NEWSY ŚDM

MSW o bezpieczeństwie na ŚDM

Działania związane z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie będą podejmowane przez służby podległe resortowi spraw wewnętrznych adekwatnie do zagrożeń - poinformowało KAI ministerstwo spraw wewnętrznych. Na razie w MSW powstał zespół koordynujący przygotowania służb podległych resortowi przed ŚDM i wizytą papieża Franciszka oraz przyszłorocznym szczytem NATO w Warszawie. Określono też szczegółowe przepisy działania tego Zespołu.

Polub nas na Facebooku!

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem papieża Franciszka to w przyszłym roku największe wydarzenie o charakterze masowym w naszym kraju. Według najnowszych danych, na ŚDM zarejestrowało się już 465 tys. uczestników ze 139 krajów świata. Jednak w szczytowym momencie uroczystości (26-31 lipca 2016 r.) organizatorzy spodziewają się nawet 2,5 mln pielgrzymów. Zabezpieczenie ich pobytu stało się poważnym problemem w świetle ostatnich zamachów terrorystycznych w Paryżu.

Ponadto zadaniem polskich służb będzie także zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wizyty samego papieża Franciszka, który – jak poinformował po audiencji u Ojca Świętego prezydent Andrzej Duda – wyraził chęć odwiedzenia również Częstochowy i Auschwitz.

O konkretne postępy w zabezpieczeniu tych wydarzeń KAI zapytała ministerstwo spraw wewnętrznych. Odpowiedź była lakoniczna: “Działania związane z zabezpieczeniem tych wydarzeń będą podejmowane przez służby resortu spraw wewnętrznych adekwatnie do zagrożeń”.

MSW poinformowało także, że zgodnie z zarządzeniem nr 22 z dnia 19 października 2015 r. Minister Spraw Wewnętrznych powołał “Zespół do spraw koordynacji działań służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w związku z przygotowaniem Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i wsparciem organizacji Światowych Dni Młodzieży, w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.”.

Przewodniczącym Zespołu jest Komendant Główny Policji. W jego skład wchodzą m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej i Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W pracach Zespołu uczestniczyć będą mogły także, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Jakie obowiązki zgodnie z treścią zarządzenia spoczywają na Zespole? Jest to przede wszystkim opracowanie planów działań służb podległych MSW w związku z zabezpieczeniem ŚDM, wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz szczytu NATO, a także stała wymiana informacji pomiędzy służbami oraz bieżąca współpraca z organizatorami szczytu i ŚDM.

Nastąpi koordynacja działań Policji, BOR, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej i ich współpraca z innymi instytucjami, wśród których zarządzenie wymienia MON, MSZ, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz władze Warszawy. Koordynacja ta wynikać będzie “z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Zadaniem Zespołu będzie ponadto stworzenie wspólnego stanowiska kierowania działaniami służb na potrzeby obydwu przyszłorocznych wydarzeń.

Koszty czynności podejmowanych w ramach Zespołu będą pokrywane przez jednostki uczestniczące pracach tego gremium. Na razie w projekcie budżetu na rok 2016 zabezpieczono na ten cel 100 mln zł. Figurują one w projekcie jako jedna z rezerw celowych pod nazwą “Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży”.

Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie poinformował, że jest w stałej współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Przedstawiciele Komitetu regularnie spotykają się z Policją na szczeblu wojewódzkim, jak i odpowiednimi służbami na poziomie miasta.

“Martwimy się, bo wypadki w Paryżu pokazały, że pokój i bezpieczeństwo w Europie jest zagrożone. Mamy nadzieję, że te sprawy zostaną jakoś rozwiązane, że nie będzie tego zagrożenia” – powiedział w poniedziałek kard. Stanisław Dziwisz dziennikarzom, którzy pytali go o bezpieczeństwo podczas ŚDM 2016.

W pracach przygotowawczych biorą udział przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz szefowie Miejskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zespoły te otrzymują od Komitetu Organizacyjnego wszystkie potrzebne informacje dotyczące przebiegu wydarzeń centralnych, ich lokalizacji oraz szacowanej liczby uczestników.

Od wielu miesięcy odbywają się wizje lokalne miejsc głównych celebracji oraz katechez. Biorą w nich udział m.in. przedstawiciele Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Ministerstwa Obrony Narodowej. Bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży jest priorytetem, w związku z tym zasadnicza część informacji ma status poufny.

Jak zapewnia ks. Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny KO ŚDM, “w zaistniałej sytuacji musimy zachować się jak każdy dojrzały obywatel i chrześcijanin – solidaryzujemy się ze wszystkimi ofiarami terroryzmu na świecie. Jako wierzący zapewniamy o naszej modlitwie”.

“Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie o charakterze religijnym na poziomie globalnym. W jednym miejscu zbierze się wtedy wiele osób z różnych krajów i kontynentów. Dla wszystkich: wolontariuszy, pielgrzymów, osób zaangażowanych w organizację ŚDM troska o bezpieczeństwo jest sprawą pierwszorzędną” – zapewnia Komitet Organizacyjny ŚDM.


lk, Biuro Prasowe ŚDM Kraków 2016 / Warszawa, Kraków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Czy na ŚDM w Krakowie będzie bezpiecznie?

Ataki terrorystyczne w Paryżu wzbudziły wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa świecie, w tym na Światowych Dniach Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce.

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Komitet Organizacyjny jest w stałej współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Regularnie przedstawiciele Komitetu spotykają się z Policją na szczeblu wojewódzkim, jak i odpowiednimi służbami na poziomie Miasta.

 

W pracach przygotowawczych biorą udział przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz szefowie Miejskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zespoły te otrzymują od Komitetu Organizacyjnego wszystkie potrzebne informacje dotyczące przebiegu wydarzeń centralnych, ich lokalizacji oraz szacowanej liczby uczestników.

 

Od wielu miesięcy odbywają się wizje lokalne miejsc głównych celebracji oraz katechez. Biorą w nich udział m.in. przedstawiciele Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Ministerstwa Obrony Narodowej. Bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży jest priorytetem, w związku z tym zasadnicza część informacji ma status poufny.

 

Jak zapewnia ks. Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny KO ŚDM, “w zaistniałej sytuacji musimy zachować się jak każdy dojrzały obywatel i chrześcijanin – solidaryzujemy się ze wszystkimi ofiarami terroryzmu na świecie. Jako wierzący zapewniamy o naszej modlitwie”.

 

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie o charakterze religijnym na poziomie globalnym. W jednym miejscu zbierze się wtedy wiele osób z różnych krajów i kontynentów. Dla wszystkich: wolontariuszy, pielgrzymów, osób zaangażowanych w organizację ŚDM troska o bezpieczeństwo jest sprawą pierwszorzędną.

 

W mediach społecznościowych ŚDM w różnych językach już w sobotę rozpoczęła się akcja modlitewna. Wolontariusze i uczestnicy ŚDM modlą się o pokój na świecie z hasłem „pray for peace”.


Biuro Prasowe ŚDM Kraków 2016 / Kraków

AdrianW

Adrian Wawrzyczek

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >

Diecezja płocka: 260 tys. zł na ŚDM

Około 260 tysięcy złotych udało się zebrać w parafiach diecezji płockiej podczas październikowej Niedzieli Światowych Dni Młodzieży, w ramach akcji „Napełnij dzban”. Zbiórka połączona była z promocją ŚDM.

Polub nas na Facebooku!

Niedziela Światowych Dni Młodzieży, promująca to wydarzenie niemal w każdej parafii (poza Płockiem, gdzie odbyła się już w lipcu), miała miejsce 25 października. Wolontariusze i młodzież skupiona w Parafialnych Centrach Światowych Dni Młodzieży opowiadali o ŚDM w Krakowie, a także w Płocku w lipcu 2016 roku, w czasie tzw. Dni w Diecezji.

Młodzież, po wcześniejszym przeszkoleniu, wykorzystywała różnorakie formy popularyzacji ŚDM, wiele zależało od jej inwencji i możliwości. Zachęcali oni także diecezjan, aby przyjęli pod swój dach młodzież w 2016 roku.

W ramach Niedzieli ŚDM prowadzona była też akcja „Napełnij dzban”, czyli zbiórka pieniędzy na przyjazd do Polski na ŚDM młodzieży z Armenii, Gruzji, Wenezueli, Peru, Brazylii. Nazwa akcji ma związek z hasłem, pod którym będą się odbywać Dni w Diecezji – „Studnia Jakubowa”. W parafiach diecezji udało się zebrać około 260 tys. zł.

„Jesteśmy wdzięczni za tę kwotę. Środki te umożliwią przybycie do Polski na ŚDM młodzieży z odległych krajów” – komentuje ks. Rafał Grzelczyk, diecezjalny koordynator ŚDM.

Nad organizacją i przebiegiem Niedzieli ŚDM oraz zbiórką „Napełnij dzban” w diecezji czuwali członkowie Parafialnych Centrów ŚDM oraz dekanalni duszpasterze młodzieży.


eg / Płock

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap