitwa uwielbienia jest uniwersalna, ale formy jej praktykowania już nie. Ważne, by z Bożą pomocą odnaleźć swoje miejsce w Kościele, ten typ duchowości i pobożności, który jest dla mnie i w którym uwielbianie Pana przeżywać będę – być może niekoniecznie od razu – w pokoju i harmonii.

 

Jak to działa?

 

Kiedy uwielbiamy Pana, On bierze nas w swoje ręce. Nie ma nic piękniejszego i cudowniejszego w życiu, jak pozwolić Bogu właśnie na to. Jeśli nie stawiamy oporu, zaczynamy coraz konkretniej i intensywniej doświadczać Jego obecności (ile razy w modlitwie skupiałeś się na sobie i narzekałeś, że nie czujesz Bożej obecności?). Modlitwa uwielbienia czyni nas podatnymi na Boże działanie. Otwiera nasze umysły i serca na dary łaski.

 

Bóg nie przychodzi do nas jedynie po to, by chwilę z nami pobyć, sprawić, że poczujemy się lepiej, a zaraz potem wrócić na swój tron w niebie.

 

PAN zawsze jest przy nas. Modląc się uwielbieniem, pozwalamy Mu przyjść do nas i to z mocą. Raz przyszedłszy, Bóg pozostanie w nas tak długo, jak tylko Mu na to pozwolimy. Bóg – absolutna pełnia życiodajnej aktywności i mocy – nigdy nie pozostaje w nas bierny: dotyka naszych serc, uzdrawia, uwalnia, podnosi, pociesza…

 

Uwielbienie - lek na nieskuteczne prośby

Wiele cudów dokonuje się podczas modlitwy uwielbienia. I wcale nie chodzi tu o spektakularne przejawy Bożej mocy, obserwowane niekiedy w wielotysięcznych zgromadzeniach modlących się ludzi. Nie mniejsze cuda zdarzają się w ukryciu, kiedy przebywam z Panem sam na sam, spotykam Go w intymności mojego serca. Pan przychodzi do mnie w całym nieprzeniknionym bogactwie swej czułości i troski: dotyka mnie tam, gdzie najbardziej tego potrzebuję. Bywa, że napomina, zaprasza do głębszego nawrócenia, wskazuje drogę; uzdalnia do większej ufności, miłości i wiary. Obdarza nową wolnością wobec lęku, smutku, nałogów… nie jest obojętny wobec moich uczuć: przemienia je i integruje.

 

Kiedy uwielbiam Pana moje serce regularnie, coraz szerzej, otwiera się na Jego obecność i działanie. Uzdrowienie oraz uwolnienie oznaczają z reguły pewien proces, który rozgrywa się w czasie zgodnie z dynamiką i logiką Bożej Miłości. Sprawą pierwszorzędnej wagi jest tutaj osobiste nawrócenie i życie sakramentalne.

 

Uwielbienie jednak na niewiele się zda, jeśli trwam w grzechu: nie przystępuję do spowiedzi, nie przyjmuję Komunii świętej, nie angażuję się na serio w Kościół. Uwielbienie w stanie grzechu ciężkiego naznaczone jest fałszem.

 

To sprzeczny komunikat: niby werbalnie przyznaję Panu pierwszeństwo w moim życiu, ale w praktyce wcale tego nie potwierdzam. Nie żyjąc w stanie łaski, odwracam się od Dobra Najwyższego na rzecz dóbr stworzonych, cząstkowych i prowizorycznych, które nie mogą dać mi szczęścia (władza, poklask, pieniądz, grzeszne przyjemności, itd.) Dzięki modlitwie uwielbienia odkrywam, że Bóg sam wystarczy; że tylko On może do końca wypełnić wszystkie pragnienia i tęsknoty mojego serca, że tylko on może dać mi szczęście.

 

Uwielbienie - lek na nieskuteczne prośby

Korzyści?

 

Są wyjątkowo liczne i trudne do przecenienia. O niektórych już wspomniałem. Na zakończenie dodam tylko, że modlitwa uwielbienia w stanie łaski uświęcającej ożywia całe nasze życie, w tym życie sakramentalne; sprawia, że łaska, którą otrzymujemy w sakramentach, skuteczniej nas przenika i przemienia.

 

Na przykład, istnieje zasadnicza różnica pomiędzy przyjęciem Eucharystii tylko w kluczu modlitwy prośby, a takim przyjęciem, któremu towarzyszy uwielbienie i dziękczynienie. W tym drugim przypadku pozwalamy Panu Bogu na znacznie więcej. Jego łaska dotrze w nas o wiele dalej i wyda większe owoce.

 

Ponadto, modlitwa uwielbienia:

 

  • jest potężną bronią w walce z pokusami,

 

  • rozpala w nas wiarę i pragnienie Boga; pogłębia przeżywanie dziecięctwa (bycia synem lub córką Boga Ojca),

 

  • uzdalnia do pokochania siebie; do przebaczenia i pojednania (również z samym sobą),

 

  • rozwija wrażliwość na siebie i innych oraz na dobro, którego często nie widzimy lub ponad którym przechodzimy do porządku dziennego. Natomiast, wrażliwość na dobro rodzi w nas radość i wdzięczność.

Grzegorz Mazur OP

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Grzegorz
Mazur OP
zobacz artykuly tego autora >

Kościelne SPA

...czyli gdzie, kiedy i dlaczego warto wybrać się na rekolekcje.

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Dla małżeństw, kapłanów i biznesmenów. O uzdrowienie wewnętrzne czy poprawę relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Z medytacją, postem oczyszczającym czy… na nartach. Rekolekcje. Gdzie szukać? Które wybrać? Kiedy się odbywają? Kto może w nich uczestniczyć?

 

Oferta jest naprawdę bogata…

 

Rekolekcje na nartach

 

(18.01 – 25.01.2014, 25.01 – 01.02.2014, 01.02 – 08.02.2014, 08.02 – 15.02.2014, 15.02 – 22.02.2014, 22.02 – 01.03.2014, 01.03 – 08.03.2014, Gilczarów Górny k. Bukowiny Tatrzańskiej)

 

Proponowany typ rekolekcji jest formą pogłębionego duchowo wypoczynku. Jak informują organizatorzy: „nie obawiaj się zatem długich godzin, które będziesz musiał spędzić w kościele. Z drugiej strony nie traktuj wyjazdu jak zwykłego zimowiska. Zależy nam, byśmy stworzyli zaprzyjaźnioną z sobą i Bogiem wspólnotę. Uczestnictwo w takiej wspólnocie ubogaca duchowo, dając prawdziwą radość wypoczynku i pogłębienia więzi ze Stwórcą. Jedną z form realizacji tego ideału na rekolekcjach jest otwarcie się na drugiego człowieka, szacunek dla jego godności oraz obowiązujący w trakcie trwania rekolekcji bezwzględny zakaz palenia papierosów i picia alkoholu”. W ramach programu religijnego przewidziana jest jutrznia, codzienna msza święta i spotkanie dyskusyjne. Rekolekcje skierowane są do młodzieży od 14 lat. Organizatorami rekolekcji są Księża Sercanie. Zapisy przyjmowane są poprzez stronę internetową: http://rekolekcje.scj.pl/zima/zgloszenia lub telefonicznie: 602 439 696.

 

Kościelne SPA

Rekolekcje kapłańskie

 

(02.12 – 05.12.2013, Centrum Wiara i Kultura, Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko)

 

„Głoście Ewangelię życiem, a jeśli byłoby to konieczne, to także słowem”. Bóg chce takich współpracowników, którzy pracują z innymi, dzień po dniu, bez zabezpieczeń, bez ustalonych planów. Liczą na nowe pomysły zsyłane przez Boga. Pytają Pana: Gdzie teraz? Czego ode mnie oczekujesz? Bóg wezwał Ciebie, abyś łowił po Jego stronie, aby pomóc wypełnić Jego łódź – Kościół. Rekolekcje prowadzi o. Marian Galas SP, pijar, rektor Kolegium Ojców Pijarów, duszpasterz, katecheta, historyk. Zgłoszenia: e-mail: [email protected], tel: 668 864 709; 12 386 04 20.

 

(18.11-21.11.2013, Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków)

 

Rekolekcje prowadzone są pod kątem pogłębionego wtajemniczenia w liturgię, zwłaszcza sakramentalną, od strony duchowości, z komplementarnym wprowadzeniem w medytację biblijną i równoległym studium dokumentów Kościoła analizujących sytuację dzisiejszego świata. Prowadzi je O. Włodzimierz Zatorski OSB, założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec, od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2013 roku pełni funkcję podprzeora w Tyńcu. Zgłoszenia tel. (0-12) 688 5 450,  e-mail: [email protected]

 

Kościelne SPA

Rekolekcje dla małżeństw

 

(31.01.2014 – 02.02.2014, Centrum Wiara i Kultura, Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko)

 

„Moje oczy ujrzały światło”. To rekolekcje dla małżeństw, które chcą odnowić swoją miłość, a także tych, które przeżywają kryzys. Rekolekcje mają na celu pogłębienie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego ich związku. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Marek Spyra, proboszcz parafii św. Michała w Katowicach, duszpasterz akademicki, członek Europejskiego Komitetu Duszpasterzy Akademickich. Zgłoszenia: tel: 12 386 04 20, 668 864 709, e-mail: [email protected].

 

(21.11.2014 – 23.11.2014, Centrum Wiara i Kultura, Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko)

 

"I ślubuję Ci…." – czyli czas na remont małżeński.  Rekolekcje oparte na Piśmie Świętym i przysiędze małżeńskiej, połączone z modlitwą wstawienniczą i odnowieniem przysięgi. Organizatorzy zapraszają małżeństwa, które chcą odnowić swoją miłość, a także te, które przeżywają kryzys. Rekolekcje mają na celu pogłębienie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentlane ich związku. Rekolekcje poprowadzi o. Piotr Różański SP, pijar. Duszpasterz, katecheta i wychowawca w Pijarskim Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu. Od początku drogi życia z Bogiem związany z Ruchem Światło – Życie i odnową charyzmatyczną. Zgłoszenia: tel: 12 386 04 20, 668 864 709, e-mail: [email protected].

Rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie

 

(06.12 – 08.12.2013, 04.04 – 06.04.2014, 12.12 – 14.12.2014, Warszawa)

 

W czasie tych rekolekcji małżeństwa żyjące w związkach cywilnych mogą przeżyć bardzo głęboką prawdę, że Bóg stawia również na ich drodze drogowskazy miłości. Każda sytuacja osób żyjących w drugim związku po rozwodzie jest bardzo indywidualna, niepowtarzalna. Z tego względu w czasie rekolekcji organizatorzy zachęcają do indywidualnej refleksji nad własnym życiem. Inspirację do tej pracy stanowią wprowadzenia kapłana i świadectwa małżeństw animatorów, które doświadczyły rozwodu i przeżyły pojednanie z Bogiem. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmują: Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie, tel. 605 588 121, 22 815 30 97, e-mail: [email protected]

Rekolekcje dla Narzeczonych

 

(15.11 – 17.11.2013, Dom Rekolekcyjno – Wypoczynkowy Księży Werbistów „Bursztyn”, Krynica Morska)

 

Kurs przygotowujący do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie weekendowych rekolekcji. Rekolekcje dla Narzeczonych prowadzone są formie wyjazdowej, w domach rekolekcyjnych. Spełniają one wymagania w zakresie katechez przedmałżeńskich. Absolwenci Rekolekcji dla Narzeczonych otrzymują zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego. Zapisy i informacje: [email protected] (Justyna i Michał) lub przez stronę http://www.spotkaniamalzenskie.pl/

 

Kościelne SPA

Rekolekcje rodzinne

 

(13.07.2014- 19.07.2014, Centrum Wiara i Kultura, Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko)

 

"Rodzinne przeżywanie wiary". Wakacyjne rekolekcje rodzinne to wyjątkowa okazja, aby spędzić czas razem – razem przeżywać Eucharystię, razem wsłuchiwać się w Słowa Pana, razem się bawić, razem wypoczywać, razem umacniać… Razem we wspólnocie rodzinnej, razem z innymi rodzinami… Program dzienny będzie zawierał części wspólne, o charakterze rekolekcyjnym, w jednej połowie dnia, natomiast druga część dnia będzie udostępniona do samodzielnego zagospodarowania. Będzie ją można przeznaczyć na zabawy, spacery, jazdę konną (obok jest stadnina koni), rodzinne wycieczki do Puszczy Niepołomickiej, zwiedzanie okolicznych zabytków (Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Racławice, nawet Sandomierz). W programie znajdzie się "rodzinna" Eucharystia, konferencje, modlitwa wspólnotowa, dyskusje na ważne tematy. Zainteresowanym o. Eugeniusz może posłużyć indywidualną posługą i rozmową. W rekolekcjach może uczestniczyć także rodzina niepełna. Rekolekcje prowadzi o. Eugeniusz Grzywacz SP, pijar, duszpasterz, pedagog, historyk sztuki. Zgłoszenia: tel: 12 386 04 20, 668 864 709, e-mail: [email protected].

Rekolekcje Adwentowe

 

(05.12 – 08.12.2013, Centrum Wiara i Kultura, Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko)

 

„W oczekiwaniu na Zbawiciela”. W programie zaplanowane są konferencje z prezentacjami multimedialnymi, homilie oraz modlitwy poranne i wieczorne. Dodatkowo lektura osobista oraz czas dla siebie. Zgłoszenia: tel: 12 386 04 20, 668 864 709, e-mail: [email protected].

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

(11.04.2014- 13.04.2014, Centrum Wiara i Kultura, Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko)

 

„Zatrzymaj się”. Wielki Post to czas odzyskiwania nadziei. To czas, w którym warto zatrzymać się nad własnym życiem. Rekolekcje przeznaczone są dla tych, którzy nie mają zbyt wiele czasu na wyciszenie i modlitwę. To doskonały czas, by chodź na chwilę zatrzymać i oderwać się od codziennej pracy, zgiełku miasta i hałasu dnia codziennego. Rekolekcje poprowadzi o.Eugeniusz Grzywacz SP, Dyrektor Centrum Wiara i Kultura, pijar, historyk sztuki, duszpasterz i pedagog. Zgłoszenia: tel: 12 386 04 20, 668 864 709, e-mail: [email protected].

 

Kościelne SPA

Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego

 

(13.12 – 15.12.2013, Centrum Wiara i Kultura, Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko)

 

Rekolekcje mają na celu pomóc uczestnikom w otwarciu serca, które jest siedzibą życia duchowego, na uzdrawiającą łaskę Bożej miłości. Dokonuje się to przez ofiarowanie siebie Bogu. Ten, który stworzył człowieka ma moc opatrzyć i uzdrowić każdą ranę duchową. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, to propozycja zanurzenia się w zdroju Miłosiernej Miłości Boga Ojca, aby życie przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zostało oświecone nowym światłem. W czasie rekolekcji podejmowana jest tematyka przebaczenia, pojednania z Bogiem, bliźnimi i sobą samym, walki duchowej, sposobu wzrastania w cnotach chrześcijańskich. Organizatorzy proszą, by zabrać ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz przybory do robienia notatek. Rekolekcje prowadzi o. Paweł Drobot CssR. Zgłoszenia: tel: 12 386 04 20, 668 864 709, e-mail: [email protected].

Rekolekcje z postem oczyszczającym

 

(20.07.2014- 26.07.2014, Centrum Wiara i Kultura, Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko)

 

Rekolekcje połączone z kuracją oczyszczającą organizm (Post Daniela) opartą na diecie warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej. Przeznaczone są one dla tych, którzy chcą połączyć rozwój duchowy z troską o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie. Rekolekcje z Postem Daniela to czas, kiedy można odnowić więź z Panem Bogiem i umocnić swą wiarę, a także poczuć się zdrowiej wprowadzając dietę dr Ewy Dąbrowskiej i odpowiednie ćwiczenia fizyczne. Zgłoszenia: tel: 12 386 04 20, 668 864 709, e-mail: [email protected].

Medytacje z Psalmami

 

(12.12-15.12.2013, 27.02-02.03.2014, 29.05-01.06.2014, Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków)

 

Jak piszą organizatorzy „z zazdrością czytamy o ludziach, którzy otrzymali od Boga dar modlitwy. Jeśli zatem jedziemy do starego klasztoru, to po to, aby ducha modlitwy poczuć i aby spotkać ludzi, którzy próbują się modlić; aby wreszcie samemu choćby zacząć próbować się modlić. Od wieków mnisi modlą się psalmami – i, ponieważ czynią to w dalszym ciągu, do medytacji nad nimi chcą zaprosić wszystkich. Psalmy są zapisem tęsknoty za Bogiem; opisem znajdowania Go, okrzykiem radości z powodu Boga, który nas kocha i zbawia”. Rekolekcje przeznaczone są dla osób, które pragną pogłębić swoją więź z Bogiem poprzez wspólną modlitwę i mają odwagę, aby wraz z uważną lekturą psalmów pozwolić im prowadzić się po drogach wspólnoty z Bogiem. Prowadzi je o. Szymon Hiżycki OSB, doktor teologii. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Obecnie jest bibliotekarzem, rektorem studiów oraz pracownikiem Wydawnictwa Tyniec.

Zamek wewnętrzny Św. Teresy od Jezusa

 

(03.12-08.12.2013, Dom Rekolekcyjny „Pod opieką Św. Józefa”, ul. Ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej k. Tczewa, 83-120 Subkowy)

 

Zamek wewnętrzny św. Teresy od Jezusa. 7 mieszkań – 7 nawróceń i przeobrażeń. Jakie działania Boga i współdziałania człowieka są konieczne, by przejść z mieszkania do mieszkania, czyli co się dzieje na punktach „styku” kolejnych mieszkań? Dlaczego według mądrości św. Teresy niektórzy przechodzą od mieszkania do mieszkania, a inni nie przechodzą albo wręcz się cofają? Prowadzi: o. Serafin Maria Tyszko OCD. Zapisy tel. 58 536 84 34, e-mail: [email protected].

 

Kościelne SPA

Spotkanie z własną uczuciowością i seksualnością

 

(21.11 – 24.11. 2013, 12.06 – 15.06.2014, Pobiedziska k/Poznania)

 

Spotkanie z własną uczuciowością i seksualnością – sesja rekolekcyjno – warsztatowa. Jak piszą organizatorzy: „nasza kobieca uczuciowość i seksualność to wielkie bogactwo, które niekiedy przysparza nam niemałych problemów. Podczas tej sesji podejmiemy próby spotkania się z tymi atrybutami naszej tożsamości, by ucieszyć się nimi oraz lepiej poznać i zrozumieć”. Zapisy i szczegółowe informacje: s. Renata Ryszkowska rscj, e-mail: [email protected], tel. 608 713 103.

Walka o pokorę

 

(12.12-15.12.2013, Dom Rekolekcyjny „Pod opieką Św. Józefa”, ul. Ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej k. Tczewa, 83-120 Subkowy)

 

Walka o pokorę, czyli o życie w prawdzie – na podstawie nauczania św. Teresy od Jezusa. Co czynić, aby nie ulegać w życiu modlitwy złudzeniom, aby nie przegrać z samym sobą? Pokora jest ciągłym staraniem, by trwać w prawdzie o samym sobie i by zgodnie z prawdą podejmować wybory. Bez pokory nie ma trwania w prawdzie, a bez prawdy nie ma wyzwolenia z niewoli samego siebie. Prowadzi o. Juliusz Wiewióra OCD. Zapisy tel. 58 536 84 34, e-mail: [email protected].

 

Spotkanie z własną kobiecością

 

(02.01 – 05.01.2014, 03.07 – 06.07.2014, Pobiedziska k/Poznania)

 

Kobiecość jest zasadniczym atrybutem naszej tożsamości. Czy jednak mamy z nią wystarczający kontakt? Czy potrafimy cieszyć się nią w pełni? Jak piszą organizatorzy „podczas sesji będziemy przybliżać się do bogactwa naszej kobiecości i zmierzymy się z jej ograniczeniami. Zaproponujemy rożne formy modlitwy i osobistej refleksji oraz konferencje i ćwiczenia warsztatowe”.

 

Kościelne SPA

Na sesję składają się konferencje, osobista refleksja i modlitwa oraz ćwiczenia warsztatowe i dzielenie w grupie. Pierwszy pełen dzień będzie zasadniczo poświęcony bogactwu i pięknie kobiecości, a drugi słabościom i kruchości kobiecości. Natomiast ostatnie pół dnia to spotkanie z kobietami w Biblii. Będzie też możliwość osobistej rozmowy z osobą prowadzącą, czyli siostrą Sacré Coeur. Zapisy i szczegółowe informacje: s. Renata Ryszkowska rscj, e-mail: [email protected], tel. 608 713 103.

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Alicja Samolewicz-Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ – z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Przez ponad 10 lat w Radiu Plus w Gdańsku. Obecnie w Radiu Gdańsk. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Alicja Samolewicz-Jeglicka
Alicja
Samolewicz-Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap