Jak obchodzić Niedzielę Słowa Bożego? Rady Watykanu

„Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Polub nas na Facebooku!

Tekst zawiera wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego, która ustanowiona 30 września 2019 roku listem apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka „Aperuit illis” i wyznaczona na III Niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku. Tegoroczne obchody odbędą się w najbliższą niedzielę 24 stycznia.

Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu Słowa. Dokument podpisany dwa dni temu przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem.

 

Specjalne obrzędy w czasie Mszy

Zwraca on uwagę, że Niedziela Słowa Bożego jest dobrą okazją do lektury niektórych ważnych dokumentów Kościoła. Nota Kongregacji wskazuje na obrzędy, które są szczególnie dostosowane do tego dnia. Chodzi o procesję z wnoszeniem księgi Ewangeliarza, a przynajmniej jego złożenie na ołtarzu.

Mowa jest także o tym, że teksty biblijne umieszczone przez Kościół w Lekcjonarzu nie powinny być zastępowane i opuszczane oraz że należy stosować zatwierdzone wersje Biblii. Zaleca się także śpiew psalmu responsoryjnego. Biskupi, prezbiterzy i diakoni są zaproszeni, aby podczas homilii tłumaczyć oraz objaśniać znaczenie tekstów Pisma Świętego i czynić je dostępnymi dla swojej wspólnoty, sprawując tę posługę ze szczególnym oddaniem.

Wskazuje się również na potrzebę odpowiedniego przygotowania osób, które proklamują Słowo Boże: kapłanów, diakonów oraz lektorów. Mowa jest o przygotowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, o zażyłości z czytanym tekstem oraz o potrzebnej praktyce w sposobie jego przekazywania.

Dokument zwraca uwagę na znaczenie ciszy podczas celebracji liturgicznej jako czasu na wewnętrzne przyswojenie sobie Słowa Bożego. Z miejsca przeznaczonego na proklamację czytań liturgicznych można wygłaszać homilię oraz intencje modlitwy wiernych, ale mniej właściwe jest czytanie komentarzy, ogłoszeń oraz prowadzenie śpiewu.

Należy także dbać o zachowanie i dobre użycie ksiąg, które zawierają fragmenty Pisma Świętego. Nie powinno się zamiast nich używać kartek, fotokopii lub notatek z tekstami. Warto także w okolicach Niedzieli Słowa Bożego zorganizować spotkania formacyjne, aby zobrazować bardziej szczegółowo kryteria używania w liturgii różnych ksiąg biblijnych w ciągu roku i w poszczególnych okresach, strukturę cyklów niedzielnych i powszednich w zakresie czytań mszalnych.

SPRAWDŹ: Watykan potwierdza, że papież chce odwiedzić w marcu Irak

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ZE ŚWIATA

Brytyjscy biskupi apelują do władz o uratowanie Polaka w Plymouth

Biskupi katoliccy Anglii i Walii napisali do brytyjskiego ministra zdrowia, wyrażając zaniepokojenie losem polskiego pacjenta w brytyjskim szpitalu w Plymouth. Pismo z 20 stycznia było następstwem orzeczenia sądu zezwalającego na zaprzestanie podawania pożywienia i wody Polakowi, który trafił do szpitala w Plymouth z urazem mózgu. Pochodzi z Polski, ale od lat mieszka w Wielkiej Brytanii.

Polub nas na Facebooku!

„Kościół katolicki zdecydowanie sprzeciwia się określeniu wspomaganego żywienia i nawadniania jako leczenia, które stało się podstawą medycznych i prawnych decyzji o zaprzestaniu wspomaganego żywienia i nawadniania pacjenta” – napisali biskupi w liście do sekretarza ds. zdrowia Matta Hancocka.

Zaznaczyli, że zapewnienie pożywienia i wody poważnie chorym pacjentom, nawet przy pomocy środków wspomaganych, jest podstawowym poziomem opieki. Opieka ta musi być świadczona zawsze, gdy jest to możliwe, chyba że z medycznego punktu widzenia jest uporczywą terapią lub nie osiąga swojego celu.

 

 

List podpisali biskup pomocniczy archidiecezji westminsterskiej, John Sherrington, odpowiedzialny za sprawy życia w Konferencji Episkoptau Anglii i Walii a także biskup Mark O’Toole z Plymouth, ordynariusz miejsca zamieszkania pacjenta.

Biskupi zwrócili uwagę, że pacjent nie odmówił żywności i płynów, ani nie wyraził żadnej opinii na ten temat, i że nie było dowodów, jakoby postrzegał wspomagane odżywianie i nawadnianie jako leczenie. Powołali się na list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, który zaapelował 19 stycznia do swojego angielskiego odpowiednika kardynała Vincenta Nicholsa o interwencję w tej sprawie.

„W jego imieniu piszemy, aby wyrazić nasz sprzeciw wobec tej definicji leczenia i przekazać ofertę polskich władz, by pomóc w przeniesieniu pana RS [tak określany jest pacjent] do Polski celem przyszłej opieki”, napisali biskupi Sherrington i O’Toole.

SPRAWDŹ: KUL: Działania wobec Polaka w szpitalu w Plymouth to powolna eutanazja

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap