Nasze projekty

„To Chrystus uzdalnia nas do dokonywania dobrych wyborów”. XXII Dzień Papieski

W XXII Dniu Papieskim pod hasłem „Blask Prawdy” w Świątyni Opatrzności Bożej sprawowana była Eucharystia w intencji darczyńców, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Liturgii przewodniczył ks. Dariusz Kowalczyk, Prezes Zarządu Fundacji.

Fot. Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"/Twitter

Sumienie, prawda i dobre decyzje

Ks. Dariusz Kowalczyk, mówił w homilii o encyklice Jana Pawła II „Veritatis splendor” – „Blask Prawdy”, do której nawiązuje hasło obchodzonego dziś XXII Dnia Papieskiego.

Jak podkreślił, wszystkie nurty tej encykliki prowadzą do sumienia. Ojciec Święty mówił, że rozum rozpoznaje prawdę. Nie tworzymy prawdy, ale ją rozpoznajemy. W sumieniu, całkowicie wolni, mamy tę prawdę przyjąć i podejmować właściwe decyzje – mówił ks. Kowalczyk. Przypomniał też, że św. Jan Paweł II bardzo mocno uzależniał wolność od prawdy, w myśl słów „Prawda was wyzwoli”.

Jak zaznaczył, papież nauczał, że to nie sumienie jest najwyższą normą moralności. Są nią Boże Przykazania, dane nie po to, by człowieka zniewolić, ale przeciwnie – uczynić go wolnym. Chodzi o to, byśmy w sumieniu rozpoznawali ten subtelny głos Boga: „Zrób, co ci mówię, a będziesz szczęśliwy, choć twoje życie może nie będzie łatwe – podkreślił ks. Kowalczyk.

Reklama

Chrystus uzdalnia nas do życia zgodnie z sumieniem

Przewodniczący Fundacji mówił też o tym, że można niszczyć sumienie. Dzieje się to przez przekraczanie jego wskazań, zacieranie granic między dobrem a złem, osłabianie woli, nałogi, nawet drobne, jak niepunktualność, czy tracenie czasu w mediach społecznościowych, a także przez zaniechanie możliwego do wykonania dobra.

Jak podkreślił, sumienie jest efektem działania zarówno rozumu jak i woli. Jest też sądem. Nagradza nas za dobro pokojem serca. Zły wybór skutkuje wyrzutami sumienia, dyskomfortem, złym samopoczuciem.

Reklama

Ks. Kowalczyk wyjaśnił, że to Chrystus uzdalnia nas do życia zgodnie z sumieniem i do dokonywania dobrych wyborów. Dodał, że decyzję o dobru trzeba też przekuć na konkretny czyn.

Jak podkreślił, takim konkretnym czynem było stworzenie przez Kościół w Polsce Fundacji Nowego Tysiąclecia, której celem jest wspieranie uzdolnionej niezamożnej młodzieży. Są to wspaniałe osoby! – stwierdził ks. Kowalczyk. Są wśród nich studenci wszystkich kierunków studiów, kapłani, siostry zakonne; są to ludzie, którzy są bardzo wdzięczni za okazaną im pomoc – dodał.

Wspierać potrzebujących

Mówił również o zaangażowaniu fundacji w pomoc młodym z Ukrainy, dla których zorganizowano m.in. 3 obozy wakacyjne. Jak zaznaczył, było to trudne doświadczenie, ale ważne, zwłaszcza, że wielu z tych młodych mówiło, że były to najpiękniejsze wakacje w ich życiu i nawiązane podczas nich relacje, w tym relacje z Fundacją chcą kontynuować.

Reklama

Potrzebujemy decyzji, by wspierać potrzebujących. Potrzebuje tego Ukraina, potrzebuje tego nasz kraj – stwierdził. Dziś Jana Paweł II pewnie jak Mojżesz wstawia się za nami, ale też napomina nas, byśmy szli drogą dobrego, prawego sumienia – podsumował nawiązując do dzisiejszych czytań.

W modlitwie wiernych modlono się m.in. za polską młodzież, a zwłaszcza stypendystów FDNT, za zmarłych darczyńców, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji oraz w intencji pokoju na Ukrainie.

Na zakończenie liturgii ks. Kowalczyk podziękował wszystkim za hojność i wsparcie i zachęcił do wspólnego budowania pomnika Jana Pawła II. Chór FDNT zaśpiewał pieśń po ukraińsku.

KAI,zś/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę