Nasze projekty

Św. Marcin de Porres. Dominikanin z sercem św. Franciszka

Można go rozpoznać po stroju nieco innym niż dominikański. Nosił bowiem czarny szkaplerz. Otrzymują go w Zakonie Kaznodziejskim bracia konwersi – ci, którzy składają śluby zakonne ale nie przyjmują święceń. Dziś nazywani są oni kooperatorami (współpracownikami) i pełnią funkcję zakrystianów czy ogrodników, prowadzą księgi parafialne. Wyróżniają go także nietypowe rysy twarzy. Marcin de Porres był […]

„Największym cierpieniem dusz jest tęsknota za Bogiem”. Co św. s. Faustyna zobaczyła w czyśćcu?

W „Dzienniczku” św. s. Faustyna wielokrotnie wskazuje na konieczność gorliwej modlitwy za dusze zmarłych. W jej zapiskach znajdziemy opis czyśćca – święta udała się tam wraz ze swoim Aniołem Stróżem. Ta wizja była odpowiedzią na pytanie św. Faustyny skierowane do Pana Jezusa za kogo ma się modlić. Oto co zapisała: „Miejsce mgliste, napełnione ogniem” W […]

„Przedziwny jest Bóg w Świętych swoich!” Jak kard. Wyszyński żegnał Matkę Czacką

Przedziwny jest Bóg w Świętych swoich! (…) Dziś, w Kalwaryjny piątek, mamy złożyć do wiernej służebnicy Boga- ziemi, służebnicę Krzyża Chrystusowego, pierwszą franciszkankę, oddana dziełu uszczęśliwiania doli niewidomych. W tej chwili moim jest obowiązkiem stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnej dłoni słów, pochwycić przynajmniej odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia […]

Cud św. Józefa z Santa Fe

Święty Józef, specjalista od… schodów Kaplicę zaprojektował znany wówczas w tamtych stronach architekt, ale okazało się, że nie przewidział w niej schodów prowadzących na chór, znajdujący się ok. 7 metrów nad posadzką. Zresztą wydawało się, że w kaplicy nie było już miejsca na postawienie takich schodów. W dodatku jej budowniczy nagle zmarł i nie było […]

Bł. Maria Karłowska. Patronka osób zagubionych moralnie

Potrafiła cierpliwie słuchać, nigdy nie oceniała innych i stawiała wymagania na miarę indywidualnych możliwości. Była przekonana, że miłość wypływająca z miłości Chrystusa może wyrwać każdego człowieka nawet z największej nędzy moralnej.  W ubogich dzielnicach Kiedy miała 17 lat, na ręce swojego spowiednika złożyła prywatne śluby czystości. W tym samym roku, w odstępie zaledwie miesiąca, zmarli […]

Męczennicy z Pratulina. „To nie bitwa o kościół, to walka za wiarę i za Chrystusa!”

Próba jedności Na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku podjęto próbę zjednoczenia chrześcijaństwa. Prawosławni wyznawcy Chrystusa z terenów Rzeczpospolitej z czasem zaczęli przyjmować zwierzchnictwo papieża i dogmaty katolickie, pozostając jednak przy liturgii wschodniej w języku starocerkiewnosłowiańskim. Nazywano ich grekokatolikami lub unitami. Kościół unicki stopniowo ulegał przeobrażeniom: do świątyń wprowadzono organy, stacje Drogi Krzyżowej czy modlitwę […]

„W tej chwili jakaś siła wstąpiła w duszę moją”. Św. s. Faustyna o modlitwie różańcowej

W Dzienniczku św. siostry Faustyny znajdziemy fragmenty obrazujące niezwykłą siłę modlitwy różańcowej. Co o różańcu mówiła św. s. Faustyna? Skuteczna modlitwa za konających W pewnej chwili, kiedy po południu przyszłam do ogrodu, powiedział mi Anioł Stróż: Módl się za konających. I zaraz zaczęłam różaniec za konających z ogrodniczkami. Po skończonym różańcu zaczęłyśmy różne modlitewki za […]

Nienawiść można pokonać jedynie miłością! Bł. Emilian Kowcz, „Proboszcz Majdanka”

Próbował ratować każdego człowieka Ks. Emilian Kowcz urodził się 20 sierpnia 1884 r. w Kosmaczu na Huculszczyźnie. Ukończył studia teologiczne w rzymskim Collegium Ruthenum. Następnie w roku 1911 przyjął święcenia kapłańskie. A 11 lat później objął urząd proboszcza parafii Przemyślany koło Lwowa, który sprawował przez kolejne 20 lat. Podczas niemieckiej okupacji niósł pomoc Polakom, Ukraińcom […]

Pokora – naucz się jej od najbardziej pokornego wśród świętych!

Niezadowolony brat W klasztorze Colle dei Cappuccini w Nikozji, do którego skierowano go po rocznym nowicjacie, przydzielono mu najprostsze zadania. Był furtianem, ogrodnikiem, szewcem i pielęgniarzem. Przede wszystkim zaś objął funkcję kwestarza, czyli zbierał jałmużnę na rzecz ubogich i potrzebujących. Wiele razy był z tego powodu przeganiany, traktowany z pogardą i oschłością. W zakonie też […]

Październik. Miesiąc wyjątkowych świętych!

1 października. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus Teresa Martin już jako czternastoletnia dziewczyna chciała wstąpić do zakonu karmelitanek bosych. Początkowo odmawiano jej ze względu na młody wiek i słabe zdrowie, po roku została jednak przyjęta. W Karmelu otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. 2 października. Świętych Aniołów Stróżów Bóg ciągle i na […]

Św. Grzegorz Oświeciciel – apostoł Armenii

30 września Kościół katolicki wspomina św. Grzegorza Oświeciciela – apostoła Armenii, czczonego nie tylko przez Ormiański Kościół Apostolski, ale także przez prawosławie, przede wszystkim rosyjskie. 25-27 września 2001 r. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Armenii z okazji 1700. rocznicy przyjęcia chrześcijaństwa przez jej naród nawiedził miejsce kultu świętego w klasztorze Chor Wirap pod […]

Święte chłopaki

Nastolatkowie z Meksyku Ewangelizacja dzisiejszego Meksyku rozpoczęła się w 1524, a więc w 5 lat po wylądowaniu tam żołnierzy hiszpańskich pod wodzą Cortesa, gdy do Tenochtitlánu (na miejscu dzisiejszego Miasta Meksyk) przybyli pierwsi franciszkanie, do których później dołączyli dominikanie. Oba te zakony z jednej strony bardzo troszczyły się o pozyskanie dla chrześcijaństwa jak największej liczby […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę