Papieska encyklika “Fratelli tutti” ukaże się 4 października

3 października w Asyżu Papież Franciszek podpisze swoją kolejną encyklikę. Jej tekst zostanie opublikowany następnego dnia. Tytuł trzeciej papieskiej encykliki został zaczerpnięty z jednego z pism św. Franciszka z Asyżu.

Polub nas na Facebooku!

Pod koniec sierpnia biskup włoskiej diecezji Rieti, Domenico Pompili, poinformował o tym, że wkrótce ukaże się nowa encyklika Papieża Franciszka. Informację tę potwierdził na początku września dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni., że 3 października papież podpisze w Asyżu swoją kolejną encyklikę. Będzie ona zatytułowana “Fratelli Tutti” i, jak czytamy w podtytule, będzie mówić ona o braterstwie i przyjaźni społecznej. Ma nawiązywać do dokumentu “O ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, który Franciszek podpisał w Abu Zabi wspólnie z wielkim imamem Ahmadem Al-Tayyebem z kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar w lutym 2019 r.

Początek encykliki to słowa z Napomnień św. Franciszka “Bracia wszyscy, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową”. Również tytuł poprzedniej encykliki, “Laudato Si’, był nawiązaniem do tekstu św. Franciszka z Asyżu – Pieśni Słonecznej.”Fratelli Tutti” będzie trzecią encykliką Papieża Franciszka.

Papież podpisze encyklikę 3 października w Asyżu. Będzie to dzień liturgicznego wspomnienia św. Franciszka. O godz. 15.00 Ojciec Święty przybędzie do Sacro Convento. Tam, przy grobie św. Franciszka, odprawi Mszę Świętą, a na jej zakończenie podpisze encyklikę. Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej Ojciec Święty pragnie, aby ze względu na sytuację sanitarną wizyta miała formę prywatną, bez udziału wiernych. Zaraz po zakończeniu uroczystości Franciszek wróci do Watykanu.

W niektórych krajach pojawiła się dyskusja nad tytułem nowego dokumentu papieskiego i jego poprawnym tłumaczeniu. Jak podkreśla Andrea Tornielli, fakt, że Ojciec Święty nie zmienił słów “Wszyscy bracia” nie oznacza jakiegokolwiek zamiaru wykluczenia kobiet z grona adresatów encykliki. Zaznaczył też, że Ojcu Świętemu bardzo zależy na braterstwie i przyjaźni społecznej i dlatego zamierza zwrócić się do wszystkich sióstr i braci, wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, którzy zamieszkują ziemię, nikogo nie wykluczając.

 

Żyjemy w czasach naznaczonych wojną, ubóstwem, migracją, zmianami klimatycznymi, kryzysem ekonomicznym, pandemią: uznanie siebie za braci i siostry, rozpoznanie w tym, którego spotykamy brata i siostrę, a dla chrześcijan rozpoznanie w drugim, który cierpi, oblicza Jezusa, jest sposobem na potwierdzenie elementarnej godności każdej istoty ludzkiej stworzonej na obraz Boży. Jest to również sposób na przypomnienie sobie, że z obecnych trudności nie możemy nigdy wyjść sami, jeden przeciwko drugiemu, Północ przeciwko Południu, bogaci przeciwko biednym, czy oddzieleni jakąkolwiek inną różnicą wykluczającą

 

Tornielli zwrócił także uwagę, że braterstwo i przyjaźń społeczna – główne tematy encykliki, wymienione w jej podtytule – wskazują na to, co łączy mężczyzn i kobiety, a mianowicie uczucie, które powstaje między osobami, które nie są powiązane więzami krwi, a wyraża się poprzez akty życzliwości, poprzez formy pomocy i wielkoduszne działania w chwili potrzeby. Bezinteresowne uczucie do innych ludzi, niezależnie od wszelkich różnic i przynależności. – Z tego względu nie może być żadnych nieporozumień ani zindywidualizowanego odczytywania uniwersalnego i obejmującego każdego człowieka przesłania słów «Bracia wszyscy» – mówi Tornielli.

Oryginalny tytuł encykliki we wszystkich językach – również w języku polskim – pozostanie nieprzetłumaczony. Tekst encykliki opublikowany zostanie 4 października.

 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“Bóg wychodzi do człowieka”. Anioł Pański z papieżem

O Bogu, który nie przestaje powoływać i chce hojnie wynagradzać każdego, mówił przed południową modlitwą "Anioł Pański" papież Franciszek.

Polub nas na Facebooku!

Nawiązując do odczytywanej dziś w Kościołach Ewangelii o robotnikach najmowanych w czasie dnia przez właściciela winnicy, Papież wyjaśnił, że Jezus chce nam dziś pokazać dwa zadziwiające sposoby działania Boga: powołanie i wynagradzanie.

Po pierwsze, powołanie. Pięć razy gospodarz winnicy wychodzi na plac i wzywa do pracy dla niego: o szóstej, dziewiątej, dwunastej, trzeciej i piątej po południu. Wzruszający jest obraz owego gospodarza, który kilka razy wychodził na plac poszukując robotników do swojej winnicy. Ten gospodarz przedstawia Boga powołującego wszystkich i powołującego zawsze. Bóg działa w ten sposób również dzisiaj: wciąż powołuje wszystkich, o każdej porze, zapraszając do pracy w swoim królestwie. Jest to styl Boga, do którego przyjmowania i naśladowania jesteśmy z kolei powołani. Nie jest On zamknięty w swoim świecie, ale „wychodzi”. Bóg nieustannie „wychodzi”, szukając nas. Nie jest zamknięty. Bóg „wychodzi”. Wychodzi nieustannie w poszukiwaniu osób, ponieważ chce, aby nikt nie został wykluczony z Jego planu miłości – mówił Ojciec Święty.

Wyjaśniając drugie zagadnienie – wynagradzanie – zwrócił uwagę na hojność Boga, który każdemu chce dać maksymalnie wiele, nie zatrzymując nic dla siebie. – Bóg zawsze wynagradza maksymalnie. Nie ogranicza się do połowy zapłaty. Wynagradza wszystko. I tutaj rozumiemy, że Jezus nie mówi o pracy i sprawiedliwej płacy, co jest oddzielną kwestią, ale o królestwie Bożym i dobroci Ojca niebieskiego, który nieustannie wychodzi, aby zapraszać i maksymalnie wynagradza wszystkich – tłumaczył Papież.

Na zakończenie modlitwy Franciszek pozdrowił katolików na Węgrzech. W tych dniach miał się tam odbywać Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który z powodu pandemii został przesunięty przyszły rok. 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, odbywający się pod hasłem „Wszystkie moje źródła są w Tobie” (Ps 87,7) odbędzie się w dniach 5-12 września 2021 r. Wciąż są otwarte zapisy dla uczestników, którzy chcieliby wziąć w nim udział, a na stronie iec2020.hu dostępne są katechezy przygotowujące do spotkania.

 

ah, Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap