anioł pański
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Papież Franciszek w każdą niedzielę na zakończenie modlitwy Anioł Pański prosi nas o modlitwę za siebie. Odpowiadając na jego apel, zachęcamy Was, do codzienneg...

Modlitwa za Papieża

- Niech dzisiaj nasza Matka, wspiera nas i nam towarzyszy swoim wstawiennictwem, abyśmy w pełni osiągnęli tę jedność i komunię, o którą modlili się i za którą o...

Papież: w Piotrze widzialne centrum jedności Kościoła

Franciszek: Francja - niewierna córka Kościoła
Albo jesteś z Jezusem, z duchem Jezusa, albo z duchem świata

Serce nie może być dwulicowe

„Świat nienawidzi chrześcijan z tego samego powodu z jakiego nienawidził Jezusa, ponieważ On przyniósł światło Boga, a świat woli ciemność, aby ukryć swoje złe ...

Papież: świat nienawidzi chrześcijan tak jak Jezusa

Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej! Jeśli by nie było odniesienia do raju i do życia wiecznego, chrześcijaństwo sprowadzałoby si...

Franciszek: chrześcijaństwo bez zmartwychwstania byłoby tylko etyką

Mówiąc o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem, Papież wskazał, iż „spojrzenie Jezusa wykracza poza grzechy i uprzedzenia”. Postrzega On osobę „oczyma Boga”, Jego spojr...

Franciszek: patrzmy na człowieka oczami Boga

Do świadczenia życiem o tym, co przekazują w katechezie wezwał papież Franciszek uczestników Jubileuszu Katechetów w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł P...

Papież zachęca katechetów do świadczenia życiem

20 września udam się do Asyżu na spotkanie modlitwy o pokój, 30 lat po tym historycznym, zwołanym przez świętego Jana Pawła II - mówił Papież po modlitwie Anioł...

Papież: 20 września dniem modlitwy o pokój na świecie

Jesteśmy wezwani, aby na podstępy i chytrość tego świata odpowiadać przebiegłością chrześcijańską - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pa...

Papież: Odpowiadajmy przebiegłością na przebiegłość

O masakrach w Demokratycznej Republice Konga, które dokonują się przy "haniebnym milczeniu" świata wspomniał Franciszek po poniedziałkowej modlitwie Anioł Pańsk...

Franciszek o masakrach w Kongo

Zapraszamy do wczytania się w słowa papieża Franciszka wygłoszone na zakończenie uroczystości na Campus Misericordiae podczas ŚDM w Krakowie

Rozważanie Papieża z zakończenia Mszy Posłania

"Encyklika Franciszka pojawia się w kluczowym momencie"
"Apeluję do sumienia rządzących, aby osiągnięto międzynarodowe porozumienie w sprawie zniesienia kary śmierci" - powiedział papież, zaznaczając, że "nawet przes...

Papież apeluje o zniesienie kary śmierci