Z KRAJU

Ważne zmiany personalne w Episkopacie

Abp Marka Jędraszewskiego wybrano nowym współprzewodniczącym ze strony kościelnej Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, a abp Andrzej Dzięga i bp Damian Bryl zostali powołani do Rady Stałej KEP. Podczas zebrania plenarnego, które rozpoczęło się dzisiaj na Jasnej Górze, biskupi zdecydowali również, że nowym członkiem zarządu Fundacji Świętego Józefa zostanie ks. Grzegorz Strzelczyk.

Polub nas na Facebooku!

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zastąpi w funkcji współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu abp. Sławoja Leszka Głodzia, który przeszedł na emeryturę. Podczas zebrania plenarnego biskupi wybrali również nowego członka komisji – został nim abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Komisja Wspólna początkowo (w latach 1949-56) nosiła nazwę Komisja Mieszana, później została przemianowana na Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Została powołana w celu utrzymania stałych kontaktów między rządem i Konferencją Episkopatu Polski dla rozwiązywania problemów dotyczących stosunków między państwem i Kościołem. Od 1999 r. spotkania odbywają się naprzemiennie w gmachu Episkopatu Polski i siedzibach rządowych lub ministerialnych. Wcześniej odbywały się w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wybrano również dwóch biskupów do Rady Stałej Episkopatu. Zgodnie ze Statutem KEP należy do niej sześciu biskupów diecezjalnych i dwaj biskupi pomocniczy. Po przejściu na emeryturę abp. Sławoja Leszka Głódzia, który należał do Rady, w jego miejsce wybrano abp. Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego. Członkiem Rady Stałej KEP został również bp Damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Zastąpi on bp. Marka Mendyka, który niedawno został biskupem diecezjalnym, a który w Radzie Stałej był reprezentantem biskupów pomocniczy. Stąd jeden z dwóch nowych członków Rady Stałej musiał być wybrany spośród biskupów pomocniczych.

Rada Stała przygotowuje sprawy na zebrania plenarne Episkopatu Polskim i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonywaniem decyzji Konferencji Episkopatu i Rady Biskupów Diecezjalnych. Może też zajmować stanowisko w sprawach publicznych, jeśli wymaga tego dobro Kościoła lub konkretne potrzeby wiernych.

Podczas zebrania plenarnego powołano również nowego członka zarządu Fundacji Świętego Józefa, którym został ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Zastąpi on ks. Tadeusza Michalika, który z przyczyn osobistych zrezygnował z prac w zarządzie. Drugim członkiem Zarządu jest Marta Titaniec – przez szereg lat działająca w sektorze organizacji pozarządowych, współtwórczyni inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Fundacja Świętego Józefa została powołana w październiku 2019 roku przez Konferencję Episkopatu Polski jako dzieło pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. Fundacja została zarejestrowana 7 stycznia 2020 roku. Na czele Rady Fundacji stoi Prymas Polski abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

 

BP KEP, kh/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Nowy dekret dotyczący epidemii w diecezji opolskiej

W związku z trwającą epidemią biskup Andrzej Czaja wydał dekret, w którym przypomina o najważniejszych kwestiach duszpasterskich. W dokumencie zaleca też zmniejszenie liczby uczestników pogrzebów oraz określa wymogi, które powinni spełnić kapłani posługujący chorym. Dokument będzie obowiązywać w diecezji opolskiej od soboty, 29 sierpnia do odwołania.

Polub nas na Facebooku!

Ordynariusz opolski podtrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem. – Podtrzymuję zniesienie ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic oraz uczestników pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób – napisał w komunikacie bp Andrzej Czaja. Zezwolił także na organizowanie procesji przy udziale do 150 osób.

Bp Czaja w swoim dekrecie przypomina o bezwzględnym obowiązku zakrywania ust i nosa przez wiernych w obiektach kultu religijnego podczas trwania obrzędów liturgicznych i wskazuje, że obowiązek ten dotyczy również służby liturgicznej i osób posługujących, a wyłączeni są z niego jedynie celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe. Dokument wskazuje także, że usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że możliwe jest zachowanie dystansu społecznego, nie mniejszego niż 1,5 m. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu.

Ordynariusz opolski odniósł się w dekrecie również do przyjmowania Komunii św, pisząc, że “wierni mają prawo przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej” oraz że “niezależnie od tego należy oddzielnie udzielać Komunii św. do ust i na rękę”. – Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii św. porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię Świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym – precyzuje biskup. Podtrzymany został zakaz napełniania kropielnic wodą święconą.

– Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy św. „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji – pisze bp Czaja i przypomina, że w przypadku transmisji po jej zakończeniu nie wolno udostępniać nagrań z poszczególnych obrzędów. – Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania rekolekcji, misji i wyjazdów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, określonego przez prawo państwowe. W przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie – wyjaśnił w dokumencie ordynariusz opolski.

Dekret przywraca zwyczajową posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, mają oni mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.

W przypadku włączenia danej parafii bądź jej części do strefy żółtej albo czerwonej należy zachować ograniczenia przewidziane przez „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” (Dz.U. 2020, poz. 1425). – W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proszę proboszczów o kontakt z kurią – pisze ks. biskup.

 

os, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap