Nasze projekty

Są księżmi od 65 lat! Wyświęcił ich bł. Stefan Wyszyński

"Chcę wam podziękować, że zawsze i wszędzie jesteście kapłanami” - mówił abp Wojciech Polak do księży obchodzących w tym roku 65. rocznicę święceń kapłańskich.

fot. Archidiecezja Gnieźnieńska/Facebook

Prymas Polski abp Wojciech Polak spotkał się i celebrował mszę świętą w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie z udziałem pięciu księży, którzy przyjęli święcenia w 1959 roku, czyli 65 lat temu.

Jubileusze są dziękczynieniem, ale i prośbą, by Pan nadal trzymał nas i prowadził swoją ojcowską ręką – mówił w homilii abp Wojciech Polak przypominając, że przed pięcioma laty, podczas świętowania 60. rocznicy kapłaństwa w domu prymasowskim wspominał pewien obraz nakreślony przez papieża Franciszka.

Obraz ludzi starszych jako strażników mądrości, chóru stale obecnego w wielkiej duchowej świątyni, który wspiera trudzącą się na niwie życia wspólnotę. Obraz ten – mówił Prymas – i dziś przypomina nam o ważnej i żywej obecności ludzi starszych w Kościele, o wytrwałej obecności kapłanów seniorów, których świadectwo pokazuje, że miłość i wierność Chrystusowi jest możliwa, jest wartościowa, jest ważna w tym szybko zmieniającym się świecie.

Reklama

Zawsze i wszędzie być kapłanami – pisał szafarz waszych święceń bł. Stefan Wyszyński w «Liście do moich kapłanów». Nie przestajemy być kapłanami ani w drodze, ani w domu, ani wśród ludzi. Dziękując dziś za waszą obecność i za wasze świadectwo, za to wasze bycie zawsze i wszędzie kapłanem, jeszcze raz pragnę wam powtórzyć, że takiego właśnie świadectwa i takiej wiernej i wytrwałej obecności potrzebuje dziś Kościół, potrzebują go ludzie młodzi, do których w tym niestabilnym i trudnym świecie, przemawiają paradoksalnie trwałe punkty odniesienia i słowo dane raz na zawsze – podkreślił Prymas.

Metropolita gnieźnieński przyznał jednocześnie, że zachodzące zmiany, rzeczywistość inna od tej, którą znaliśmy i którą współtworzyliśmy może budzić niezrozumienie czy nawet rozgoryczenie. Trzeba jednak pamiętać – wskazał, odwołując się do czytanej tego dnia Ewangelii – że Pan Jezus nigdy nie polemizuje z podobnym myśleniem swoich uczniów. Owszem, upływ czasu i dziejące się w Kościele zmiany dają nam prawo do własnego sądu i własnej oceny, podstawowym kryterium rozeznania powinna tu być jednak ewangeliczna zasada: kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

ZOBACZ TEŻ: Elon Musk o zakazie eksponowania krzyży w warszawskich urzędach. „Wstyd”

Reklama

Tego winniśmy się trzymać i ze spokojem oceniać to, co się wokół nas i w Kościele dzieje. Jeśli więc myślimy o Kościele – mówiąc za papieżem Franciszkiem – jako o wielkiej duchowej świątyni, to musimy też przyjąć, że jest to rzeczywistość bogata i różnorodna w swej jedności – przypomniał abp Polak.

Jubileuszowe świętowanie w Domu Księży Seniorów było okazją do dobrych życzeń, wspominania i spotkania przy stole. Dziękując wszystkim za obecność abp Polak raz jeszcze powtórzył, że wspólnota senioralna wspiera Kościół gnieźnieński i cały Kościół powszechny swoją codzienną modlitwą, Eucharystią, ofiarowanym cierpieniem, braterską troską, a także konkretną duszpasterską pomocą w parafiach.

Niech więc nasza wzajemna modlitwa będzie dla was umocnieniem na dalsze lata – życzył na koniec Prymas Polski.

Reklama

Jubileusz 65-lecia święceń kapłańskich obchodzą: ks. Andrzej Trzemżalski i ks. Zenon Marczyński z archidiecezji gnieźnieńskiej (nie był obecny) oraz ks. Henryk Berka, ks. Kazimierz Drapała i ks. Franciszek Sołtysiak (wszyscy z diecezji bydgoskiej).

KAI, kh/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę