Nasze projekty

Jutro Święto – Najświętszego Serca Pana Jezusa

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA • Rok B • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski • CZYTANIA: Księga Ozeasza 11,1.3– 4.8c–9 • Psalm: Księga Izajasza 12,2–5 • List do Efezjan 3,8–12.14–19 • Ewangelia wg św. Jana 19,31–37 STO SŁÓW Na […]

Jutro Święto – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

PUNKT WYJŚCIA WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH • Msza pierwsza • KOLEKTA: Będziemy prosili Boga, aby dał wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią • CZYTANIA: Księga Hioba 19,1.23–27a • Psalm 27,1.4.7.8b.9a.13–14; List do Koryntian 15,20–24a.25–28 • Ewangelia wg św. Łukasza 23,44–46.50.52–53;24,1–6a STO SŁÓW Cierpienie to w istocie podejrzenie: jestem sam. Dlatego w chwilach […]

Rocznica poświęcenia kościoła własnego. Dlaczego obchodzimy tą uroczystość?

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO albo ŚWIĘTOROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERANEŃSKIEJ • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: zielony • CZYTANIA: Księga Ezechiela 47,1–2.8–9.12 • Psalm 46,2–3.5–6.8–9 • Pierwszy List do Koryntian 3,9b–11.16–17 • Ewangelia wg św. Jana 2,13–22 STO SŁÓW Obchodzimy dziś święto będące pamiątką poświęcenia kościoła. Czytania mszalne wskazują nam jednak, że rolą […]

Krzyż pełen paradoksów. Właśnie tam dokonuje się zbawienie

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA: Będziemy prosili, abyśmy w niebie otrzymali owoce odkupienia • CZYTANIA: Księga Liczb 21,4b–9 • Psalm 78,1–2.34–38 • List do Filipian 2,6–11 • Ewangelia wg św. Jana 3,13–17 STO SŁÓW Zagadkowe to wydarzenie: umierający od ukąszeń plagi węży Izraelici, utworzenie miedzianego […]

Narodziny Maryi. Początek zbawienia

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY • KOLOR SZAT: biały • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLEKTA: Prosimy Boga, aby macierzyństwo Maryi stało się początkiem naszego zbawienia • CZYTANIA: Księga Micheasza 5,1–4a albo List do Rzymian 8,28–30 • Psalm 13,6 • Ewangelia wg św. Mateusza 1,1–16.18–23 STO SŁÓW W święto Narodzenia Maryi Liturgia Słowa ani razu […]

Oto finał życia Maryi. Dzielnie przebrnęła przez życiowe eliminacje

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY • Msza w dzień • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w chwale Maryi • CZYTANIA: Apokalipsa św. Jana 11,19; 12,1.3–6.10 • Psalm 45,7.10–12.14–15 • Pierwszy List do Koryntian 15,20–26 • Ewangelia wg […]

Przemieniony. Nie cudowne epizody budują wiarę, lecz Słowo, które karmi codziennie

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO • KOLOR SZAT: biały • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy posłuszni głosowi Jezusa, stali się Jego współdziedzicami • CZYTANIA: Księga Daniela 7,9–10.13–14 • Psalm 97,1–2.5–6.9 • Drugi List Świętego Piotra Apostoła 1,16–19 • Ewangelia wg św. Mateusza 17,1–9 (Rok A) • Ewangelia wg św. Marka 9,2–10 (Rok B) […]

Dzieliło ich wszystko. Połączył Chrystus. Św. Piotr i Paweł – filary Kościoła

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA • KOLOR SZAT: biały • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLEKTA: Modlimy się za Kościół, aby wiernie zachowywał naukę apostołów • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 12,1–11 • Psalm 34,2–9 • Drugi List do Tymoteusza 4,6–9.17–18 • Ewangelia wg św. Mateusza 16,13–19 STO SŁÓW Połączył ich Chrystus, choć pochodzili z odległych galaktyk. […]

Jan Chrzciciel. Dzięki temu, że wiedział, kim nie jest, doskonale wiedział, kim jest

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA • Msza w dzień • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, aby skierował dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju • CZYTANIA: Księga Izajasza 49,1–6 • Psalm 139,1–3.13–15 • Dzieje Apostolskie 13,22–26 • Ewangelia wg św. Łukasza 1,57–66.80 STO SŁÓW Ukształtowany od urodzenia, […]

Taki jest Bóg. Kocha pierwszy, każdego, mimo wszystko. Nawet gdy doświadczy zdrady

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA • Rok A • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 7,6–11 • Psalm 103,1–4.6–7.8.10 • Pierwszy List św. Jana Apostoła 4,7–16 • Ewangelia wg św. Mateusza 11,25–30 STO SŁÓW Przyzwyczajeni […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę