Z KRAJU

Zakończyło się spotkanie biskupów na Jasnej Górze

Episkopat opublikował komunikat podsumowujący Zebranie Plenarne biskupów na Jasnej Górze. Wśród głównych tematów obrad znalazły się m.in. nauczanie religii w szkole, odpowiedź na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych, stanowisko w kwestii LGBT+ oraz zachęta do powrotu wiernych do kościołów.

Polub nas na Facebooku!

30 lat religii w polskich szkołach

W związku z 30. rocznicą powrotu nauczania religii do szkoły, jednym z tematów obrad Konferencji Episkopatu był stan jej nauczania, programowania oraz właściwego przygotowania i formacji katechetów. Biskupi zwrócili uwagę m.in. na wzajemną komplementarność nauczania religii w szkole i katechezy wspólnotowej w parafii. Przypomnieli też o potrzebie udziału uczniów w zajęciach o charakterze aksjologicznym i alternatywy: „religia” lub „etyka”.

 

Duszpasterstwo w czasie epidemii

Drugim tematem, podjętym przez Zebranie Plenarne, były kwestie związane z duszpasterstwem w czasie trwającej od kilku miesięcy epidemii. W komunikacie podsumowującym czytamy, że “w sytuacji normalizującego się życia społecznego biskupi zachęcają – przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych – do odbudowywania wspólnot parafialnych gromadzących się wokół ołtarza na niedzielnej Mszy Świętej “. Podziękowali też wszystkim, którzy w okresie izolacji organizowali transmisje nabożeństw i modlitwy w środkach społecznego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.

Biskupi wyrazili również wdzięczność dla pracowników służby zdrowia, którzy z narażeniem własnego życia pomagają zagrożonym przez COVID-19.  Jak napisali, “konsekwentnie popierają także prace nad szczepionkami chroniącymi przed koronawirusem, które ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji”.

 

Agresja i przemoc w przestrzeni publicznej

Podczas obrad biskupi analizowali działania Kościoła w Polsce, które były podejmowane w odpowiedzi na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych. – Odpowiedź ta jest możliwa tylko na drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia każdego rzeczywiście popełnionego przestępstwa oraz pomocy ofiarom, jak również wyjaśnienia zaniedbań – napisali w komunikacie. Poinformowali też m.in. o działaniach powołanej przez KEP Fundacji Świętego Józefa.

Biskupi wyrazili „zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form agresji i przemocy w przestrzeni publicznej i ekonomicznej”, jak również zaniepokojenie coraz częstszymi przypadkami profanacji miejsc kultu i symboli religijnych. Zaapelowali, aby niezależnie od światopoglądu, uszanować uczucia religijne osób wierzących.

 

Stanowisko Episkopatu w kwestii ruchu LGBT+

Biskupi przyjęli “Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+”. Podkreślono w nim obowiązek traktowania z szacunkiem  osób identyfikujących się z LGBT+. Dokument ten sprzeciwia się jednocześnie dążeniom do zdominowania życia społecznego przez te środowiska, zwłaszcza przez chęć zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami i przyznanie im prawa do adopcji dzieci.

 

Ujednolicone teksty modlitw

W komunikacie po obradach biskupi informują też m.in. o zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski polskich tłumaczeń nowych wezwań do Litanii Loretańskiej: „Matko nadziei” i „Pociecho migrantów” i o przyjęciu ujednoliconych brzmień podstawowych modlitw.

Na zakończenie komunikatu biskupi dziękują rodzicom, katechetom i nauczycielom oraz życzą wszystkim uczniom owocnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego. „Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, obejmują modlitwą siostry i braci Białorusinów, prosząc Boga o dar jedności i pokoju”.

 

Pełny tekst komunikatu Episkopatu można znaleźć tutaj.

 

os, BP KEP

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“Zdrowaś Maryjo” zamiast “Mario”. Biskupi ujednolicili teksty niektórych modlitw

W czasie Zebrania Episkopatu na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Wśród nich są m. in. Pozdrowienie Anielskie, fatimski akt strzelisty "O mój Jezu" i modlitwa "O Krwi i Wodo". Wykaz przygotowany przez biskupów ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych i mówionych przez wiernych tekstach.

Polub nas na Facebooku!

Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma poprawić rozbieżność i wprowadzić ład, zwłaszcza w publikacjach różnych wydawnictw katolickich, także w Internecie. Po przyjęciu i publikacji przez KEP ujednoliconych form, będą one normami obowiązującymi dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników. – Jest dla nas bardzo ważne, żeby te formuły modlitewne, które stosujemy na co dzień, brzmiały jednakowo w różnych modlitewnikach czy w różnych zgromadzeniach liturgicznych. Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego będzie można się odwołać – podkreślił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ujednolicono m.in. tekst Pozdrowienia Anielskiego, gdzie poprawne sformułowania to Zdrowaś Maryjo zamiast Mario, oraz błogosławionaś Ty między niewiastami, a nie np. błogosławiona jesteś.

W modlitwie “O Krwi i Wodo” potwierdzono jako obowiązującą formułę któraś wypłynęła, nie wytrysnęła. Jak wskazuje bp Bałabuch, wprawdzie “sama św. Siostra Faustyna używa co prawda w “Dzienniczku” różnych brzmień: wytrysła (Dz. 83 i 309), wytrysnęła (Dz. 187), wytrysłaś (Dz. 813)”. – Jednak w oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (“Jezu, ufam Tobie” z r. 1993 oraz “Bóg bogaty w Miłosierdzie” z 2014 r.) używa się formy wypłynęła nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa i taką formę przyjęliśmy za obowiązującą – wyjaśnił bp Bałabuch.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.

Wśród ujednoliconych tekstów jest także fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej zaczynający się od słów “O mój Jezu”, w którym poprawna formuła to “dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Niektóre zmiany w tekstach modlitw odnoszą się do zasad interpunkcji i ortografii. Np. w ostatnim wersie Modlitwie Pańskiej wprowadzono normę, by nie pisać “Złego” dużą literą. Ponadto dotychczasowa “Litania do Wszystkich Świętych” będzie nosić nosi nazwę “Litania do Świętych”. Biskupi

W dokumencie zaproponowano także wymienne na różne okresy liturgiczne formuły końcowe Litanii Loretańskiej. W miejsce Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko można zastosować w Adwencie Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi * I poczęła z Ducha Świętego, w okresie Bożego Narodzenia: Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś. * Bogurodzico, przyczyń się za nami a w okresie Wielkanocy Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. * Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Pełny dokument Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów można przeczytać tutaj.

 

os, BP KEP/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap