Z KRAJU

Zakończyło się spotkanie biskupów na Jasnej Górze

Episkopat opublikował komunikat podsumowujący Zebranie Plenarne biskupów na Jasnej Górze. Wśród głównych tematów obrad znalazły się m.in. nauczanie religii w szkole, odpowiedź na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych, stanowisko w kwestii LGBT+ oraz zachęta do powrotu wiernych do kościołów.

Polub nas na Facebooku!

30 lat religii w polskich szkołach

W związku z 30. rocznicą powrotu nauczania religii do szkoły, jednym z tematów obrad Konferencji Episkopatu był stan jej nauczania, programowania oraz właściwego przygotowania i formacji katechetów. Biskupi zwrócili uwagę m.in. na wzajemną komplementarność nauczania religii w szkole i katechezy wspólnotowej w parafii. Przypomnieli też o potrzebie udziału uczniów w zajęciach o charakterze aksjologicznym i alternatywy: „religia” lub „etyka”.

 

Duszpasterstwo w czasie epidemii

Drugim tematem, podjętym przez Zebranie Plenarne, były kwestie związane z duszpasterstwem w czasie trwającej od kilku miesięcy epidemii. W komunikacie podsumowującym czytamy, że “w sytuacji normalizującego się życia społecznego biskupi zachęcają – przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych – do odbudowywania wspólnot parafialnych gromadzących się wokół ołtarza na niedzielnej Mszy Świętej “. Podziękowali też wszystkim, którzy w okresie izolacji organizowali transmisje nabożeństw i modlitwy w środkach społecznego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.

Biskupi wyrazili również wdzięczność dla pracowników służby zdrowia, którzy z narażeniem własnego życia pomagają zagrożonym przez COVID-19.  Jak napisali, “konsekwentnie popierają także prace nad szczepionkami chroniącymi przed koronawirusem, które ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji”.

 

Agresja i przemoc w przestrzeni publicznej

Podczas obrad biskupi analizowali działania Kościoła w Polsce, które były podejmowane w odpowiedzi na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych. – Odpowiedź ta jest możliwa tylko na drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia każdego rzeczywiście popełnionego przestępstwa oraz pomocy ofiarom, jak również wyjaśnienia zaniedbań – napisali w komunikacie. Poinformowali też m.in. o działaniach powołanej przez KEP Fundacji Świętego Józefa.

Biskupi wyrazili „zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form agresji i przemocy w przestrzeni publicznej i ekonomicznej”, jak również zaniepokojenie coraz częstszymi przypadkami profanacji miejsc kultu i symboli religijnych. Zaapelowali, aby niezależnie od światopoglądu, uszanować uczucia religijne osób wierzących.

 

Stanowisko Episkopatu w kwestii ruchu LGBT+

Biskupi przyjęli “Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+”. Podkreślono w nim obowiązek traktowania z szacunkiem  osób identyfikujących się z LGBT+. Dokument ten sprzeciwia się jednocześnie dążeniom do zdominowania życia społecznego przez te środowiska, zwłaszcza przez chęć zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami i przyznanie im prawa do adopcji dzieci.

 

Ujednolicone teksty modlitw

W komunikacie po obradach biskupi informują też m.in. o zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski polskich tłumaczeń nowych wezwań do Litanii Loretańskiej: „Matko nadziei” i „Pociecho migrantów” i o przyjęciu ujednoliconych brzmień podstawowych modlitw.

Na zakończenie komunikatu biskupi dziękują rodzicom, katechetom i nauczycielom oraz życzą wszystkim uczniom owocnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego. „Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, obejmują modlitwą siostry i braci Białorusinów, prosząc Boga o dar jedności i pokoju”.

 

Pełny tekst komunikatu Episkopatu można znaleźć tutaj.

 

os, BP KEP

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 “Zdrowaś Maryjo” zamiast “Mario”. Biskupi ujednolicili teksty niektórych modlitw

W czasie Zebrania Episkopatu na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Wśród nich są m. in. Pozdrowienie Anielskie, fatimski akt strzelisty "O mój Jezu" i modlitwa "O Krwi i Wodo". Wykaz przygotowany przez biskupów ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych i mówionych przez wiernych tekstach.

Polub nas na Facebooku!

Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma poprawić rozbieżność i wprowadzić ład, zwłaszcza w publikacjach różnych wydawnictw katolickich, także w Internecie. Po przyjęciu i publikacji przez KEP ujednoliconych form, będą one normami obowiązującymi dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników. – Jest dla nas bardzo ważne, żeby te formuły modlitewne, które stosujemy na co dzień, brzmiały jednakowo w różnych modlitewnikach czy w różnych zgromadzeniach liturgicznych. Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego będzie można się odwołać – podkreślił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ujednolicono m.in. tekst Pozdrowienia Anielskiego, gdzie poprawne sformułowania to Zdrowaś Maryjo zamiast Mario, oraz błogosławionaś Ty między niewiastami, a nie np. błogosławiona jesteś.

W modlitwie “O Krwi i Wodo” potwierdzono jako obowiązującą formułę któraś wypłynęła, nie wytrysnęła. Jak wskazuje bp Bałabuch, wprawdzie “sama św. Siostra Faustyna używa co prawda w “Dzienniczku” różnych brzmień: wytrysła (Dz. 83 i 309), wytrysnęła (Dz. 187), wytrysłaś (Dz. 813)”. – Jednak w oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (“Jezu, ufam Tobie” z r. 1993 oraz “Bóg bogaty w Miłosierdzie” z 2014 r.) używa się formy wypłynęła nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa i taką formę przyjęliśmy za obowiązującą – wyjaśnił bp Bałabuch.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.

Wśród ujednoliconych tekstów jest także fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej zaczynający się od słów “O mój Jezu”, w którym poprawna formuła to “dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Niektóre zmiany w tekstach modlitw odnoszą się do zasad interpunkcji i ortografii. Np. w ostatnim wersie Modlitwie Pańskiej wprowadzono normę, by nie pisać “Złego” dużą literą. Ponadto dotychczasowa “Litania do Wszystkich Świętych” będzie nosić nosi nazwę “Litania do Świętych”. Biskupi

W dokumencie zaproponowano także wymienne na różne okresy liturgiczne formuły końcowe Litanii Loretańskiej. W miejsce Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko można zastosować w Adwencie Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi * I poczęła z Ducha Świętego, w okresie Bożego Narodzenia: Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś. * Bogurodzico, przyczyń się za nami a w okresie Wielkanocy Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. * Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Pełny dokument Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów można przeczytać tutaj.

 

os, BP KEP/Stacja7

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Copy link
Powered by Social Snap