Nasze projekty

Archidiecezja za nieprzyjmowaniem uczniów „transpłciowych” do szkół katolickich. „Strony mają zupełnie odmienne punkty wyjścia”

W ramach toczącej się obecnie w Stanach Zjednoczonych tzw. wojny kulturowej archidiecezja Denver ogłosiła 7 listopada „Wytyczne dotyczące spraw osoby ludzkiej i tożsamości płciowej”. Wzywa ona, aby szkoły katolickie nie przyjmowały uczniów, którzy uważają się za „transpłciowych”.

fot. Ivan Aleksic/unsplash.com

Streszczenie tego 17-stronicowego dokumentu ukazało się m.in. w dzienniku „New York Daily News”. Wytyczne” podkreślają, że „panosząca się obecnie propaganda ideologii gender stanowi zagrożenie dla wiary chrześcijańskiej”. Szkoła katolicka nie może aprobować tożsamości uczniów uważających się za transpłciowych (transgender), nie akceptujących swojej płciowości (gender noncoforming), niebinarnych, przechodzących płynnie z jednej tożsamości płciowej w inną, nieidentyfikujących się w pełni jako kobieta lub mężczyzna oraz mających jakiekolwiek inne rozchwiania, które odrzucają rzeczywistość bycia mężczyzną lub kobietą”.

Wskazano poza tym, że gdyby nawet tacy uczniowie i ich rodzice oświadczyli, że „będą przestrzegać tych „Wytycznych”, to i tak nie można ich przyjąć, gdyż obie strony mają zupełnie odmienne punkty wyjścia i inne cele swojej działalności, których nie da się ze sobą połączyć”.

Dokument zaznacza ponadto, że szkoły powinny odmówić przyjmowania tych dzieci, których rodzice używają w stosunku do nich „innych zaimków” (np. zwracając się do chłopca „ona”). Kolejny problem to toalety szkolne, z których „nie powinni korzystać uczniowie kierujący się wyłącznie swoimi pomysłami dotyczącymi tożsamości płciowej”.

Reklama

I wreszcie „Wytyczne” podejmują problem par homoseksualnych, które uważają się za rodziców dziecka. „Szkoły winny jasno wytłumaczyć im, że nie do przyjęcia jest sytuacja, w której dziecko ma «dwie matki» lub «dwóch ojców» i które to pary uważają taki układ za zgodny z istotą małżeństwa i rodziny” – podkreśla dokument archidiecezji Denver.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę