Nasze projekty

Papieska encyklika „Fratelli tutti” ukaże się 4 października

3 października w Asyżu Papież Franciszek podpisze swoją kolejną encyklikę. Jej tekst zostanie opublikowany następnego dnia. Tytuł trzeciej papieskiej encykliki został zaczerpnięty z jednego z pism św. Franciszka z Asyżu.

Pod koniec sierpnia biskup włoskiej diecezji Rieti, Domenico Pompili, poinformował o tym, że wkrótce ukaże się nowa encyklika Papieża Franciszka. Informację tę potwierdził na początku września dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni., że 3 października papież podpisze w Asyżu swoją kolejną encyklikę. Będzie ona zatytułowana „Fratelli Tutti” i, jak czytamy w podtytule, będzie mówić ona o braterstwie i przyjaźni społecznej. Ma nawiązywać do dokumentu „O ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, który Franciszek podpisał w Abu Zabi wspólnie z wielkim imamem Ahmadem Al-Tayyebem z kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar w lutym 2019 r.

Początek encykliki to słowa z Napomnień św. Franciszka „Bracia wszyscy, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową”. Również tytuł poprzedniej encykliki, „Laudato Si', był nawiązaniem do tekstu św. Franciszka z Asyżu – Pieśni Słonecznej.”Fratelli Tutti” będzie trzecią encykliką Papieża Franciszka.

Papież podpisze encyklikę 3 października w Asyżu. Będzie to dzień liturgicznego wspomnienia św. Franciszka. O godz. 15.00 Ojciec Święty przybędzie do Sacro Convento. Tam, przy grobie św. Franciszka, odprawi Mszę Świętą, a na jej zakończenie podpisze encyklikę. Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej Ojciec Święty pragnie, aby ze względu na sytuację sanitarną wizyta miała formę prywatną, bez udziału wiernych. Zaraz po zakończeniu uroczystości Franciszek wróci do Watykanu.

Reklama

W niektórych krajach pojawiła się dyskusja nad tytułem nowego dokumentu papieskiego i jego poprawnym tłumaczeniu. Jak podkreśla Andrea Tornielli, fakt, że Ojciec Święty nie zmienił słów „Wszyscy bracia” nie oznacza jakiegokolwiek zamiaru wykluczenia kobiet z grona adresatów encykliki. Zaznaczył też, że Ojcu Świętemu bardzo zależy na braterstwie i przyjaźni społecznej i dlatego zamierza zwrócić się do wszystkich sióstr i braci, wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, którzy zamieszkują ziemię, nikogo nie wykluczając.

Żyjemy w czasach naznaczonych wojną, ubóstwem, migracją, zmianami klimatycznymi, kryzysem ekonomicznym, pandemią: uznanie siebie za braci i siostry, rozpoznanie w tym, którego spotykamy brata i siostrę, a dla chrześcijan rozpoznanie w drugim, który cierpi, oblicza Jezusa, jest sposobem na potwierdzenie elementarnej godności każdej istoty ludzkiej stworzonej na obraz Boży. Jest to również sposób na przypomnienie sobie, że z obecnych trudności nie możemy nigdy wyjść sami, jeden przeciwko drugiemu, Północ przeciwko Południu, bogaci przeciwko biednym, czy oddzieleni jakąkolwiek inną różnicą wykluczającą

Tornielli zwrócił także uwagę, że braterstwo i przyjaźń społeczna – główne tematy encykliki, wymienione w jej podtytule – wskazują na to, co łączy mężczyzn i kobiety, a mianowicie uczucie, które powstaje między osobami, które nie są powiązane więzami krwi, a wyraża się poprzez akty życzliwości, poprzez formy pomocy i wielkoduszne działania w chwili potrzeby. Bezinteresowne uczucie do innych ludzi, niezależnie od wszelkich różnic i przynależności. – Z tego względu nie może być żadnych nieporozumień ani zindywidualizowanego odczytywania uniwersalnego i obejmującego każdego człowieka przesłania słów «Bracia wszyscy» – mówi Tornielli.

Reklama

Oryginalny tytuł encykliki we wszystkich językach – również w języku polskim – pozostanie nieprzetłumaczony. Tekst encykliki opublikowany zostanie 4 października.

os, KAI/Stacja7

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite