Warszawa: o zgodzie na opłatku dziennikarzy u kard. Nycza

Nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas spotkania opłatkowego dla dziennikarzy, które 17 stycznia odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Referat na temat zgody wygłosił etyk, ks. prof. Andrzej Szostek

Polub nas na Facebooku!

Naukowiec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreślił, że zgoda musi zakładać dwa warunki: poczucie sensu i możliwości porozumienia oraz wiarę w dobrą wolę drugiej strony. – W sferze publicznej, a zwłaszcza w płaszczyźnie politycznej, nie tylko nie ma atmosfery dialogu prowadzącego do osiągnięcia zgody, ale łatwo zaobserwować silne postawy anty-dialogowe, uniemożliwiające osiągnięcie zgody, która nie jest ostatecznym celem dialogu politycznego, ale pierwszym jego krokiem, otwierającym perspektywę budowania wspólnego dobra – podkreślił duchowny.

 

– W polskim parlamencie nie ma atmosfery dialogu – stwierdził etyk. Dodał, że różnice w poglądach politycznych powodują, że nawet w rodzinach i w gronie przyjaciół trudno ludziom szczerze i życzliwie ze sobą rozmawiać. – Miejsce słuchania tych, którzy myślą inaczej, zajmuje postawa wrogości, insynuowanie złych intencji opozycjonistom, walka zajmuje miejsce dialogu – powiedział ks. Szostek.

 

Szukając odpowiedzi na to, jak Kościół mógłby włączyć się w mediację na rzecz zgody pomiędzy politykami, duchowny wskazał, że potrzebny jest silny głos Kościoła. – Misją Kościoła w Polsce jest dziś nawoływanie do dialogu i szukanie dróg prowadzących do zgody – powiedział profesor KUL.

 

Zapytany o to, czy Kościołowi w Polsce nie przeszkadza wielogłos wypowiedzi i opinii jego hierarchów, ks. Szostek wskazał, że biskupi mają prawo różnić się między sobą, jeśli chodzi o sprawy nie dotykające fundamentów wiary i moralności. – To nie jest nic gorszącego. Byłoby aż dziwne, gdyby w gronie tak wielu wybitnych, pobożnych i wykształconych osób nie było innych zdań i opinii – powiedział etyk. Stwierdził, że nie trzeba szukać w gronie współczesnych hierarchów lidera, jakim był niegdyś kard. Stefan Wyszyński, a później Jan Paweł II.

 

Podejmując jeden z wątków dyskusji kard. Nycz podkreślił, że cały Kościół, a więc nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody, zwłaszcza tam, gdzie na co dzień głosi się Słowo Boże: na ambonie, w katechezie, na lekcji religii.

 

– Kościół niepotrzebnie schodzi czasem z płaszczyzny metapolitycznej i zaczyna się angażować bardziej po jednej stronie – wskazał kardynał. Przypomniał, że przez pewien czas Konferencja Episkopatu Polski bardzo głośno i jednoznacznie wypowiadała się w kwestii ochrony życia poczętego. – Teraz jakbyśmy trochę zamilkli, trzeba pytać: dlaczego? – mówił hierarcha. Jego zdaniem, obecnie świeccy działacze czują się zostawieni i osamotnieni w walce na rzecz ochrony życia poczętego, bo sprawa przycichła.

 

Metropolita warszawski zachęcił też dziennikarzy do mądrego i zespolonego z dążeniem do prawdy dialogu.

 

Uczestnicy spotkania opłatkowego modlili się też za zmarłego 16 stycznia posła Tomasza Kalitę.

 

W corocznym spotkaniu opłatkowym organizowanym przez kurię warszawską biorą udział dziennikarze ogólnopolskich i lokalnych mediów, zwłaszcza redakcji religijnych, rzecznicy prasowi oraz ludzie mediów. Wydarzenie jest okazją do dyskusji na ważne i aktualne kwestie związane z życiem Kościoła i społeczeństwa.


mip / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20) zaczerpniętymi z 2. Listu do Koryntian 5,14-20, od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Polub nas na Facebooku!

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan. W tym roku materiały do ekumenicznej modlitwy przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

 

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę.

 

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.

 

Jak podkreśla w swoich materiałach na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan niemiecka komisja przygotowawcza, w tym roku przypada rocznica 500 lat Reformacji, z tej myśli wyewoluował temat uroczystości. Po wielu dyskusjach Kościoły w Niemczech uznały, że najlepszym ekumenicznym sposobem upamiętnienia tego wydarzenia będzie Święto Chrystusa.

 

– Jeśli akcent zostanie położony na Jezusie Chrystusie i Jego dziele pojednania, jako centrum wiary chrześcijańskiej, wówczas wszyscy ekumeniczni partnerzy EKD (rzymscy katolicy, prawosławni, baptyści, metodyści, menonici i inni) będą mogli uczestniczyć w obchodach rocznicowych – czytamy w materiałach.

 

W swoich konspektach komisja przygotowawcza zaakcentowała szczególnie dwie sprawy – Z jednej strony będzie w nich obecna celebracja miłości i łaski Bożej, „usprawiedliwienie ludzkości jedynie przez łaskę”, odzwierciedlająca główną troskę Kościołów wyrosłych z Reformacji Marcina Lutra. Z drugiej strony, materiały powinny także podkreślić ból spowodowany późniejszymi głębokimi podziałami, które dotknęły Kościół, otwarcie ukazując i nazywając winę, i dając sposobność wykonania kroków w stronę pojednania.

 

Ostatecznie to adhortacja papieża Franciszka, w której użyto cytatu „Miłość Chrystusa przynagla nas”, doprecyzowała hasło tegorocznych obchodów brzmiące – “Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”.

 

Zdanie z 2 Listu do Koryntian podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Tekst ten wyznacza refleksje na osiem dni modlitwy, w których zostały rozwinięte wybrane treści teologiczne:

Dzień 1: Jeden umarł za wszystkich,

dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie,

dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała,

dzień 4: To, co dawne, przeminęło,

dzień 5: Nastało nowe,

dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą,

dzień 7: Służba pojednania,

dzień 8: Pojednani z Bogiem.

 

Materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

W dzisiejszych czasach pośród 81 milionów mieszkańców Niemiec 50 milionów to chrześcijanie. – Około jedna trzecia populacji należy do jednego z protestanckich regionalnych Kościołów zrzeszonych w EKD, jedna trzecia jest wyznania rzymskokatolickiego i niecała jedna trzecia nie przyznaje się do żadnej religii. 1,7% populacji jest prawosławna, kolejne 1,8% należy do jednego z wolnych Kościołów, 4,9% ludności Niemiec stanowią muzułmanie, 0,1% – Żydzi – podają twórcy materiałów.

 

Wiele inicjatyw ekumenicznych w Niemczech to inicjatywy oddolne, jak Modlitewny Tydzień Sojuszu Ewangelickiego i Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Sąsiadujące parafie i wspólnoty często organizują spotkania ekumeniczne. W niektórych regionach wspólnoty i parafie nawiązują lokalną współpracę międzywyznaniową, podpisując formalną umowę, która wyznacza jej zakres i zasady. Współpraca ekumeniczna występuje także na poziomie zwierzchników poszczególnych Kościołów.

 

Typową cechą niemieckiego krajobrazu wyznaniowego są kościelne konwencje czy zjazdy członków danego Kościoła, które odbywają się co dwa lata i są organizowane przez Centralny Komitet Niemieckich Katolików i Niemiecki Ewangelicki „Kirchentag” (DEKT).

 

Rada Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech (ACK) została utworzona 10 marca 1948 roku, a więc kilka miesięcy przed powstaniem Światowej Rady Kościołów.

 

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

 

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp.

 

Od 1966 r. materiały te przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

 

Oddziały regionalne PRE aktywnie biorą również udział w organizacji Tygodnia Modlitw w całej Polsce.


ar / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap