Nasze projekty

Świdnicka kuria zawiadomiła organy ścigania w sprawie księdza

Kuria diecezji świdnickiej zawiadomiła organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez przebywającego już na emeryturze ks. Leszka S. Zgłoszenie jest wynikiem postępowania kanonicznego rozpoczętego po zgłoszeniu się do kurii dwóch dorosłych już kobiet, które kapłan miał skrzywdzić w dzieciństwie.

Z doniesień mediów już wiadomo, że wskutek zawiadomienia, które przyszło ze strony kurii kapłan został zatrzymany przez organy ścigania na 2 miesiące.

Kuria wydała oświadczenie, z którego wynika, że zawiadomiła prokuraturę w trakcie trwającego już postępowania kanonicznego wobec kapłana. Postepowanie toczy się po zawiadomieniu pokrzywdzonych, że „popełnił on czyny wykorzystania seksualnego małoletnich”. Kuria zawiadomiła, że duchowny został odsunięty od posługi duszpasterskiej, a pokrzywdzonych objęto pomocą specjalistyczną. Zaapelowała także do innych potencjalnych ofiar, aby zgłaszały się bezpośrednio do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, która prowadzi postępowanie karne w tej sprawie.

Według doniesień lokalnych mediów ks. Leszek S. miał skrzywdzić w ich dzieciństwie dwie dorosłe już kobiety. Pełnił wówczas funkcję proboszcza w parafiach na Dolnym Śląsku.

Reklama

Oświadczenie rzecznika świdnickiej kurii:

Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, że toczy się postępowanie kanoniczne dotyczące oskarżeń duchownego tejże diecezji, ks. Leszka S., o czyny przeciwko VI przykazaniu Dekalogu. Duchowny został odsunięty od posługi duszpasterskiej, a pokrzywdzonych wsparto pomocą specjalistyczną. Diecezja świdnicka zawiadomiła też organy ścigania o powzięciu wiadomości, mogących uzasadniać podejrzenie popełnienia przez tego duchownego czynów wykorzystania seksualnego małoletnich. Wszystkie osoby, które posiadają wiedzę pozwalającą na rzetelne zweryfikowanie tego przypadku, w tym osoby pokrzywdzone, powinny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, która prowadzi postępowanie karne w tej sprawie. Diecezja zapewnia pomoc duchową i psychologiczną ofiarom nadużyć seksualnych i ich bliskim, którą koordynuje delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji świdnickiej (kontakt mailowy: [email protected]).

 

Reklama

ad/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę