Nasze projekty
Duccio di Buoninsegna/Fot. Wikipedia

Litania do Chrystusa Zmartwychwstałego

"Abyśmy kroczyli w nowości życia, wzrastać w wiedzy o Tobie, wzrastać w łasce". Pomódl się niezwykłą modlitwą autorstwa św. kard. Johna Henry'ego Newmana!

Reklama

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Jezu, Odkupicielu ludzkości,
Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana,
Jezu, triumfujący nad śmiercią,
Jezu, święty i sprawiedliwy,
Jezu, Zmartwychwstanie i Życie,
Jezu, Dawco łaski,
Jezu, Sędzio świata,

Który położyłeś życie za owce swoje,
Który zmartwychwstałeś na trzeci dzień,
Który ukazałeś się swoim wybranym,

Nawiedzający Twą błogosławioną Matkę,
Ukazujący się Magdalenie, gdy płakała,
Posyłający Twych aniołów do pobożnych niewiast,
Pocieszający Jedenastu,
Mówiący im: „Pokój”,
Tchnący na nich Ducha Świętego,
Umacniający wiarę Tomasza,
Powierzający swą owczarnię Piotrowi,
Głoszący Królestwo Boże,

My, grzeszni, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Abyśmy kroczyli w nowości życia, błagamy Cię,
Abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie,
Abyśmy mogli wzrastać w łasce,
Abyśmy zawsze mieli chleb żywota,
Abyśmy umieli wytrwać do końca,
Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie, gdy przyjdziesz,
Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze,
Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni po prawicy Twojej,
Abyśmy mieli swój udział ze świętymi, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chrystus zmartwychwstał, alleluja!
Zmartwychwstał naprawdę i ukazał się Szymonowi, alleluja!

Módlmy się: O Boże, który przez Twego Jednorodzonego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś przed nami drogę do życia wiecznego, racz, błagamy Cię, tak umocnić nas swą łaską, abyśmy we wszystkich naszych sprawach kroczyli śladem tych, którzy zostali odkupieni z grzechów, przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

za: adoremus.pl

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę