Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę

Czy powierzenie się planom Boga oznacza niezaplanowane życie?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wydaje mi się, że w potwierdzeniu przez Maryję przyjęcia woli Boga jest niezwykła lekkość. Zdanie: „Niech mi się stanie według słowa twego” jest Jej zgodą i zarazem wyrazem wielkiego zaufania. Jest tu pełne gotowości maryjne „Niech się stanie” i równocześnie świadome wyznaczenie przestrzeni, dla Tego który posłał Anioła i sprawił, że Ona mogła z Nim rozmawiać: „według słowa twego”.

Czy powierzenie się planom Boga oznacza niezaplanowane życie? Z perspektywy naszej i biblijnego zapisu było się o co martwić. Tymczasem z jakiegoś powodu Maryja nie musiała, tak jak my, kalkulować.

My wiemy o zarządzonym przez Cezara, jakby na zawołanie, kilka miesięcy później spisie ludności i konieczności trudnej wędrówki do Betlejem, wiemy o przepełnionych gospodach i o żłobie, możemy obliczać odległość drogi ucieczki do Egiptu, nieco spokoju może nam dodawać pokłon trzech mędrców i ich dary, w tym złoto…

Ona nie musiała o tym wiedzieć. Ledwo przyjęła plan Boga, już gotowa była do przemierzenia, wcale nie obowiązkowej, drogi między Nazaret a Ain-Karin. Ta dająca (lub nie – niestety) wierzącym wszystkich wieków druga cześć wypowiedzi Maryi objawia nam fascynującą lekkość wchodzenia między prawdziwe ciężary.

 

Rozważania majowe. Odc. 10 Wsparta o Skałę

 

Wyrażenie zgody na zagospodarowanie własnych możliwości przez Wszechmogącego nie jest łatwe ani intuicyjne, w grę wchodzić przecież musi wolna wola, a jednak czyż z ostatecznego punktu widzenia nie jest to działanie najbardziej logiczne? Któż, nie chciałby mocą wiary gór przenosić lub w razie potrzeby móc stąpać po wodzie? Wiem, wiem, jako współcześni realiści nie powinniśmy w ogóle, nawet teoretycznie, podejmować takich kwestii! Tylko, że spojrzenie w głąb Ewangelii i zauważenie tego co tam się dzieje, nie pozwala naszych współczesnych postaw wiązać z realizmem. Pozostaje nam nagiąć umysł, albo rozminąć się kompletnie.

Waśnie dlatego postawa pobożnej Miriam jest taka fascynująca. Jej postawa wobec Boga  pokazuje, że wystarczy mieć właściwy grunt pod nogami, a mogą się nawet chwiać góry i rozstępować morza. Ona zaświadczyła, że jeśli jest się w życiu wspartym o dobrą Skałę, to żadna ścieżka wąska i stroma nie jest wcale straszna.

Matko z Nazaretu, proszę o umiejętność rozróżniania, gdzie w życiu współczesnych pokoleń niezbędne jest szkiełko i oko, a gdzie konieczne jest otworzenie się na Tego, który Jest i Działa według swojego zbawczego planu. Pozwól nam powoli rozumieć, że na ścieżkach wiary nie jest wcale konieczny wybór miedzy kalkulacją a romantyzmem: potrzebne jest zupełnie racjonalne zaufanie Bogu, który jest odwieczną Skałą.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica

Czy Dialog Maryi z Aniołem cię zawstydza?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Usłyszałem niedawno w katolickim radiu komentarz do sceny zwiastowania, który nie daje mi spokoju. Było w nim zdanie, które lokowało Maryję wśród wszystkich kobiet Izraela mających nadzieję, że staną się, dzięki boskim wyrokom, matkami Mesjasza. Dokładniej nawet to one wtedy wszystkie – kobiety Narodu Wybranego – miały mieć taką nadzieję. Byłby to fakt zadziwiający i wskazujący na bardzo wysoką samoocenę Izraelitek, także wszystkich mieszkanek małych miejscowości i wioseczek rozsianych wówczas po Ziemi Świętej.

Jest jednak kilka danych nieco osłabiających tę wizję rzeszy entuzjastek z pokolenia Maryi. Jedną z nich jest ówczesna rozbieżność ocen i opinii, co do oczekiwanego Mesjasza. Drugą, równie istotną wydaje się być naturalna człowiekowi religijnemu zdolność rozeznania grzechu i własnej niegodności.

Zrozumiała wydaje się, w grzesznym i dodatkowo okupowanym narodzie, modlitwa do spodziewanego Wybawcy: „Przyjdź”, ale wątpliwa wydaje się powszechność zawołania: „Przyjdź ze mnie, z mojego łona, za moją przyczyną”. Nie poznałem żadnego argumentu autora twierdzącego inaczej, więc wspominam tą współczesną myśl jedynie jako bladziutkie tło do kolejnego zdania, które naprawdę zapisał św. Łukasz, zdania, które sprowadziło Boga na ziemię. Może lepiej napisać, że jeżeli Boską sprawą było przyjść na ziemię, to tamto zdanie Maryi wpuściło Boga między ludzi. Zdanie w czasie zwiastowania najważniejsze: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

 

Rozważania majowe. Odc. 9 Służebnica

 

Gdy rozważamy wielkość Bożej miłości i Jego nieodwołalny plan zbawiania ludzi, możemy zadziwiać się takim podejściem, w którym oczekuje On na słowo zgody ze strony człowieka. Wówczas także oczekiwał.

Ponieważ obecnie rozważamy postawę drugiej strony tego zbawczego Dialogu, zawstydzający dla nas (mam nadzieję) jest początek ostatecznej wypowiedzi Dziewicy z Nazaretu: „Oto ja służebnica Pańska”. Służebnica.

Pewnie dlatego, że padło wówczas takie, a nie inne słowo, zgrzyta w głowie ta współczesna wizja dziewczyny, jednej z wielu, wyrywającej się z nadzieją wydania na świat Mesjasza, która woła codziennie do Boga: „To ja. To ja, tutaj jestem”.

Miriam z Nazaretu się nie zgłosiła – została wybrana.

 

Maryjo, Najskromniejsza z Dziewic pomóż mi ustawić się w Dialogu z Panem po Dobrej stronie, pomóż Służyć Bogu i ludziom. Niech ta postawa będzie bliska wszystkim współczesnym dziewczynom, niech dodaje im tej pięknej skromności i pokory, zwłaszcza teraz, gdy tak powszechne jest myślenie o sobie i o własnej wygodzie. Pokorna Służebnico naucz mnie służyć.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap