Nasze projekty

89 ofiar przestępstw seksualnych w ciągu dwóch lat. Włoski Kościół opublikował najnowszy raport

W latach 2020-21 w Kościele katolickim we Włoszech odnotowano 89 ofiar wykorzystywania seksualnego, których miało się dopuścić 68 sprawców. Dane te przedstawia raport, będący owocem pracy terytorialnej sieci Diecezjalnych i Międzydiecezjalnych Służb Opieki nad Nieletnimi i Bezbronnymi, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Włoch.

fot. Charlein Gracia/unsplash.com

Z opracowania wynika, iż owe przestępstwa obejmują bardzo szeroki zestaw czynów, np. niestosowne zachowania i język, kontakt fizyczny, molestowanie i stosunki seksualne, obrazy i filmy pornograficzne, zaczepki i zachęty przez internet, przemoc domowa i akty ekshibicjonizmu. Te i inne czyny dotyczyły w ciągu minionych dwóch lat 89 osób, z których 61 było w wieku 10-18 lat, 16 powyżej 18. roku życia i 12 poniżej 10 lat. Prawie 53 proc. ujawnionych obecnie przypadków dotyczy spraw najnowszych a nieco ponad 47 proc. – dawniejszej przeszłości.

Ponad połowę spośród 68 domniemanych sprawców stanowiły osoby między 40. a 60. rokiem życia; 30 winnych to duchowni, 23 – świeccy i 15 – osoby zakonne. Wśród świeckich byli nauczyciele religii, katechiści, zakrystianie, animatorzy w oratoriach, przełożeni stowarzyszenia kościelnego, dyrektorzy urzędów kurialnych i szefowie organizacji pożytku społecznego. Do przestępstw tego rodzaju dochodziło w 94,4 proc. w konkretnym miejscu, najczęściej na terenie parafii (ponad 33 proc.) lub w siedzibie jakiegoś stowarzyszenia lub ruchu (21,4 proc.) oraz w domu formacyjnym lub w seminarium duchownym (prawie 12 proc.).

Episkopat włoski wskazał ponadto, iż “w następstwie przekazania władzom kościelnym tych sygnałów przez ośrodki wysłuchania wśród podejmowanych działań przeważały «postępowania dyscyplinarne», po których nastąpiły «przewidziane badania» i «przekazanie ich do Dykasterii Nauki Wiary»”. W ramach towarzyszenia domniemanym ofiarom ośrodki te dostarczają informacji i aktualizacji nt. praktycznych dróg postępowania (43,9 proc.), organizują spotkania z biskupem diecezjalnym (24,6 proc.), proponują drogę wsparcia psychoterapeutycznego (14 proc.) i towarzyszenia duchowego (12,3 proc.). Domniemanym sprawcom tych przestępstw proponuje się wypłaty odszkodowań ofiarom, działania na rzecz poczucia odpowiedzialności i nawrócenia, obejmujące włączenie ich we „wspólnoty przyjęcia wyspecjalizowanego” (1/3 stwierdzonych przypadków) i drogi „towarzyszenia psychoterapeutycznego” (prawie 1/4 spraw).

Reklama

„W ciągu ostatnich 20 lat do Kongregacji Nauki Wiary przekazano z Włoch 613 akt spraw”

Sekretarz generalny CEI abp Giuseppe Baturi na konferencji prasowej z okazji przedstawienia tego pierwszego raportu zaznaczył, iż w ciągu ostatnich 20 lat do Kongregacji Nauki Wiary przekazano z Włoch 613 akt spraw. Wyjaśnił również, że “z wiadomości, które zgromadziliśmy, wynika, że jest ponad 600 spraw, ale trzeba będzie to jeszcze zbadać, aby dowiedzieć się, ile i jakie były ofiary, gdzie mieszkały, kim byli sprawcy, ustalić ich profile i naszą zdolność reagowania na zgłoszenia. To wszystko będzie przedmiotem badania rzeczywistych przypadków i będzie potrzebowało czasu, ale episkopat będzie [w tym] wspierany przez ośrodki niezależne”. Arcybiskup dodał, że działanie te stanowią “nowość w światowej panoramie kościelnej”.

Co do odszkodowań dla ofiar zauważył, iż „jest to temat, który omawialiśmy [biskupi] w wymiarze normatywnym i ogólnym” i przypomniał, że motu proprio Franciszka „Vos estis lux mundi” przewiduje takie wsparcie. Ale nie wypracowaliśmy dokładniejszych form pomocy – oświadczył mówca, dodając, iż zagadnienie to wiąże się z postępowaniem cywilnym.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę