Dla Polaków źródłem największej satysfakcji są dzieci

Tak wynika z raportu Centrum Badań Opinii Społecznej, opublikowanego w minionym miesiącu, pt. "Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia". Przeważająca większość deklaruje także zadowolenie ze swego małżeństwa, przyjaciół i najbliższych znajomych, oraz miejsca zamieszkania.

Reklama

Jak wynika z badań CBOSu jesteśmy mniej zadowoleni z życia w porównaniu z rokiem 2012. Zadowoleni stanowią obecnie dwie trzecie badanych (66%), w tym blisko jedna piąta zalicza siebie do bardzo zadowolonych, a mniej niż połowa (47%) do raczej zadowolonych. Jak wynika z opracowań "w porównaniu z poprzednim pomiarem (ten był robiony pod koniec 2013) minimalnie zmniejszyły się odsetki osób zaliczających się do szczęśliwców (o 2 punkty) oraz uznających się za pechowców (o 1 punkt)".

 

Źródłem największej satysfakcji są dla Polaków dzieci i małżeństwo oraz relacje towarzyskie. To podobne wyniki co w latach ubiegłych. Aż 88% pytanych rodziców deklaruje zadowolenie ze swoich dzieci (a wśród nich dominują bardzo zadowoleni (71%)). Połowa małżonków jest bardzo zadowolona ze swojego związku, a łącznie z raczej zadowolonymi satysfakcję z małżeństwa deklaruje ponad trzy czwarte przepytabych Polaków. Ponad 80% badanych ocenia swoje relacje z przyjaciółmi i bliskimi znajomymi pozytywnie.

Reklama
Reklama

 

Ponad połowa badanych deklaruje zadowolenie: z przebiegu pracy zawodowej (59%), ze stanu swojego zdrowia (58%), ze swojego wykształcenia, kwalifikacji (53%) oraz z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp. (51%). Jedynie 40% przepytanych deklaruje zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość.

 

Reklama
Reklama

Tradycyjnie najmniej satysfakcji Polacy czerpią ze swojej sytuacji finansowej i wysokości dochodów. Obecnie co czwarty badany jest z tego powodu zadowolony, pozostali wyrażają niezadowolenie ze swojej sytuacji finansowej albo postrzegają ją jako przeciętną.

 

W ciągu ostatniego roku nieco zwiększył się odsetek Polaków bardzo zadowolonych z własnych perspektyw życiowych. Poziom zadowolenia Polaków z własnych perspektyw na przyszłość jest obecnie zbliżony do notowanego w latach 2007–2010. Jak zaznacza Barbara Badora, która opracowała raport "interesujące zmiany nastąpiły także w odniesieniu do relacji rodzinnych i towarzyskich. W porównaniu z rokiem 2012 znacząco zwiększyła się grupa badanych bardzo zadowolonych ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych".

Reklama

 

W porównaniu z rokiem 2012 zmalała ogólna satysfakcja Polaków z życia. Zadowoleni z niego stanowią obecnie dwie trzecie badanych (spadek o 5 punktów). "Poczucie zadowolenia z życia jest silnie powiązane z postrzeganiem siebie samego jako szczęśliwca lub pechowca. Wśród zaliczających się do ludzi szczęśliwych nie ma nikogo, kto byłby niezadowolony z życia, a przytłaczająca większość (89%) deklaruje zadowolenie, w tym co trzeci jest bardzo usatysfakcjonowany" – wynika z analiz COBSu.

 

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w grudniu ubiegłego roku na 910 osobowej grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę