Nasze projekty

Tak powstaje ksiądz! [TRANSMISJA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH]

Dziewięciu diakonów przyjmie w sobotę w Warszawie święcenia kapłańskie. Zapraszamy na transmisję uroczystej Mszy świętej o godz. 10:00!

Fot. Wojciech Łączyński/Archidiecezja Warszawska

Kard. Kazimierz Nycz udzieli w sobotę 25 maja święceń kapłańskich diakonom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie.

Święcenia przyjmie 9 diakonów!

Spośród dziewięciu diakonów, którzy przyjmą święcenia, siedmiu przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a dwóch w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie.

Msza Święta z udzieleniem święceń prezbiteratu odbędzie się w sobotę 25 maja o godz. 10:00 w archikatedrze warszawskiej. Zapraszamy na transmisję z tego wydarzenia!

Reklama

Obrzęd święceń kapłańskich krok po kroku

W czasie święceń diakonatu po odczytaniu Ewangelii rektor Seminarium przedstawia biskupowi kandydatów do święceń, których ten uznaje za godnych tej posługi. Po tym przedstawieniu biskup wygłasza homilię

Po przedstawieniu kandydatów i homilii kandydaci składają biskupowi przyrzeczenie posłuszeństwa. Po tym biskup zaprasza do modlitwy litanią do Wszystkich Świętych. Po zakończeniu litanii biskup nakłada ręce na kandydata i odmawia modlitwę konsekracyjną.

Reklama

Następnie proboszcz ubiera nowych prezbiterów w stułę (symbol służby kapłańskiej) i ornat. Po biskupie na nowo konsekrowanych kapłanów wkładają ręce wszyscy zebrani kapłani. To symbolizuje wspólnotę w kapłaństwie Chrystusowym.

Po tym obrzędzie biskup namaszcza dłonie neoprezbiterów krzyżmem, a następnie podaje im patenę i kielich. Całość obrzędu święceń również kończy się pocałunkiem pokoju. Po nim rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, w której neoprezbiterzy uczestniczą jako koncelebransi razem z biskupem i zebranymi kapłanami.

Reklama

archwwa.pl, adonai.pl /Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę