Studenci wspierają Dom Pokoju w Jerozolimie

Studenci z Akademickiego Koła Misjologicznego przekażą na rzecz Domu Pokoju w Jerozolimie, prowadzonego przez polskie siostry elżbietanki, środki uzyskane dzięki tegorocznej, ósmej już edycji, projektu misyjnego „Gwiazda Betlejemska”.

Polub nas na Facebooku!

Jak mówi w rozmowie z KAI Agata Wachowiak z Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu, w ubiegłym roku dzięki temu projektowi udało się przekazać siostrom elżbietankom 6 tys. dolarów. – Liczymy, że w tym roku ta kwota będzie jeszcze większa, bowiem w nasz projekt włączyły się aż 42 parafie i wspólnoty, które rozprowadziły w uroczystość Objawienia Pańskiego przygotowane przez nas ponad 15,5 tys. torebek zawierających kredę, kadzidło i węgielek – tłumaczy Wachowiak dodając, że już wiadomo, iż w niektórych parafiach udało się zebrać rekordowe kwoty.

 

‒ W parafii farnej w Poznaniu po Mszy św. sprawowanej na zakończenie Orszaku Trzech Króli rozprowadziliśmy 1,5 tys. torebek, co pozwoliło zebrać 5,7 tys. złotych. Z kolei w parafii na poznańskich Winiarach zebraliśmy 3,7 tys. złotych – wymienia Agata Wachowiak.

Torebki zawierające kredę, kadzidło i węgielek studenci z Akademickiego Koła Misjologicznego przygotowywali wspólnie z członkami Kleryckiego Koła Misyjnego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Trafiły one nie tylko do parafii z terenu archidiecezji poznańskiej, ale również do jednej parafii polonijnej w Anglii, parafii pw. Matki Bożej w Peterborough, którą prowadzi pochodzący z Konarzewa koło Poznania chrystusowiec ks. Maciej Piaskowski.

 

Polskie elżbietanki utworzyły przed pięćdziesięciu laty na Górze Oliwnej sierociniec dla dzieci, którym stworzyły warunki do godnego życia, edukacji i rozwoju duchowego. Przez te lata około 400 dzieci doświadczyło mądrej opieki i wsparcia ze strony sióstr, dojrzewając w klimacie miłości i bezpieczeństwa oraz zdobywając wykształcenie, a tym samym lepszy start w dorosłe życie.

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Co najbardziej cieszy Polaków? Sprawdź!

Małżeństwo i rodzina oraz relacje towarzyskie, a także miejsce zamieszkania stanowią dla Polaków powód do zadowolenia w życiu. Trzy czwarte Polaków (75%) to osoby ogólnie zadowolone z życia - wynika z najnowszego badania CBOS.

Polub nas na Facebooku!

W badaniu przeprowadzonym na zakończenie ub. roku (1-7 grudnia) CBOS zapytał Polaków, co jest dla nich najczęściej źródłem satysfakcji. Dla większości powód do zadowolenia stanowią relacje towarzyskie i rodzinne.

Bardzo częste jest zadowolenie z przyjaciół i bliskich znajomych (83%), a także z dzieci (72% wśród ogółu badanych, a wśród rodziców – 95%) i małżeństwa lub nieformalnego, stałego związku (65% wśród ogółu, a wśród będących w związkach formalnych lub nieformalnych – 88%).

Zadowoleniu z tych aspektów sprzyja dobra sytuacja materialna. Ponadto satysfakcję z relacji towarzyskich częściej deklarują młodsi niż starsi respondenci.

Aż 81% Polaków jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka. Wpływ na tę satysfakcję ma poziom życia. Zadowolenie z warunków materialnych (np. mieszkania, wyposażenia) deklaruje mniej, bo 62% ankietowanych. Niemal dwie piąte ocenia ten wymiar swojego życia przeciętnie (29%) lub negatywnie (9%).

Znacznie rzadziej Polacy czerpią satysfakcję z wysokości swoich dochodów i sytuacji finansowej. Co trzeci (31%) jest z nich zadowolony, co czwarty (26%) – niezadowolony, natomiast najliczniejsza grupa (42%) określa swoją satysfakcję z dochodów jako przeciętną.

Z kolei 61% odczuwa satysfakcję związaną z wykształceniem i posiadanymi kwalifikacjami, a ponad połowa Polaków (52%, a wśród obecnych lub byłych pracowników – 68%) jest zadowolona z przebiegu pracy zawodowej. Brak satysfakcji w tych dziedzinach deklaruje odpowiednio 12% i 6% (a wśród mających doświadczenia zawodowe – 8%).

Przebieg swojej kariery stosunkowo lepiej niż przeciętnie oceniają osoby o wyższym statusie materialnym i zawodowym: prywatni przedsiębiorcy, członkowie kadry kierowniczej i specjaliści, pracownicy administracyjno–biurowi, a ponadto badani będący już na emeryturze.

Zadowolenie ze stanu swojego zdrowia wyraża 61% Polaków, a niezadowolenie – 16%. Poziom tej satysfakcji maleje wraz z wiekiem. Osoby mające 55 lat i więcej zauważalnie częściej niż młodsze oceniają stan swojego zdrowia negatywnie.

Mniej więcej co drugi Polak (48%) z optymizmem myśli o swoich perspektywach na przyszłość. Ambiwalentne odczucia odnośnie tego, co w ich życiu nastąpi, ma jedna trzecia respondentów (31%), a pesymistyczne – 13%.

W stosunku do ub. roku poziom zadowolenia Polaków z różnych wymiarów życia w zasadzie się nie zmienił. Minimalnie ubyło jedynie zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania oraz nieznacznie wzrosła satysfakcja z własnych warunków materialnych.

Reasumując, odsetki zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, a także dochodów i życia zawodowego są obecnie najwyższe z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 1994 r. Od tego czasu znacznie przybyło osób zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej (z 9% do 32%), zwiększyła się też liczba usatysfakcjonowanych sytuacją materialną swojego gospodarstwa domowego (z 24% do 62%) i znacząco wzrosło zadowolenie z życia zawodowego (z 51% do 68%).

Ponadto więcej osób niż w latach 90. i na początku poprzedniego dziesięciolecia pozytywnie ocenia swoje miejsce zamieszkania i stan zdrowia.

Trzy czwarte Polaków (75%) to osoby ogólnie zadowolone z życia, w tym jedna czwarta (25%) zalicza się do bardzo zadowolonych. Przeciętną satysfakcję deklaruje co piąty (21%), natomiast trzech na stu (3%) – niezadowolenie. Poczucie życiowej satysfakcji częściej mają młodsi (18–44 lata) niż starsi respondenci (45+).


CBOS, lk / Warszawa (KAI)

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap