Z KRAJU

„Religijność Polaków ma różne prędkości”

„Polska religijność katolicka jest zróżnicowana regionalnie, jest religijnością różnych prędkości” – powiedział o. dr. Marcin Lisak OP z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w trakcie prezentacji wyników danych dotyczących religijności Polaków za 2019 rok.

Polub nas na Facebooku!

W 2019 r. w niedzielnej Mszy Świętej uczestniczyło 36,9 procent wiernych, to spadek o 1,3 proc. względem poprzedniego roku. Do komunii świętej przystępowało 16,7 procent wiernych, (17,3 proc. w 2018 roku).

Wskaźnik dominicantes to nie jest jedyny i najważniejszy wymiar w badaniach dotyczących religijności. Polska religijność katolicka jest zróżnicowana regionalnie, jest religijnością różnych prędkości. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane z wielu lat, zauważymy, że takie diecezje jak tarnowska, przemyska, krakowska czy rzeszowska mają wskaźniki dominicantes w przedziale 50-70%. To jest Polska południowo-wschodnia. Z kolei Polska północno-zachodnia – diecezje szczecińsko-kamieńska i koszalińsko-kołobrzeska – pokazują wyniki w granicach 20-30% uczestnictwa w niedzielnej mszy. Dochodzą do tego diecezje z terenów wysoko zurbanizowanych, jak łódzka czy sosnowiecka – stwierdził dominikanin.

Dodał też, że z badań nie można wyciągać zbyt pochopnych wniosków i zauważa, że regularnie w każdą niedzielę do kościoła chodzi 10 milionów osób. Mimo tego, że wskaźnik dominicantes maleje, co wskazuje na pewien spadek popularności regularnych praktyk religijnych, to mamy jednak w październiku 2019 r. ponad 10 mln katolików, którzy w niedzielę modlą się w kościołach. To jest ogromna liczba, jeśli zestawimy to z religijnością w innych krajach europejskich – stwierdził.

Podkreślił też, że zmienia się model religijności: z wiary dziedziczonej przeobraża się on w religijność wyboru, .Poszczególne osoby muszą podejmować swoje indywidualne wybory dotyczące wiary i to się przekłada na poziom praktyk, szczególnie w przypadku uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych – podsumował.

SPRAWDŹ: Nieznaczny spadek chodzących do kościoła w 2019 roku

 

ag/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Nieznaczny spadek chodzących do kościoła w 2019 roku

W 2019 r. w niedzielnej Mszy Świętej uczestniczyło 36,9 procent wiernych, to spadek o 1,3 proc. względem poprzedniego roku. Do komunii świętej przystępowało 16,7 procent wiernych, (17,3 proc. w 2018 roku).

Polub nas na Facebooku!

Najwyższy wskaźnik osób uczęszczających w niedzielę do kościoła odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,8%), rzeszowskiej (62,1%) i przemyskiej (58,5%). Najniższy zaś szczecińsko-kamieńskiej (23,3%), łódzkiej (23,6%) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (23,8%).

 

źródło: ISKK

 

Wskaźnik dominicantes to nie jest jedyny i najważniejszy wymiar w badaniach dotyczących religijności. Polska religijność katolicka jest zróżnicowana regionalnie, jest religijnością różnych prędkości– mówi o. dr. Marcin Lisak OP, opracowujący dane.

W niedzielę najwięcej osób uczęszcza na mszę o między 9 i 11. Warto zwrócić uwagę, że prawie 8 procent wiernych bierze udział w sobotniej mszy świętej.

 

źródło: ISKK

 

W 2019 r. sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom, o ponad 3,5% mniej niż w 2018 r. Zdecydowaną większość chrztów udzielono dzieciom do 1. roku życia. Jedynie 4,8% ochrzczonych przyjmowało chrzest między 1 a 7 rokiem życia. Natomiast chrzest po ukończeniu 7 roku życia przyjęło niespełna 1% ochrzczonych. Do I Komunii św. przystąpiło niespełna 400 tys. osób.

Sakrament bierzmowania przyjęło 382,5 tys. osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tys. parom.

Liczba księży diecezjalnych to 24,7 tysiąca. Najwięcej z nich pracuje w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (ponad 1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje elbląska (277), drohiczyńska (267 księży) oraz Ordynariat Polowy WP (51 księży). Liczba księży zakonnych wynosiła 8,9 tys. W duszpasterstwie parafialnym zaangażowanych jest 20,7 tys. W stosunku do poprzedniego roku liczba księży diecezjalnych zmniejszyła się o 1%.

 

Najliczniejsze Służebniczki i elżbietanki

Liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 1,7 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (133), tarnowskiej (103) oraz krakowska (69). W przeliczeniu na 100 księży inkardynowanych, najwięcej alumnów diecezjalnych studiuje w diecezji warszawskiej (15), toruńskiej (11) oraz łódzkiej (10) i wrocławskiej (10), najmniej zaś w diecezjach bydgoskiej (3) oraz sosnowieckiej (3).

Liczba sióstr wynosiła. 17,2 tys. skupionych we 2,1 tys. wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz Miłosierdzia (szarytki). Liczba sióstr oraz żeńskich domów zakonnych w stosunku do minionego roku zmniejszyła się o około 2%. Blisko 2 tys. sióstr w 2019 roku pracowało za granicą. Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2019 roku wynosiła łącznie 11,2 tys.

Wśród zakonników 8,9 tys. (80,0%) stanowili prezbiterzy (posiadający święcenie kapłańskie). Za granicą przebywa 2,9 tys. (26,3%) zakonników z polskich prowincji. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

 

Ponad 87 procent uczniów chodzi na religię

W roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6% uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99,2), rzeszowskiej (97,9%) i przemyskiej (97,9%), zaś najniższy w diecezji łódzkiej (76,2%), warszawskiej (76,0%) oraz warmińskiej (70,0%).

Przy parafiach w całej Polsce funkcjonuje 65,5 tysiąca grup i organizacji religijnych, do których należy 2,57 miliona osób. Najwięcej z nich jest adresowanych do dzieci i młodzieży, osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych.

SPRAWDŹ: 100 lat temu powstała Diecezja Łódzka

 

ag/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap