Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna

Jak sprawić aby modlitwa była wybuchem?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

W komentarzu Biblii Tysiąclecia czytamy na temat kantyku Magnifikat, że „nie należy go uważać za stenograficzne powtórzenie słów Maryi, lecz za swobodną rekonstrukcję literacką, ułożoną później na tle tej wypowiedzi”. Na szczęście jest również dodane, że rekonstrukcja owa „oparta jest na pewnych prawzorach ze Starego Testamentu”. Mam nadzieję, że komentator słusznie myśląc, że bardzo trudno byłoby po wielu latach, w czasie prowadzenia wywiadu przez autora tekstu z jego Bohaterką ustalić stenograficzną kopię modlitwy, nie wytycza jednak granic wierności/niewierności tej pierwszej, pełnej entuzjazmu modlitwy.

Wiele wskazuje na to, że Magnifikat jest rodzajem wybuchu modlitwy. Wszystko w tej młodziutkiej  Kobiecie, od momentu Jej dialogu z Aniołem, kumulowało się w rodzaj napięcia, który szukał naturalnego rodzaju uwolnienia… i znalazł je w tej pięknej, improwizowanej modlitwie.

Zakładając, że każda szczera modlitwa jest improwizacją człowieka przed Bogiem, trzeba jednak zapytać: czy najlepsze improwizacje to nie te bardzo skrupulatnie przygotowane? Oczywiście nie w sensie emocji, które modlitwa pozwala przeżyć i wyrazić, ale w sensie tematu i treści, które ona wypowiada.

 

Rozważania majowe. Odc. 19: Spontaniczna

 

Myślę ciągle o tych wielu niezapisanych przeżyciach Matki Jezusa, o tych godzinach pozornej samotności, które musiała przeżyć w czasie podróży z Galilei do Ain-Karim, o wielu jej ludzkich, dziewczęcych doznaniach, uznanych za mało istotne i nieopisanych w tekście Ewangelii, która przecież musi dotyczyć Jej Syna.

Jaką one, wszystkie razem, tworzyły wzbierającą rzekę doznań, refleksji, rozterek, jaką głębinę pytań i westchnień do Boga, którego nijak nie widać? Jak mocną osnowę modlitwy tworzyły! Czy wystarczało wersetów z Księgi Psalmów, by po drodze wypowiedzieć przed Bogiem chociaż te najbardziej nurtujące myśli?

Z pewnością wszystko po drodze z Nazaretu do Ain-Karim naznaczone było modlitwą Miriam. Pamiętamy też o Duchu Świętym, Ożywicielu ludzkich modlitw, który zstąpił był na Nią. I właśnie to wszystko, razem wzięte, stanowi świetny materiał do tego radosnego hymnu na chwałę Boga, wypowiedzianego wobec nielicznych świadków, ale w takich emocjach, jakich Miriam nie doświadczała nigdy wcześniej.

Taką modlitwę przygotowuje się długo, kiedy wreszcie wybrzmiewa na głos jest prawdziwie spontaniczna, ale też długo się ją pamięta i wielokrotnie powtarza.

 

Maryjo, śpiewająca na chwałę Boga swój wieczny Magnifikat, bądź mi nauczycielką modlitw szczerych i spontanicznych. Także tych rodzących się we mgłach i w mroku. Pomóż znajdować stale to światło, które pomaga rozeznawać doświadczenia i układać przed Bogiem modlitwy życiem pisane.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą

Co to znaczy być szczęśliwym?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Na początku zaangażowania w Boży plan Maryja zostaje dwukrotnie nazwana błogosławioną, tzn. szczęśliwą. W nazaretańskim pozdrowieniu Anioła, zanim jeszcze dokonało się Wcielenie Bożego Syna, zostały wypowiedziane słowa: „Błogosławiona  jesteś między niewiastami” i teraz w Ain-Karim powtarza je rozradowana krewna Elżbieta, zaraz dodając, że ich powodem jest wprowadzenie w jej dom Pana.

Tak działa Duch Święty, ale trzeba natychmiast dodać, że uzdalnia On do tego również swoich ludzi. W tekście św. Łukasza powtórzenie tego samego zwrotu w dwóch sytuacjach, wydaje się sugerować połączenie Nieba z ziemią, wskazywać na nowy Most rozciągnięty miedzy Bogiem, a ludźmi.

Ten dialog Nieba z ziemią otaczający, a nawet adorujący Matkę Jezusa rozpoczął Boży Posłaniec nazywając zaskoczoną Dziewczynę tym szczególnym słowem: Błogosławionaś, dokończyła ta osoba, która na kartach Ewangelii przemawia do Maryi jako pierwsza, wyszedłszy jej na powitanie: Błogosławionaś. W sprawie Maryi ziemia potwierdza zdanie Niebios.

 

Rozważania majowe. Odc. 18 Nazwana szczęśliwą

 

Warto zatrzymać się nad tym słowem: Szczęśliwa – Błogosławiona; nad treścią którą ono ze sobą niesie; nad kontekstami, które roznieca wówczas, gdy uczymy się je wypowiadać tak jak Anioł i Elżbieta do Maryi Matki Jezusa. Nie tej z obrazka, gotowej do wstawienia w naszą religijną wyobraźnię, ale do Tej z kart Ewangelii, która może właśnie po raz pierwszy odetchnęła z ulgą, doświadczając, że oto Bóg, Duch Święty wyszedł jej naprzeciw i postawił na progu domu Zachariasza kogoś kto JUŻ WIE, komu nie trzeba nic tłumaczyć, przy kim nie warto szukać słów zbyt nieporadnych, aby po ludzku opisywać TAJEMNICĘ WCIELENIA.

To święte napięcie, widoczne w zapisie ewangelicznym, zanim jeszcze zostanie zaangażowane do wyśpiewania dla Boga Magnifikat, powinno być przez nas zauważone najpierw na progu domostwa w Ain-Karim. 

Szczęśliwa jest Ta, która przyjęła, uznała za swój, zaplanowany jej przez Boga odcinek drogi: wyjątkowy, jedyny, święty, nigdy dosyć niewysłowiony, ale przecież dużo ważniejsze: że Jej, że wymagający i odpowiedzialny, że trudny, że wpleciony w normalność życia, że niezauważany przez wielu. A konkretnie, tu i teraz, po dotarciu do Judei wyraźnie złączony ze zmęczeniem, z potem, skwarem słońca i bólem nóg. „Szczęśliwa, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana”.

 

Maryjo Matko wyproś dla mnie łaskę zawierzenia, bym zawsze pełnienie woli Boga umiał powiązać ze swoim zmęczeniem, z potem, skwarem słońca i bólem nóg – głowy – serca. Bym nigdy nie oczekiwał (w domyśle – żądał) klimatyzowanego tunelu do Nieba. W epoce hedonizmu, rozbudzanych oczekiwań na rozmaite wygody i wytwarzania sztucznych potrzeb Ty naucz mnie, przez swój przykład, co znaczy być szczęśliwym.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap