Franciszek: Wielki Post to czas pielgrzymki nadziei

O Wielkim Poście jako pielgrzymce nadziei mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Jego katechezy środowej na placu św. Piotra wysłuchało dziś ponad 10 tys. wiernych

Polub nas na Facebooku!

Ojciec Święty zaznaczył, że spojrzenie na Wielki Post w perspektywie nadziei wypływa z tajemnicy paschalnej, ku której ukierunkowany jest cały ten czas czterdziestu dni przygotowań na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to okres pokuty, także umartwienia, ale które nie są celem samym w sobie, lecz służą temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, abyśmy odnowili naszą tożsamość chrzcielną, to znaczy narodzili się na nowo „z wysoka”, z Bożej miłości.

 

Franciszek odwołał się do doświadczenia wyjścia Izraelitów z Egiptu. Wskazał, że ta pielgrzymka narodu wybranego odbywa się w nadziei, jest wyjściem z niewoli ku wolności. Wszystko na tej drodze „ma sens tylko w zbawczym planie Boga, który chce dla swego ludu życia, a nie śmierci, radości, a nie bólu” – powiedział papież.

 

Ojciec Święty przypomniał, że nasze zbawienie zawdzięczamy Panu Jezusowi i temu, że otworzył nam drogę przez swoją mękę i śmierć krzyżową. Nie oznacza to jednak, że nam już nic nie pozostało do zrobienia. Również i my jesteśmy wezwani do odpowiedzenia „tak” i do naszego udziału w zbawczym dziele Chrystusa.

 

„W tym sensie Wielki Post jest «sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia», naszej pielgrzymki od niewoli ku wolności, którą zawsze trzeba ponawiać” – powiedział Franciszek. Zaznaczył, że wielkopostne wyjście jest pielgrzymką w której kształtuje się sama nadzieja.

 

„Z sercem otwartym na tę perspektywę wkraczamy dziś w Wielki Post. Czując się częścią świętego ludu Bożego, z radością rozpoczynamy dzisiaj tę pielgrzymkę nadziei” – stwierdził papież na zakończenie swojej katechezy.


st (KAI) / Watykan

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Z WATYKANU

Papież do Polaków: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie Franciszek zachęcił polskich pielgrzymów do głębokiego przeżycia Wielkiego Postu. Środa Popielcowa przypomina nam o kruchości życia człowieka i świata: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” - mówił Papież

Polub nas na Facebooku!

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Drodzy pielgrzymi polscy, serdecznie pozdrawiam was tu obecnych i waszych bliskich. Środa Popielcowa przypomina nam o kruchości życia człowieka i świata: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Ten dzień zachęca nas do patrzenia na życie w świetle nauczania Pana Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” i wzywa wszystkich do przemiany serc. Czyni to słowami Świętego Pawła: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 21). Znak popiołu i słowa usłyszane w dzisiejszej liturgii niech wzmogą naszą wielkopostną refleksję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy Wielki Post, czas przygotowania do Wielkanocy, który czerpie światło z tajemnicy paschalnej. Wyruszamy w pielgrzymce wiary i nadziei ku Chrystusowi, Który jest Światłem. Podejmujemy pokutę, umartwienie, by ożywić w sobie tajemnicę naszego zmartwychwstania w Chrystusie; by, odnowić własną tożsamość, wynikającą z przyjętego Chrztu świętego. Ta perspektywa odnowy i przemiany sprawia, że Wielki Post jest ze swej natury czasem nadziei. Wspominamy wydarzenia opisane w Księdze Wyjścia i osobę Mojżesza, który wyprowadził naród wybrany z niewoli. Wyjście z Egiptu przenikała ogromna nadzieja ludzi. Przede wszystkim wspominamy jednak Paschę Chrystusa, przez którą otworzył nam drogę do życia wiecznego. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas z grzechów i dokonał naszego zbawienia. Ten wielki dar zobowiązuje nas do wysiłku, do pracy nad sobą, do stawiania czoła pokusom, by pokonać grzech i zło. W Wielkim Poście żyjemy szczególną dynamiką nawrócenia, pielgrzymowaniem z niewoli grzechu ku wolności, które zawsze trzeba podejmować i ponawiać. Jest ono trudne, bo miłość wymaga wysiłku, ale jest to pielgrzymowanie, które kształtuje w nas silną, niezłomną nadzieję. Podejmijmy je chętnie wraz z Dziewicą Maryją. Ona w godzinie męki i śmierci swojego Syna wierzyła w zwycięstwo miłości Boga, miała w sobie nadzieję Jego zmartwychwstania.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi pielgrzymi z parafii św. Stanisława z miejscowości Kobylin-Borzymy (diec. łomżyńska) oraz grupa z Biura Pielgrzymkowego “PAX” z Białegostoku.


st (KAI) / Watykan

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap