Franciszek rozpoczął rekolekcje

Wieczorną nauką głoszoną przez włoskiego benedyktyna o. Bernardo Francesco Maria Gianni rozpoczęły się 10 marca 5-dniowe rekolekcje, w których bierze udział papież Franciszek i kuria rzymska. Wielkopostne odosobnienie odbywa się, podobnie jak rok temu, w Domu Boskiego Mistrza w miasteczku Ariccia koło Rzymu.

Polub nas na Facebooku!

Rytm rekolekcji wyznaczają codzienna Eucharystia, dwie medytacje, nieszpory i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Tegoroczny rekolekcjonista jest opatem słynnego florenckiego klasztoru benedyktynów z Góry Oliwnej – San Miniato al Monte. w rozmowie z Radiem Watykańskim powiedział, że właśnie codzienne życie mnichów wraz z wierszami włoskiego poety Mario Luziego stanowiło dlań główną inspirację w przygotowaniu jego rozważań wielkopostnych.

– Temat wypłynął na modlitwie i medytacji. Stwierdziłem, że oddaje on najlepiej moje życie, które jako zakonnik przeżywam w klasztorze ukierunkowany na Boga, ale też na miasto, które cały czas obecne jest w naszym spojrzeniu – wyznał o. Gianni. Uznał, że “pożyteczne może być monastyczne odczytanie tego napięcia między naszym sercem zakorzenionym w Panu, w służbie, liturgii, życiu braterskim i w pracy, co stanowi zasadniczy rys doświadczenia benedyktyńskiego, a tym spojrzeniem skierowanym na miasto”.

Zakonnik przywołał piękne, jak to określił, refleksje Franciszka z jego encykliki «Evangelii gaudium» na temat poszukiwania Boga właśnie w mieście. “Dlatego pomyślałem, że będzie to klamra doskonale spinająca oczekiwania papieża i jego współpracowników, którzy nie są przecież mnichami, z doświadczeniem mojego życia monastycznego”.

O modlitewne towarzyszenie w rekolekcjach papież Franciszek poprosił wiernych jeszcze w niedzielę w południe, na zakończenie modlitwy Anioł Pański na Placu św. Piotra.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Niech Wielki Post pomoże nam się oczyścić i otworzyć na Boga

Do wykorzystania Wielkiego Postu do oczyszczenia się, oraz doświadczenia obecności Boga w naszym życiu zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Papież nawiązał do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk 4, 1-13) opisującego kuszenie Pana Jezusa na pustyni i wskazał, że w obliczu pokus szatana do walki z nimi potrzebne są życie wewnętrzne, wiara w Boga oraz pewność Jego miłości. Zaapelował, byśmy zawsze odrzucali zło a przyjmowali dobro.

Polub nas na Facebooku!

Na wstępie Franciszek zauważył, że trzy pokusy szatana wskazują trzy drogi, które zawsze proponuje świat, obiecując wielkie sukcesy: chciwość posiadania, ludzką sławę i instrumentalne posługiwanie się Bogiem.

Papież wskazał, że chciwość posiadania zawsze wychodzi od naturalej potrzeby posilenia się, życia, samorealizacji, bycia szczęśliwymi, chcąc nas skłonić do myślenia, że to wszystko jest możliwe bez Boga, w nawet wbrew Niemu. „Jezus odmawia stwierdzając: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek» (w. 4). Przypominając długą wędrówkę narodu wybranego przez pustynię Jezus potwierdza, że chce z całkowitą ufnością powierzyć się opatrzności Ojca, który zawsze troszczy się o swoje dzieci” – stwierdził Ojciec Święty.

Z kolei druga pokusa – ludzkiej sławy, jak podkreślił Franciszek, grozi zatraceniem godności, by osiągnąć samorealizację. Tymczasem zasmakowujemy upojenia pustą radością, która szybko zanika, a Jezus odpowiada, że człowiek winien oddawać cześć i służyć jedynie Bogu.

Ojciec Święty zauważył, że trzecia pokusa- instrumentalnego posługiwania się Bogiem dla własnej korzyści – jest w istocie próbą przyciągnięcia Boga na swoją stronę, prosząc Go o łaski, które służą zaspokojeniu naszej pychy. „Diabłu, który cytując Pismo Święte zachęca Go, by starał się u Boga o niezwykły cud Jezus przeciwstawia ponownie stanowczą decyzję, by pozostać pokornym i ufnym wobec Ojca” – powiedział papież.

Franciszek wskazał, że te trzy propozycje szatana chcą nas oddzielić od Boga. „Jezus, osobiście stawiając czoła tym próbom, trzykrotnie przezwycięża pokusę, aby w pełni przystać na plan Ojca. I wskazuje nam środki zaradcze: życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność Jego miłości. Wykorzystajmy zatem Wielki Post, jako szczególny czas, aby się oczyścić, aby doświadczyć pocieszającej obecności Boga w naszym życiu” – zachęcił Ojciec Święty. Podkreślił, że Jezus odpowiadając kusicielowi nie nawiązuje dialogu, lecz odpowiada na trzy wyzwania jedynie Słowem Bożym. “To nas uczy, że z diabłem nie prowadzi się dialogu, nie powinno się prowadzić dialogu. Trzeba jemu odpowiadać jedynie Słowem Bożym” – podkreślił papież. Franciszek zachęcił, byśmy prosili Matkę Bożą o pomoc, byśmy zawsze odrzucali zło a przyjmowali dobro.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap