Nasze projekty

Franciszek do Żydów: Jesteśmy wezwani do wspólnego dawania świadectwa o Bogu miłosierdzia

"Jesteśmy wezwani do wspólnego dawania świadectwa o Bogu miłosierdzia i sprawiedliwości, który kocha i troszczy się o wszystkich ludzi. Możemy to uczynić, czerpiąc z duchowego dziedzictwa, które po części dzielimy" - stwierdził Franciszek w pozdrowieniu do przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych.

fot. Pbro. Carlos Pelayo/cathopic.com

Tekst papieskiego pozdrowienia został przekazany prefektowi Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kardynałowi Kurtowi Kochowi, który odpowiada także za dialog z judaizmem.

Franciszek podkreślił w nim znaczenie wzajemnych spotkań oraz współpracy Żydów i chrześcijan, by „przeciwdziałać pewnym negatywnym tendencjom występującym w naszych zachodnich społeczeństwach: bałwochwalstwu samych siebie i pieniędzy, skrajnemu indywidualizmowi oraz kulturze obojętności i marnotrawstwa”. Jesteśmy wezwani do wspólnego dawania świadectwa o Bogu miłosierdzia i sprawiedliwości, który kocha i troszczy się o wszystkich ludzi. Możemy to uczynić, czerpiąc z duchowego dziedzictwa, które po części dzielimy, dziedzictwa, za którego ochronę i coraz głębsze zrozumienie jesteśmy odpowiedzialni – stwierdził Ojciec Święty.

„Umacniając dialog, możemy przeciwstawić się ekstremizmowi”

Papież zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania obszarów porozumienia możliwych do zaakceptowania przez wszystkich. Z pewnością nienawiść i przemoc są nie do pogodzenia z naszą wiarą w Boga, który jest «miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34,6). Jako Żydzi i chrześcijanie jesteśmy wezwani do działania w taki sposób, aby jak najlepiej upodobnić się do naszego Stwórcy i Ojca. Jak wiemy, staje się to bardzo trudne, gdy jesteśmy obiektem niesprawiedliwości i prześladowań, co często miało miejsce w historii i, co tragiczne, ma miejsce również dzisiaj. W związku z tym korzystam z okazji, aby podkreślić zaangażowanie Kościoła katolickiego do przeciwstawiania się wszelkiej formie antysemityzmu, przede wszystkim poprzez działania prewencyjne, a mianowicie na poziomie edukacji, w rodzinach, wspólnotach parafialnych i szkołach oraz w stowarzyszeniach świeckich – napisał Franciszek.

Reklama

Ojciec Święty podkreślił znaczenie dialogu międzyreligijnego. Jest to uprzywilejowana droga do wzrastania w braterstwie i pokoju w naszym świecie. Umacniając dialog, możemy przeciwstawić się ekstremizmowi, który, niestety, jest patologią pojawiającą się także w religiach. Módlmy się, aby Pan nadal prowadził nas na tej drodze dialogu i braterstwa – zachęcił papież Franciszek.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę