Nasze projekty

Kard. Müller: nie można zrównywać tzw. „realiów życiowych” z danymi Pisma św. i Tradycji

Przed stawianiem na tej samej płaszczyźnie tzw. „realiów życiowych” jak danych Pisma św. i Tradycji przestrzegł w wywiadzie dla katolickiego dziennika „Die Tagespost” prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Ludwig Müller.

Zaznaczył, że próby dostosowywania nauczania Kościoła do częstego dziś pogańskiego stylu życia wprowadza subiektywizm i arbitralność.

 

Opublikowany 6 czerwca wywiad odczytany został jako krytyka wypowiedzi „Dnia studyjnego” zorganizowanego 25 maja b.r. w Rzymie przez episkopaty Niemiec, Szwajcarii i Francji, podczas którego dyskutowano m.in. nad możliwością dostosowania przez Kościół swego podejścia duszpasterskiego do współczesnych doświadczeń życiowych, zwłaszcza w odniesieniu do etyki seksualnej. Jak informował portal kath.net jeden z uczestników tego spotkania, bp Franz-Josef Bode z Osnabrück stwierdził wówczas, że „realia życiowe” powinny być źródłem informacji dla prawd dogmatycznych i moralnych. Natomiast kard. Müller podkreślił, że owe „realia życiowe” mogą być niekiedy bardzo pogańskie a wiara nie może być wynikiem kompromisu pomiędzy akceptowalnymi ideami chrześcijańskimi, abstrakcyjnymi zasadami i praktyką pogańskiego stylu życia. Dodał, że Stolica Apostolska dąży do umocnienia roli biskupów, ale zagrożeniem dla pogłębienia ich swobody będzie nostalgia za Kościołami narodowymi i targowaniem się o społeczną akceptację. Zaznaczył ponadto, że papież zaprosił każdego biskupa na październikowy Synod jako „świadka i nauczyciela wiary objawionej”.

Reklama

 


 

st (KAI) / Watykan

Reklama

Nawiązując do wspomnianego „Dnia studyjnego” prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaznaczył, że warto wymieniać opinie na temat różnych ważnych kwestii, ale prawdy nie da się organizować pod wpływem opinii publicznej. Kościół Rzymu będąc matką jest też nauczycielką wszystkich Kościołów lokalnych i jest w nim wiernie przechowywana tradycja apostolska – podkreślił kard. Gerhard Ludwig Müller.

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę