Fot. Stiopa/Wikipedia

Jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce

I wcale nie jest nim Cmentarz Rakowicki w Krakowie czy Cmentarz Powązkowski w Warszawie! Jeden z najstarszych cmentarzy katolickich w Polsce to Stary Cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwsza informacja o nim znalazła się na planie miasta z 1784 r.

Reklama

Jeden z pierwszych cmentarzy przeniesionych poza teren kościoła

Stary Cmentarz położony między ul. Wysocką a Wrocławską ma powierzchnię 1,256 ha. O jego powstanie zabiegał w końcu XVIII wieku proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa ks. Franciszek Chrzanowski. Duchowny zwrócił się z taką prośbą do Radziwiłłów, którzy byli właścicielami miasta. Przeniesienie cmentarza poza teren kościoła było jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce.

Cmentarz kilkakrotnie narażony był na likwidacje m.in. w 1820 r. przez władze pruskie i w czasie II wojny światowej. W 1962 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie, powołując się na zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej, zamknęło cmentarz dla celów grzebalnych. Wówczas nekropolia uległa dewastacji. Dopiero w 1984 r. cmentarz ponownie otwarto. Najpierw zarządzała nim parafia farna, a obecnie jest pod nadzorem Miejskiego Zakładu Zieleni. Nekropolia została wpisana do rejestru zabytków w 1987 r.

Reklama
Reklama
Panorama Starego Cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim z lat 1784-1962 | Fot. Tobiii/Wikipedia

Miejsce wiecznego spoczynku wybitnych osobistości

Najstarszy z zachowanych nagrobków pochodzi z 1842 r., gdzie spoczywa Juliane Handke z Domaszewskich. Z ok. 2800 osób pochowanych tu od początku istnienia cmentarza udało się zidentyfikować 1250. Ostrowski cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku wielu ludzi wpisanych na trwałe w dzieje miasta. Znajdują się tutaj groby wybitnych osobistości, m.in. weteranów powstania listopadowego, Wiosny Ludów i powstania styczniowego, działaczy narodowych i społeczników w czasach zaborów, osobistości z II Rzeczypospolitej, ludzi kultury, członków starych ostrowskich rodów.

W jednym z grobów spoczywają rodzice i siostra kard. Edmunda Dalbora, pierwszego prymasa Polski Odrodzonej. Pochowani zostali tutaj m.in. ks. Augustyn Szamarzewski, proboszcz, uczestnik powstania styczniowego, organizator polskiej spółdzielczości kredytowej w zaborze pruskim, ks. Jan Kompałła, proboszcz, inicjator budowy Królewskiego Katolickiego Gimnazjum Męskiego, Gustaw Bojanowski, pisarz, autor książek o Fryderyku Chopinie i Adamie Mickiewiczu, Witold Leitgeber, księgarz, wydawca, pisarz, Wincenty Broniwój-Orliński, prawnik, działacz emigracyjny.

Reklama
Reklama
Rzeźba NMP z Dzieciątkiem na Starym Cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim | Fot. Tobiii/Wikipedia

,,Mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk’

Niektóre nagrobki są wysokiej artystycznej klasy, można znaleźć formy klasyczne, neoromantyczne, secesyjne, kubistyczne. Niewątpliwie najpiękniejszym pomnikiem cmentarnym jest rzeźba „Pielgrzym” z 1890 r. dłuta Władysława Marcinkowskiego, która stała niegdyś na grobie ks. Konstantego Chiżyńskiego, a obecnie znajduje się w krużganku ostrowskiej konkatedry.

Na cmentarzu na wysokich cokołach stoją figury Matki Bożej i św. Józefa. Aleje wysadzono grabami i lipami – dziś drzewa te należą do pomników przyrody. W 1833 r. nekropolię opasano murem, który zachował się do obecnych czasów. Nad bramą umieszczono wymowny napis: ,,Mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk’’.

Reklama

KAI,zś/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę