ŚDM. Przeżyjmy to jeszcze raz!

Centrum Wolontariatu „Góra Dobra”, kolejny cykl oficjalnych rekolekcji dla młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz spotkanie „Are you ready? Yes!” i koncert „Bóg liczy na Ciebie” – to inicjatywy organizatorów ŚDM Kraków 2016, których celem jest kontynuacja i pogłębienie doświadczeń lipcowego spotkania młodych. Spotkania odbędą się pod wspólnym hasłem „ŚDM – jesteśmy razem”.

Polub nas na Facebooku!

Odwiedź facebookowe wydarzenie!


W ramach cyklu „ŚDM – jesteśmy razem” planowane są trzy wydarzenia. Pierwsze z nich to inicjatywa „Are you ready? Yes!”, które odbędzie się w piątek 28 października na Tauron Arena, gdzie w lipcu papież Franciszek spotkał się z wolontariuszami ŚDM. W programie znajdzie się koncert zespołu NiemaGOtu, świadectwa uczestników, pomysły inspirujące do przyszłych działań oraz Eucharystia z uwielbieniem. Oprawę muzyczną liturgii zapewni Hubert Kowalski wraz z chórem i orkiestrą.

Spotkanie „Are you ready? Yes!” to próba zgromadzenia wszystkich, których połączyła idea Światowych Dni Młodzieży i którzy chcą kontynuować to doświadczenie w swoim życiu. „Chcemy w ten sposób odpowiedzieć na pytanie papieża Franciszka: czy jesteście gotowi, by być nadzieją przyszłości?” – podkreślają jego organizatorzy.

Dwa tygodnie później, 13 listopada, w tym samym miejscu odbędzie się koncert „Bóg liczy na Ciebie”. Wspólnota radosnych, młodych chrześcijan, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży, obudziła gorące pragnienie dziękczynienia Panu Bogu za ŚDM w Krakowie. Tak zrodziła się myśl o koncercie “Bóg liczy na Ciebie”, inspirowanym głównymi spotkaniami z Papieżem, m.in. Czuwaniem w Brzegach. W koncercie usłyszymy raz jeszcze najpiękniejsze pieśni z gatunku hillsong „I believe”, „Mighty to say” czy pieśni uwielbienia „Błogosław duszo moja Pana,” a także hymny poprzednich ŚDM.

Koncert uświetnią znani artyści z Polski i ze świata: Sean Simmonds (USA), TGD, Kasia Wilk, Kuba Badach, Kasia Cerekwicka i wielu innych. Podobnie jak podczas Czuwania w Brzegach, autorem wyjątkowych aranżacji i dyrygentem Chóru i Orkiestry ŚDM będzie Adam Sztaba.

W sobotę 26 listopada 2016 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpocznie się pierwsza edycja rekolekcji, które są kontynuacją spotkań „Dla nas i całego świata”. Tym razem odbywać się one będą pod wspólnym tytułem “Ogień dla nas i całego świata”, a cykl poświęcamy siedmiu darom Ducha Świętego. Podobnie jak podczas Światowych Dni Młodzieży, do wygłoszenia konferencji zostali zaproszeni liderzy chrześcijańskich wspólnot z całego świata.

Jeszcze inna inicjatywa zrodziła się w gronie wolontariuszy ŚDM. To projekt Centrum Wolontariatu „Góra Dobra”, do którego zaproszeni są wolontariusze, grupy w parafiach oraz wszyscy, w których Światowe Dni Młodzieży obudziły pragnienie bezinteresownej służby innym. Realizacja projektu opiera się na liderach, którzy zdobyli doświadczenie w programie Wolontariat Plus, przygotowującym do posługi w czasie ŚDM.

Jego owocem są liderzy wolontariatu, którzy sprawdzili się w trakcie lipcowych wydarzeń, a dzisiaj chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. Program ma być realizowany w grupach parafialnych, wspólnotach duszpasterskich oraz wirtualnie – dzięki portalowi www.goradobra.pl, który służy do wymiany doświadczeń, tworzenia projektów i budowania zespołów.

Informacje na temat nowych inicjatyw można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej ŚDM Kraków 2016 www.krakow2016.com.


md / Kraków

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

ŚDM największym wydarzeniem medialnym w historii Polski

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były największym wydarzeniem medialnym w historii Polski. Dla polskich mediów było to wielkie przedsięwzięcie techniczne. Światowe media pokazały Kościół w Polsce nie stereotypowy, ale rzeczywisty, a wszelkie katastroficzne wizje, że ŚDM nie może się udać, okazały się nieprawdziwe – podkreślili w czwartek w sekretariacie Episkopatu Polski przedstawiciele mediów zaangażowanych w organizację i przebieg Światowych Dni Młodzieży.

Polub nas na Facebooku!

W zorganizowanej przez Biuro Prasowe KEP i Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej Signis – Polska konferencji „Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 ze swoim przesłaniem o miłosierdziu w przekazie medialnym” wzięli udział przedstawiciele Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej.

 

Prezes Zarządu Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk-Żyła podkreśliła, że Światowe Dni Młodzieży miały dla całego polskiego społeczeństwa podwójny wymiar. Pierwszy polegał na przypomnieniu wartości duchowych i kulturowych, na których została zbudowana polska państwowość. Zostało to zaznaczone także podczas kwietniowych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 

Drugim wymiarem było stworzenie dzięki ŚDM w Krakowie wyjątkowej wspólnoty ludzi zgromadzonych na tym wydarzeniu. Światowe Dni Młodzieży były transmitowane na wszystkich antenach Polskiego Radia. – Informowaliśmy o wydarzeniach w wymiarze religijnych, ale pokazywaliśmy też, jak tworzyły się przyjaźnie, a wkrótce być może także małżeństwa – mówiła prezes PR.

 

Jak dodała, uczestniczyła w ŚDM nie tylko ze względu na swoje obowiązki zawodowe, ale także jako uczestnik wydarzeń. – Mój odbiór był zatem również emocjonalny. Z jednego i drugiego punktu widzenia dostrzegłam tworzenie się wspólnoty, która powstała mimo podsycanych wcześniej lęków – stwierdziła Barbara Stanisławczyk-Żyła.

 

Podkreśliła, że wspólnie z innymi mediami zaangażowanymi w obsługę medialną ŚDM obawy – wiązane m.in. z lękiem przed atakami terrorystycznymi czy chaosem organizacyjnym – udało się Polskiemu Radiu rozwiać.

 

„Trzy miliony ludzi stworzyło rzeczywiście rodzinną atmosferę. Nigdy nie widziałam Krakowa tak przyjaznego i tak czystego” – przyznała prezes Polskiego Radia.

 

Dyrektor Biura Koordynacji Programowej TVP Joanna Klimek przyznała, że Światowe Dni Młodzieży były szczególnym wydarzeniem. – Czuliśmy, że uczestniczymy w czymś wyjątkowym. Dla telewizji, jeśli chodzi o zaangażowanie środków technicznych, było to gigantyczne przedsięwzięcie – powiedziała.

 

Artur Dmochowski, prezes Polskiej Agencji Prasowej podkreślił, że Światowe Dni Młodzieży stanowiły „piękne świadectwo tego, czym jest Kościół powszechny, świadectwo chrześcijaństwa pełnego radości i niosącego wolność”. – Była to także okazja do przypomnienia 1050-letnich tradycji Kościoła w Polsce – zaznaczył.

 

Dla Polskiej Agencji Prasowej – podkreślił Dmochowski – uczestniczenie w relacjonowaniu Światowych Dni Młodzieży było wielkim przywilejem. Na PAP spoczywała ponadto odpowiedzialność za współorganizację (razem z KAI) obsługi medialnej Światowych Dni Młodzieży. W serwisach PAP opublikowano 1500 depesz i materiałów video poświęconych ŚDM. W kulminacyjnym momencie wydarzenie to relacjonowało 40 dziennikarzy. Na przygotowanym specjalnie dla mediów i prowadzonym wspólnie przez PAP i KAI portalu www.pope2016.com opublikowano ok. 2,5 tys. tekstów.

 

Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej podkreślił, że ŚDM były zdecydowanie największym wydarzeniem medialnym w historii Polski, z którym nie mogło się równać nawet EURO 2012. Olbrzymie zainteresowanie mediów samymi ŚDM oraz pielgrzymką papieża Franciszka do Polski uwidoczniło się m.in. w wydaniu przez KAI 5674 kart akredytacyjnych dziennikarzom z całego świata.

 

Odnosząc się do sposobu relacjonowania tych wydarzeń przez światowe media, prezes KAI powiedział, że wydarzył się pewnego rodzaju cud. Polegał on na tym, że dziennikarze pokazali Kościół w Polsce taki, jakim jest on w rzeczywistości, choć dotychczas często w mediach świeckich Kościół był przedstawiany poprzez stereotypy, takie jak konserwatyzm i nie podążanie za współczesnością.

 

Jak podkreślił, fenomen ŚDM polegał na tym, że w Krakowie doszło do spotkania w jednym miejscu całego Kościoła powszechnego: duchownych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Reprezentowane były wszystkie istotne nurty duchowości Kościoła katolickiego, w tym te najbardziej żywe i młode. – Stąd to świadectwo musiało być czymś nieprawdopodobnym. A wszelkie katastroficzne wizje, że ŚDM nie może się udać, okazały się nieprawdziwe – dodał Marcin Przeciszewski.

 

Jego zdaniem, najważniejsze pytanie po zakończeniu ŚDM brzmi: co dalej? Powinni je sobie postawić przede wszystkim sami dziennikarze. Media czeka bowiem teraz refleksja nad tym, jak kontynuować ŚDM rozumiany jako fenomen społeczno-religijny.

 

Przeciszewski przypomniał, że w organizację wydarzenia zaangażowało się ponad 100 tys. młodych ludzi. – Teraz jest kluczowy moment: czy tych ludzi włączymy do Kościoła, przez co kościelne wspólnoty zdynamizujemy, czy też pozwolimy im spokojnie się rozejść? – zastanawiał się prezes KAI.

 

Wskazał, że zadaniem mediów jest pokazywać konkretne inicjatywy wyrosłe na gruncie Światowych Dni Młodzieży w polskich parafiach, wspólnotach i ruchach religijnych. – Od nas zależy, czy wykorzystamy to zjawisko jako nową inspirację dla Kościoła – dodał.


(KAI) lk / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap