Posted by & filed under .

Święto Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana